Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi. Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi.

Thư viện Trợ giúp

Tìm kiếm thông tin hữu ích về sản phẩm LG của Quý Khách

G3] Làm thế nào tôi có thể sử dụng tai nghe stereo với microphone?

Hoạt động

 

 

Function explanation Tai nghe stereo với microphone là gì?

              Với tai nghe kết nối, bạn có thể thưởng thức âm nhạc hoặc video với âm thanh stereo,

              và dễ dàng chuyển đổi từ âm nhạc của bạn / video để có và kết thúc cuộc gọi.

 

               Image

*Câu hỏi bắt buộc