Δυνατότητες Δικτύων

Η LG προσφέρει λύσεις για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας! Ενημερωθείτε πλήρως σχετικά με τον οδηγό χρήσης από το δίκτυο του διακομιστή σας και μάθετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στο site της LG Ελλάς.
 • Περίπτωση 1

  • Διακομιστής: Δημόσιες
  • οθόνες: Ιδιωτικές
 • ID_03_UsageGuideByNetwork_01 ID_03_UsageGuideByNetwork_01_m
Horizontal Table
Λειτουργία Διανομή περιεχομένου / Έλεγχος
Διαθέσιμο Διαθέσιμο
Λειτουργία Καταχώρηση player με αναζήτηση
Διαθέσιμο Μη διαθέσιμο
(Πρέπει να καταχωρηθεί η διεύθυνση IP
Λειτουργία Αφύπνιση Lan
Διαθέσιμο Μη διαθέσιμο
 • Περίπτωση 2

  • Διακομιστής: Δημόσιες
  • οθόνες: Δημόσιες
 • ID_03_UsageGuideByNetwork_02 ID_03_UsageGuideByNetwork_02_m
Horizontal Table
Λειτουργία Διανομή περιεχομένου / Έλεγχος
Διαθέσιμο Διαθέσιμο
Λειτουργία Καταχώρηση player με αναζήτηση
Διαθέσιμο Διαθέσιμο
Λειτουργία Αφύπνιση Lan
Διαθέσιμο Διαθέσιμο
 • Περίπτωση 3

  • Διακομιστής: Ιδιωτικές
  • οθόνες: Ιδιωτικές
 • ID_03_UsageGuideByNetwork_03 ID_03_UsageGuideByNetwork_03_m
Horizontal Table
Λειτουργία Διανομή περιεχομένου / Έλεγχος
Διαθέσιμο Διαθέσιμο
Λειτουργία Καταχώρηση player με αναζήτηση
Διαθέσιμο Διαθέσιμο
Λειτουργία Αφύπνιση Lan
Διαθέσιμο Διαθέσιμο
 • Περίπτωση 4

  • Διακομιστής: Δημόσιες
  • οθόνες: Δημόσιες & Ιδιωτικές
 • ID_03_UsageGuideByNetwork_04 ID_03_UsageGuideByNetwork_04_m
Horizontal Table
Λειτουργία Διανομή περιεχομένου / Έλεγχος
Διαθέσιμο Διαθέσιμο
Λειτουργία Καταχώρηση player με αναζήτηση
Διαθέσιμο Μη διαθέσιμο
(Πρέπει να καταχωρηθεί η διεύθυνση IP
Λειτουργία Αφύπνιση Lan
Διαθέσιμο Διαθέσιμο

Σύγκριση

0