Μεταφορτώστε ή επισυνάψτε τα έγγραφά σας για να βοηθήσετε την LG να σας προσφέρει μια καλύτερη εμπειρία με την επαλήθευση της αγοράς σας. Μεταφορτώστε ή επισυνάψτε τα έγγραφά σας για να βοηθήσετε την LG να σας προσφέρει μια καλύτερη εμπειρία με την επαλήθευση της αγοράς σας.

Επισύναψη Αρχείου

Επισυνάψετε εδώ τα αρχεία σας για να βοηθήσετε την LG να σας παρέχει τη καλύτερη εξυπηρέτηση
*Απαραίτητα πεδία

Βήμα 1.Αριθμός περίπτωσηςΑπαραίτητα πεδία*
Επεξεργασία

Εισαγάγετε τον αριθμό περίπτωσης που σας δόθηκε από τον εκπρόσωπο εξυπηρέτησης πελατών για να επισυνάψετε έγγραφα για την περίπτωσή σας.

Απαιτείται αριθμός περίπτωσης.
Ο αριθμός αιτήματός σας είναι

Βήμα 2.ΕπισύναψηΑπαραίτητα πεδία*
Επεξεργασία

Επισυνάψτε ένα ψηφιακό αντίγραφο του αποδεικτικού αγοράς ή/και άλλα έγγραφα που σας έχουν ζητηθεί από την εξυπηρέτηση πελατών LG.
Βεβαιωθείτε ότι όλα τα έγγραφα είναι ευανάγνωστα.

Το αρχείο πρέπει να είναι μικρότερο από 10 MB, σε μία από τις ακόλουθες μορφές: jpeg, jpg, gif, pdf, png, tif, zip

Απαιτείται μεταφόρτωση αποδεικτικού αγοράς. Η μορφή του αρχείου που έχετε επισυνάψει δεν υποστηρίζεται. Υπέρβαση μεγέθους συνημμένου αρχείου.