Προχωρήστε στα Περιεχόμενα Skip to Accessibility Help

Όροι χρήσης των υπηρεσιών της LGE

Όροι Χρήσης της Υπηρεσίας LG Electronics

Η LG Electronics, Inc. («LGE») μαζί με τις θυγατρικές και τις συνεργαζόμενες εταιρείες της (ο «Όμιλος LG», «εμείς», «μας» ή «εμάς») σας καλωσορίζουν, τον τελικό χρήστη («Χρήστης(ες)» ή «εσάς»), στην υπηρεσία μας.

Αυτοί οι όροι χρήσης («Όροι Χρήσης») ορίζουν τις απαραίτητες πληροφορίες για να χρησιμοποιήσουν διάφορες υπηρεσίες, όπως εφαρμογές για κινητά και ιστοτόπους, που παρέχουμε σε σχέση με τα προϊόντα μας και τις έξυπνες συσκευές μας (συμπεριλαμβανομένων των εξατομικευμένων υπηρεσιών με βάση τις προτιμήσεις σας) που αναγράφονται εδώ (συλλογικά, «Υπηρεσία LGE»). Αυτοί οι Όροι Χρήσης, για παράδειγμα, περιλαμβάνουν τα εξής:

• πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία LGE και πώς σας παρέχουμε την Υπηρεσία LGE·

• δικαιώματα, ευθύνες και κανόνες που ισχύουν για εσάς και την LGE σε σχέση με τη χρήση της Υπηρεσίας LGE από εσάς·

• δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σχετικά με το περιεχόμενο και το λογισμικό που διατίθενται στην Υπηρεσία LGE· και

• άλλα δικαιώματα που απολαμβάνετε σε σχέση με τη χρήση της Υπηρεσίας LGE.

Για να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία LGE, πρέπει να αποδεχτείτε αυτούς τους Όρους Χρήσης. Για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες υπηρεσίες, μπορεί επίσης να σας ζητηθεί να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό ως μέλος («Μέλος(η)») και να χρησιμοποιήσετε συσκευές που κατασκευάζονται από εμάς. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης. Σας συνιστούμε επίσης να διαβάσετε άλλες πολιτικές που ενδέχεται να ισχύουν για τη χρήση της Υπηρεσίας LGE από εσάς, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Απορρήτου, που μπορείτε να βρείτε στην Υπηρεσία LGE εδώ.

Αυτοί οι Όροι Χρήσης ισχύουν καταρχήν για τη χρήση της Υπηρεσίας LGE από εσάς. Ωστόσο, όσον αφορά τη χρήση ορισμένων υπηρεσιών από εσάς, ενδέχεται να υπόκεισθε σε ειδικούς όρους υπηρεσιών, επιπροσθέτως των παρόντων Όρων Χρήσης. Για παράδειγμα, κατά την αγορά αγαθών και υπηρεσιών στην Υπηρεσία LGE, ενδέχεται να ισχύουν οι Όροι και Προϋποθέσεις Αγοράς, τους οποίους θα σας παρουσιάσουμε και τους οποίους θα πρέπει να αποδεχθείτε για να ολοκληρωθεί η αγορά σας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε σύγκρουσης ή ασυνέπειας μεταξύ της παρούσας συμφωνίας και τέτοιων ειδικών όρων υπηρεσιών, οι ειδικοί όροι της υπηρεσίας θα υπερισχύουν αλλά μόνο σε σχέση με αυτήν την υπηρεσία. Επιπλέον, για ορισμένες υπηρεσίες, ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες πολιτικές, οδηγίες, κατευθυντήριες γραμμές και ειδοποιήσεις και σας συμβουλεύουμε να τις διαβάσετε προσεκτικά πριν από τη χρήση αυτών των υπηρεσιών.

1. Ο Πάροχος της Υπηρεσίας LGE

Η εταιρεία με τα παρακάτω στοιχεία συμφωνεί τους παρόντες Όρους Χρήσης με εσάς προκειμένου να παράσχει την Υπηρεσία LGE σύμφωνα με αυτούς τους Όρους Χρήσης:

Αναγράφονται εδώ

2. Χρήση και εγγραφή στην Υπηρεσία LGE

Διαδικασία Εγγραφής

Οι ανήλικοι κάτω των 18 ετών ενδέχεται να απαγορεύεται να εγγραφούν στην Υπηρεσία LGE.

