Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi. Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi.

Thư viện Trợ giúp

Tìm kiếm thông tin hữu ích về sản phẩm LG của Quý Khách

[V10] Tính năng ghi âm mới

Hoạt động

 Function

     Trong buổi ghi hình, thông tin vị trí và thông tin lịch trình được lưu. Bạn có thể xem chúng trong danh sách ghi âm giọng nói. Trong việc tìm kiếm ghi âm giọng nói, bạn có thể sử dụng các vị trí và thông tin lịch trình.
1. Nhấn địa điểm hoặc sự kiện trước khi bắt đầu để ghi lại gắn thẻ ghi thông tin này.
2. Khi quá trình ghi kết thúc, các vị trí hoặc lịch trình thông tin được hiển thị cùng trong danh sách.

    

3. Bạn có thể tìm kiếm tập tin ghi âm với địa điểm hoặc thông tin lịch trình.
4. Lịch trình có thể mang thông tin lịch trình của ngày hôm nay trong ứng dụng Lịch.
5. Nếu chỉ có một lịch trình sự kiện trong ngày, khi bạn nhấn nút đúng tiến độ, lịch trình tương ứng sẽ được thêm vào.
6. Nếu có một số sự kiện theo lịch trình chúng được hiển thị theo thứ tự. Đơn giản chọn một từ trong danh sách bạn muốn liên kết với.
7. Nếu không có sự kiện theo lịch trình, nó sẽ không được thêm vào.

      

 

*Câu hỏi bắt buộc