Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi. Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi.

Thư viện Trợ giúp

Tìm kiếm thông tin hữu ích về sản phẩm LG của Quý Khách

Làm thế nào để mở bộ làm đá tự động?

Xử lý sự cố

Làm thế nào để mở bộ làm đá  tự động?

 

Symptom Hiện tượng
   

         1. Đá không được làm từ bộ làm đá tự động.

 

Reason Lý do

 

         1. Khi lấy ra và bỏ vào, nước không vào khay làm đá, đá làm rồi đóng cục không ra được..

 

How to fix Hướng xử lý

        

         1. Cung cấp nước 2/3 khay và kiểm tra 

 

 

1. Tháo khay cánh cửa                2. Mở nắp đậy                       3. lấy khay đá ra

 

Separate door basket Remove cover. Disassembled

 ☞ Một số model có thể khác nhau

*Câu hỏi bắt buộc