Λάβετε υπόψη ότι εάν είστε κάτω των 18 ετών και θέλετε να εγγραφείτε στην Υπηρεσία LGE, πρέπει να έχετε την άδεια του γονέα ή του νόμιμου κηδεμόνα σας. Ο γονέας ή ο νόμιμος κηδεμόνας σας θα είναι υπεύθυνος για τη χρήση της Υπηρεσίας LGE από εσάς και επομένως πρέπει να εποπτεύει τη χρήση της Υπηρεσίας LGE από εσάς και να καθορίζει εάν η Υπηρεσία LGE είναι ή δεν είναι κατάλληλη για εσάς.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για εγγραφή στην Υπηρεσία LGE μετά την ανάγνωση και τη συγκατάθεσή σας σε αυτούς τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου, η οποία ενδέχεται να ακολουθείται από μια διαδικασία επαλήθευσης μέσω email. Μετά την επιτυχή επαλήθευση ή/και την αποδοχή της αίτησής σας από μέρους μας, θα σας δοθεί ένας Λογαριασμός Υπηρεσίας LGE («Λογαριασμός»). Ενδέχεται να σας ζητηθεί να επαληθεύσετε το πραγματικό σας όνομα όταν συνδεθείτε για πρώτη φορά στον Λογαριασμό σας ή κατά τη χρήση της Υπηρεσίας LGE από εσάς. Μπορείτε να ελέγξετε και να διορθώσετε τυχόν σφάλματα στις πληροφορίες σας μέσω του Λογαριασμού σας.

Αυτοί οι Όροι Χρήσης συνάπτονται για αόριστο χρονικό διάστημα.

Να σημειωθεί ότι οι Όροι Χρήσης δεν θεωρούνται σε γραπτή μορφή και δεν καταχωρούμε τους αποδεχόμενους Όρους Χρήσης. Αυτοί οι Όροι είναι πάντα προσβάσιμοι για εσάς στο μενού ThinQ App > Ρυθμίσεις Εφαρμ > Όροι Χρήσης ή ιστότοπος lg.com > Όροι Χρήσης [εδώ] Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας στο [εδώ] για να τους λάβετε.

Κατά την εγγραφή ως Μέλος και τη Χρήση του Λογαριασμού

• Πρέπει να παρέχετε ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες κατά την εγγραφή

• Πρέπει να ενημερώνετε αυτές τις πληροφορίες για τυχόν αλλαγές χωρίς καθυστέρηση

• Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός πρόσβασής σας δεν έχει διαρρεύσει ή κοινοποιηθεί σε άλλους κατά τη χρήση του Λογαριασμού από εσάς

• Πρέπει να ενημερώσετε αμέσως την LGE εάν υποψιάζεστε ότι κάποιος έχει αποκτήσει πρόσβαση στο Λογαριασμό σας χωρίς άδεια

Είστε υπεύθυνοι για τη χρήση του Λογαριασμού σας, συμπεριλαμβανομένης της λήψης εύλογα απαραίτητων μέτρων για την προστασία του Λογαριασμού σας. Θα είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε συνέπεια προκύπτει από πράξεις που οφείλονται σε εσάς, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας στη διαχείριση του κωδικού πρόσβασης του Λογαριασμού σας, και η LGE δεν θα είναι υπεύθυνη για τέτοιες συνέπειες.

Ενδέχεται να απορρίψουμε την αίτησή σας για δημιουργία Λογαριασμού σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

• εάν παράσχετε εσφαλμένες και ελλιπείς πληροφορίες κατά την εγγραφή·

• εάν εγγραφείτε για να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία LGE για εμπορικούς ή παράνομους σκοπούς· ή

• εάν δεν μπορούμε να σας δεχτούμε ως Μέλος για λόγους που οφείλονται σε εσάς, όπως προηγούμενη παραβίαση αυτών των Όρων Χρήσης.

