Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi. Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi.

Thư viện Trợ giúp

Tìm kiếm thông tin hữu ích về sản phẩm LG của Quý Khách

CÁCH XỬ LÝ KHI TỦ LẠNH BỊ ĐỌNG HƠI NƯỚC TRONG NGĂN MÁT HOẶC BỊ CHẢY/RÒ RỈ NƯỚC

Xử lý sự cố

CÁCH XỬ LÝ KHI TỦ LẠNH BỊ ĐỌNG HƠI NƯỚC TRONG NGĂN MÁT HOẶC BỊ CHẢY/RÒ RỈ NƯỚC

*Câu hỏi bắt buộc