Οι διαφορές ανάμεσα στην παλιά και τη νέα ενεργειακή ετικέτα

Η πιο σημαντική αλλαγή είναι η επιστροφή σε μια απλούστερη κλίμακα από το A έως το G. Οι ετικέτες περιλαμβάνουν πλήθος νέων στοιχείων, όπως έναν σύνδεσμο QR σε μια βάση δεδομένων της ΕΕ, που επιτρέπει στους καταναλωτές να βρίσκουν περισσότερες λεπτομέρειες για το προϊόν. Από την 1η Μαρτίου ισχύει μια σειρά από κανόνες "οικολογικού σχεδιασμού".
*Στις δύο παραπάνω εικόνες γίνεται σύγκριση της παλιάς ενεργειακής ετικέτας (αριστερή εικόνα) και της νέας ενεργειακής ετικέτας (δεξιά εικόνα).
*Το παράδειγμα της ενεργειακής ετικέτας αφορά στα ψυγεία.
*Η παλιά ενεργειακή κλίμακα είχε εύρος από A+++ έως D, ενώ η νέα από A έως G.
*Στις δύο παραπάνω εικόνες γίνεται σύγκριση της παλιάς ενεργειακής ετικέτας (αριστερή εικόνα) και της νέας ενεργειακής ετικέτας (δεξιά εικόνα).
*Το παράδειγμα της ενεργειακής ετικέτας αφορά στα ψυγεία.
*Η παλιά ενεργειακή κλίμακα είχε εύρος από A+++ έως D, ενώ η νέα από A έως G.
*Στην εικόνα γίνεται σύγκριση της παλιάς ενεργειακής ετικέτας (αριστερή εικόνα) και της νέας ενεργειακής ετικέτας (δεξιά εικόνα).
*Το παράδειγμα της ενεργειακής ετικέτας αφορά στα πλυντήρια-στεγνωτήρια.
*Η παλιά ενεργειακή κλίμακα είχε εύρος από A+++ έως D, ενώ η νέα από A έως G.
*Στην εικόνα γίνεται σύγκριση της παλιάς ενεργειακής ετικέτας (αριστερή εικόνα) και της νέας ενεργειακής ετικέτας (δεξιά εικόνα).
*Το παράδειγμα της ενεργειακής ετικέτας αφορά στα πλυντήρια πιάτων.
*Η παλιά ενεργειακή κλίμακα είχε εύρος από A+++ έως D, ενώ η νέα από A έως G.

LG προϊόντα που εξοικονομούν ενέργεια