Επιπλέον, οι Χρήστες μπορούν να κατεβάσουν συγκεκριμένο δωρεάν περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο στην Υπηρεσία LGE χωρίς να δημιουργήσουν Λογαριασμό, εάν ο Χρήστης συμφωνήσει στον έλεγχο ταυτότητας της συσκευής του/της από την LGE προκειμένου η LGE να καθορίσει εάν μπορεί να επιτραπεί σε αυτόν τον Χρήστη να κατεβάσει το σχετικό περιεχόμενο.

Μπορεί ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε επιχειρηματικό λόγο να αναστείλουμε ή να διαγράψουμε έναν από τους λογαριασμούς σας σε περίπτωση που έχετε πολλούς λογαριασμούς για την Υπηρεσία μας σε μία μόνο διεύθυνση email. Εάν αναστείλουμε ή διαγράψουμε έναν από τους λογαριασμούς σας, θα προσπαθήσουμε να σας ειδοποιήσουμε τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την αναστολή ή τη διαγραφή στη διεύθυνση email που είναι καταχωρημένη στον λογαριασμό σας. Στην προαναφερθείσα περίπτωση, ίσως τερματίσουμε την Υπηρεσία μας με τον λογαριασμό που ανεστάλη ή διαγράφηκε.

3. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Χρηστών

Τα νομικά σας δικαιώματα

Αυτοί οι Όροι Χρήσης δεν θα περιορίσουν ή θα σας στερήσουν τα νόμιμα δικαιώματά σας για (1) συγκεκριμένη ποιότητα υπηρεσίας και (2) επίλυση σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος. Για παράδειγμα, εάν είστε καταναλωτής που αγοράζει προϊόντα μέσω της Υπηρεσίας LGE, μπορείτε να απολαύσετε οποιοδήποτε και όλα τα δικαιώματα που σας παρέχονται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Δικαίωμα διακοπής των Όρων Χρήσης

Έχετε το δικαίωμα να διακόψετε τη συμφωνία σας με τους Όρους Χρήσης χωρίς να δώσετε ειδοποίηση ή αιτιολόγηση ανά πάσα στιγμή διαγράφοντας τον Λογαριασμό σας ή διακόπτοντας τη χρήση των Υπηρεσιών LGE.

Οι υποχρεώσεις σας

Πρέπει να συμμορφώνεστε με τα ακόλουθα κατά τη χρήση της Υπηρεσίας LGE:

• συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους Χρήσης και ισχύοντες νόμους και κανονισμούς·

• σεβασμός των δικαιωμάτων των άλλων, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων σχετικών με προσωπικά δεδομένα, ιδιωτική ζωή και πνευματική ιδιοκτησία·

• αποχή από συμπεριφορά που παραβιάζει τα δικαιώματα των άλλων, είναι δυσφημιστική ή βλάπτει με άλλο τρόπο τα συμφέροντα οποιουδήποτε άλλου προσώπου, συμπεριλαμβανομένης της LGE· και

• αποχή από πράξεις που ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα την κατάχρηση, παρεμβολή, αναστολή ή βλάβη στην Υπηρεσία LGE.

Η LGE καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρήσει την ασφάλεια όλων των Χρηστών και να επιτρέψει στους Χρήστες να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στην Υπηρεσία LGE. Για τον σκοπό αυτό, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία LGE ή οποιοδήποτε περιεχόμενο παρέχεται μέσω της Υπηρεσίας LGE («Περιεχόμενο LGE»), για να:

• επιχειρήσετε να βρείτε τον πηγαίο κώδικα ή τον αλγόριθμο της Υπηρεσίας LGE ή του Περιεχομένου LGE εφαρμόζοντας, για παράδειγμα, αντίστροφη μηχανική λογισμικού (εκτός εάν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία)·

• επιχειρήσετε να τροποποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυθαίρετα ορισμένες λειτουργίες της Υπηρεσίας LGE ή του Περιεχομένου LGE·

• δημιουργήσετε παράγωγα έργα με βάση την Υπηρεσία LGE ή το Περιεχόμενο LGE·

• εμπλακείτε σε υπηρεσίες όπως η μίσθωση, εκχώρηση άδειας ή παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας, χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία LGE ή το Περιεχόμενο LGE·

