Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi. Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi.

Thư viện Trợ giúp

Tìm kiếm thông tin hữu ích về sản phẩm LG của Quý Khách

Một số hướng dẫn lắp đặt máy giặt

Lắp đặt

Kiểm tra kết nối vòi cấp nước như thế nào?

 

how to fix Hướng xử lý

                     Kiểm tra vòi cấp nước, kết nối, vặn vít, vặn kết nối vào ống máy giặt.

                           connector assembly

 

 

 

 Chú ý: Xem Video và File đính kèm để biết them chi tiết

 

 

 

*Câu hỏi bắt buộc