ΚΑΣΣΕΤΑ ΜΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ MULTI V

ΚΑΣΣΕΤΑ ΜΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ MULTI V – OΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 3,6 KW

ARNU12GTUC2

  • Ευελιξία στην Εγκατάσταση
  • Φίλτρο Plasma
  • Ευέλικτος Έλεγχος
  • Απόδοση Μονάδας: Ψύξη / Θέρμανση 3,6 Κw / 4,0 Κw

ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η κασσέτα 1 κατεύθυνσης μπορεί να τοποθετηθεί εντός ψευδοροφής για τον κλιματισμό δωματίων ξενοδοχείου.

ΦΙΛΤΡΟ PLASMA

Το φίλτρο plasma καθαρίζει αποτελεσματικά τον αέρα του χώρου και διαλύει οσμές και καπνό τσιγάρου.

ΕΥΕΛΙΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Οι μονάδες μπορούν να ελεγχθούν είτε με ασύρματο είτε με ενσύρματο τηλεχειριστήριο ενώ ανάλογα με τις ανάγκες μπορούν να ελεγχθούν πολλαπλές μονάδες με ένα χειριστήριο ή μπορούν να συνδεθούν 2 χειριστήρια σε μία μονάδα.

ΑΠΟΔΟΣΗ MONΑΔΑΣ: ΨΥΞΗ / ΘΕΡΜΑΝΣΗ 3,6 ΚW / 4,0 ΚW

H μονάδα αποδίδει 3,6 KW (12.300 BTU/h) σε λειτουργία ψύξης & 4,0 KW (13.650 BTU/h) σε λειτουργία θέρμανσης.

Ο σχεδιασμός, τα χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

*O εξοπλισμός περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου. Χημική ονομασία : R410A

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

κλείσιμο