• παραβιάσετε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων άλλων, συμπεριλαμβανομένης της LGE, σε σχέση με τη χρήση της Υπηρεσίας LGE ή του Περιεχομένου LGE·

• χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία LGE ή το Περιεχόμενο LGE για παράνομους σκοπούς ή με παράνομα μέσα, κατά παράβαση των παρόντων Όρων Χρήσης ή τυχόν ισχυόντων νόμων και κανονισμών·

• χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία LGE ή το Περιεχόμενο LGE με κακόβουλο ή επιβλαβή τρόπο (π.χ. ηλεκτρονική πειρατεία ή διανομή κακόβουλου κώδικα συμπεριλαμβανομένων ιών και τυχόν επιβλαβών δεδομένων)·

• χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία LGE ή το Περιεχόμενο LGE με τρόπο που εμποδίζει άλλους Χρήστες, προκαλεί βλάβες, υπερφόρτωση ή επιδείνωση της Υπηρεσίας LGE ή αυξάνει την ευπάθεια της Υπηρεσίας LGE σε κινδύνους ασφαλείας· ή

• επιχειρήσετε να αποκωδικοποιήσετε σήματα που μεταδίδονται μεταξύ της Υπηρεσίας LGE και των διακομιστών της, ή να συλλέξετε δεδομένα ή πληροφορίες από την Υπηρεσία LGE ή το σύστημά της.

Εάν δεν συμμορφωθείτε με τις παραπάνω υποχρεώσεις, ενδέχεται να αναστείλουμε την πρόσβασή σας στην Υπηρεσία LGE για όσο χρονικό διάστημα ερευνούμε την μη συμμόρφωσή σας. Σε αυτήν την περίπτωση, θα είμαστε υπεύθυνοι για την απόδειξη της μη συμμόρφωσής σας. Ωστόσο, θα άρουμε οποιαδήποτε τέτοια αναστολή εάν αποδείξετε την έλλειψη πρόθεσης ή αμέλειας εκ μέρους σας σε σχέση με αυτή τη μη συμμόρφωση. Ενδέχεται να διακόψουμε τον Λογαριασμό σας εάν αυτή η μη συμμόρφωση που προκάλεσε την αναστολή δεν επιλυθεί εντός συγκεκριμένης περιόδου.

Η ευθύνη σας

Εάν υποστούμε ζημία που προκύπτει από ή σε σχέση με: (i) την παραβίαση αυτών των Όρων Χρήσης από εσάς, (ii) τη χρήση της Υπηρεσίας LGE από εσάς χωρίς συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή κατά παράβαση οποιωνδήποτε ισχυόντων νόμων ή κανονισμών, ή (iii) τη χρήση από εσάς των Υπηρεσιών Τρίτων (όπως ορίζεται παρακάτω) εάν δεν συμμορφώνεστε με τους όρους που ισχύουν για τη χρήση τέτοιων Υπηρεσιών Τρίτων, ενδέχεται να κινήσουμε νομικές διαδικασίες εναντίον σας για αποζημίωση.

