Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi. Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi.

Thư viện Trợ giúp

Tìm kiếm thông tin hữu ích về sản phẩm LG của Quý Khách

Lỗi dHE

Xử lý sự cố

  Câu hỏi:

 

* Máy giặt của tôi báo lỗi dHE là lỗi gì?

 

  Trả lời:

 

* Lỗi dHE chỉ xảy ra đối với model máy giặt có chức năng sấy,  trong quá trình sấy, vẫn cần cấp nước

vào để làm ngưng tụ hơi nước trong quần áo bay lên và đưa ra ngoài. Khi không có nước cấp vào, máy

sẽ báo lỗi dHE, cần kiểm tra lại nguồn nước.

 

  Cách khắc phục:

 

* Kiểm tra lại nguồn nước , bể nước có hết nước không, vòi nước có khóa không, mở vòi nước ra.

Nếu sau đó máy vẫn báo lỗi thì tắt máy, gọi KTV sửa chữa.

*Câu hỏi bắt buộc