Thông tin cập nhật của Windows 10

Các mô hình áp dụng được: 15Z970-G, 14Z970-G, 14ZD970-G, 13ZD970-G

Bạn có thể cài đặt Windows 10 phiên bản 1703 trên máy tính LG mà không cần thay đổi bất kỳ phần cứng hoặc phần mềm nào.


Để biết thêm thông tin về bản cập nhật của Windows 10 phiên bản 1703, hãy tham khảo phần

  “Microsoft website (https://support.microsoft.com/windows)".