4. Άδεια

Άδεια Υπηρεσίας LGE

Η LGE σας παραχωρεί την άδεια χρήσης της Υπηρεσίας LGE, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε ελεύθερα την Υπηρεσία LGE. Ωστόσο, η άδεια παρέχεται σε περιορισμένη, μη μεταβιβάσιμη, ανακλητή και μη αποκλειστική βάση και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία LGE και το Περιεχόμενο LGE μόνο για προσωπικούς και μη εμπορικούς σκοπούς. Η άδεια που παραχωρείται περιλαμβάνει λογισμικό και άλλα δεδομένα απαραίτητα για την παροχή της Υπηρεσίας LGE και του Περιεχομένου LGE, μαζί με τις ισχύουσες ενημερώσεις, αναβαθμίσεις, βελτιώσεις, τροποποιήσεις, αλλαγές και προσθήκες. Παρέχοντας συγκατάθεση σε αυτούς τους Όρους Χρήσης, θα σας χορηγηθεί η άδεια χρήσης της Υπηρεσίας LGE και του Περιεχομένου LGE μόνο υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται σε αυτούς τους Όρους Χρήσης και την ισχύουσα Συμφωνία Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη (“End User License Agreement”, ”EULA”) για το Περιεχόμενο LGE, εάν υπάρχει. Δεν θα αποκτήσετε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας σχετικά με την Υπηρεσία LGE και το Περιεχόμενο LGE, εκτός εάν αυτό ορίζεται ρητά στο παρόν ή στην ισχύουσα EULA. Επιπλέον, οι λεπτομέρειες και το πεδίο εφαρμογής της άδειας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα, τη συσκευή σας και τον τύπο του λειτουργικού συστήματος, τις εσωτερικές πολιτικές της LGE και των επιχειρηματικών της εταίρων και άλλες επιχειρησιακές ή τεχνικές ανάγκες. Συμφωνείτε ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη απέναντί σας για τυχόν μη διαλειτουργικότητα μεταξύ του Περιεχομένου LGE που κατεβάζετε και της κινητής συσκευής σας και τυχόν ζημιές που προκαλούνται από την εσφαλμένη εισαγωγή από μέρους σας των πληροφοριών που αφορούν τη συσκευή σας.

Άδεια για Περιεχόμενο που δημιουργείται από τον Χρήστη

Μπορείτε, σε ορισμένες Υπηρεσίες LGE, να μεταφορτώσετε, να υποβάλετε, να αποθηκεύσετε, να μεταδώσετε, να λάβετε ή να μοιραστείτε τις κριτικές, τις δημοσιεύσεις, τις φωτογραφίες, τα μηνύματα, τα έγγραφά σας και άλλο περιεχόμενο («Περιεχόμενο που δημιουργείται από τον Χρήστη»), των οποίων έχετε τα πνευματικά δικαιώματα. Θα διατηρήσετε την κυριότητα οποιουδήποτε Περιεχομένου που δημιουργείται από τον Χρήστη το οποίο υποβάλλετε και δεν απαιτείται να παρέχετε τέτοιο Περιεχόμενο που δημιουργείται από τον Χρήστη στην Υπηρεσία LGE. Δεν προβαίνουμε σε δηλώσεις ή εγγυήσεις σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα του Περιεχομένου που δημιουργείται από τον Χρήστη ή οποιουδήποτε Περιεχομένου που δημιουργείται από τον Χρήστη το οποίο μεταφορτώνεται από οποιονδήποτε άλλο χρήστη.

Με τη μεταφόρτωση ή την κοινοποίηση περιεχομένου που δημιουργήθηκε από τον Χρήστη στην υπηρεσία LGE, θα παραχωρήσετε στην LGE μια παγκόσμια, μη αποκλειστική, δωρεάν, ανακλητή, μεταβιβάσιμη άδεια, που δύναται να εκχωρηθεί, για την αντιγραφή, επεξεργασία, διανομή, μετάφραση, ψηφιοποίηση, δημοσίευση, εφαρμογή, υπόδειξη, τροποποίηση του Περιεχομένου που δημιουργείται από τον Χρήστη και για την δημιουργία παράγωγων έργων αυτού, για όσο διαρκεί η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο Περιεχόμενο που δημιουργείται από τον Χρήστη, στον βαθμό που είναι απαραίτητη για τη λειτουργία, την προώθηση και τη βελτίωση της Υπηρεσίας LGE.

Επιπλέον, η LGE μπορεί να εκχωρήσει την προαναφερθείσα άδεια στα ακόλουθα μέρη:

 - Σε άλλους χρήστες για να διασφαλίσει ότι η Υπηρεσία LGE λειτουργεί όπως σχεδιάστηκε αρχικά (π.χ. κοινοποίηση δημοσιεύσεων με επιλεγμένα άτομα)· ή

 - Σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών που έχουν συμβατική σχέση με την LGE, για τον περιορισμένο σκοπό να επιτρέψουν στην LGE να παρέχει την Υπηρεσία LGE σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Παρά τα προαναφερθέντα, η LGE διατηρεί την άδεια στο Περιεχόμενο που δημιουργείται από τον Χρήστη μόνο στον βαθμό που επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, και δεν της παρέχεται κανένα δικαίωμα που υπερβαίνει το όριο αυτό.

