Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi. Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi.

Thư viện Trợ giúp

Tìm kiếm thông tin hữu ích về sản phẩm LG của Quý Khách

Cảm biến Isensor của máy giặt cửa trên nháy màu đỏ, hoặc cam, hoặc xanh có nghĩa là gì ?

Xử lý sự cố

 Cảm biến Isensor của máy giặt cửa trên nháy màu đỏ, hoặc cam, hoặc xanh có nghĩa là gì ?

 

 

symptom Hiện tượng :

 

Máy giặt được một lúc thấy nháy đèn Isensor màu đỏ, hoặc cam, hoặc xanh.

 

 

cause Nguyên nhân :

 

 Máy giặt nháy đèn Isensor màu đỏ là do cho lượng xà phòng quá nhiều (nhiệt độ cao, độ cứng của nước thấp)

 Máy giặt nháy đèn Isensor màu cam là do cho lượng xà phòng quá ít, thiếu xà phòng ( Nhiệt độ thấp, độ cứng

của nước cao) 

 Máy giặt nháy đèn Isenser màu xanh là cho lượng xà phòng vừa đủ, theo tiêu chuẩn.

 

how to fix Cách khắc phục :

 

■ Khi máy giặt nháy đèn Isensor màu đỏ, máy giặt sẽ tự tăng thêm một lần giũ để đảm bảo

quần áo được giũ sạch xà phòng. Những lần giặt sau cần cho lượng bột giặt chú ý cho lượng ít hơn để

máy giặt hoạt động tốt nhất.

Khi máy giặt nháy đèn Isensor màu cam, máy giặt sẽ tự tăng thêm 3 phút giặt, để quần áo

được sạch hơn.  Những lần giặt sau cần chú ý cho lượng xà phòng tăng lên, đủ tiêu chuẩn, phù hợp với

lượng đồ giặt.

 

 
*Câu hỏi bắt buộc