Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tù lạnh_ Khi cửa tủ lạnh mở thời gian dài tủ hoạt động như thế nào?.

  • Sự cố - Làm lạnh
  • Lạnh kém
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt, Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 03/16/2015

 

 

Khi cửa tủ lạnh mở thời gian dài tủ hoạt động như thế nào?

 

Lý do

 

Khi mở cửa tủ thờ gian dài tủ sẽ tổn thất lạnh lớn.

Máy nén sẽ chạy mức công suất lớn nhất và liên tục.

Thời gian dài sẽ hỏng máy nén.

 

Giải quyết như thế nào

 

Kiểm tra tình trạng đóng cửa và các công tắc cửa.

Máy nén sẽ dừng khi nhiệt độ trong tủ đạt nhiệt độ cài đặt.

 

                   Cảm biến nhiệt

 

Máy nén chạy hết công suất.

 

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500