5. Περιορισμός χρήσης της Υπηρεσίας LGE και διαγραφή Περιεχομένου που δημιουργείται από τον Χρήστη

Πιθανά μέτρα σε περίπτωση προβλημάτων

Σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις, στον βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να διακόψουμε τη χρήση της Υπηρεσίας LGE από εσάς ή να διαγράψουμε τον Λογαριασμό σας ή το Περιεχόμενο που δημιουργείται από τον Χρήστη:

• εάν εσείς ή δικό σας Περιεχόμενο που δημιουργείται από τον Χρήστη παραβιάζετε ουσιωδώς ή επανειλημμένα αυτούς τους Όρους Χρήσης, πρόσθετους όρους που ενδέχεται να ισχύουν για τη χρήση της Υπηρεσίας LGE από εσάς, άλλες πολιτικές της LGE (οι οποίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση Πληροφορίες εφαρμογής LG ThinQ) ή οποιουσδήποτε ισχύοντες νόμους και κανονισμούς·

• εάν δηλώνετε ρητά την έλλειψη πρόθεσης από μέρους σας να συμμορφωθείτε με αυτούς τους Όρους Χρήσης και τους πρόσθετους όρους που ενδέχεται να ισχύουν για τη χρήση της Υπηρεσίας LGE από εσάς·

• εάν αυτό είναι απαραίτητο για την συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις ή δικαστικές εντολές·ή

• εάν η συμπεριφορά σας ή δικό σας Περιεχόμενο που δημιουργείται από τον Χρήστη εύλογα θεωρείται ότι προκαλεί ζημία ή δημιουργεί ευθύνη εκ μέρους τρίτων, συμπεριλαμβανομένων άλλων Χρηστών και της LGE (π.χ. ηλεκτρονική πειρατεία, ηλεκτρονικό ψάρεμα, παρενόχληση, μετάδοση spam, παραπλανητική συμπεριφορά, ψευδείς πληροφορίες, παραβίαση ιδιωτικού απορρήτου, δυσφήμιση ή μη εξουσιοδοτημένη παρουσίαση περιεχομένου που δεν ανήκει στον Χρήστη).

Ειδοποίηση

Εάν κριθεί εύλογα εφικτό, πριν από τη λήψη των παραπάνω μέτρων, θα σας ενημερώσουμε σχετικά με το σκεπτικό μας για τη λήψη τέτοιων μέτρων ώστε να σας δώσουμε την ευκαιρία να διορθώσετε το πρόβλημα που εντοπίστηκε. Ωστόσο, μπορεί να αποφασίσουμε να μην σας ειδοποιήσουμε εάν η ειδοποίηση μπορεί:

• να προκαλέσει ζημιά ή να δημιουργήσει ευθύνη σε άλλους Χρήστες, τρίτα μέρη ή στην LGE·

• να παραβιάζει ισχύοντες νόμους και κανονισμούς ή τις εντολές μιας ρυθμιστικής αρχής·

• να παρεμβαίνει στην έρευνα ρυθμιστικών αρχών· ή

• να υπονομεύει τη λειτουργία, την ακεραιότητα ή την ασφάλεια της Υπηρεσίας LGE.

Ευθύνη των Χρηστών σχετικά με μέτρα όπως ο Περιορισμός Χρήσης

Ο σχετικός Χρήστης, όχι η LGE, θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία και απώλεια (συμπεριλαμβανομένων όσων σχετίζονται με δεδομένα και περιεχόμενο) που ενδέχεται να προκύψουν από ή σε σχέση με την εφαρμογή μέτρων ως αποτέλεσμα της παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης από τον Χρήστη, όπως ο περιορισμός χρήσης της Υπηρεσίας LGE από τον Χρήστη ή η διακοπή του Λογαριασμού του Χρήστη. Για να αποφύγετε τυχόν απώλεια δεδομένων, παρακαλούμε δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας ή βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα και το περιεχόμενο που αποθηκεύονται μέσω της Υπηρεσίας LGE αποθηκεύονται επίσης σε άλλη τοποθεσία, χρησιμοποιώντας π.χ. ηλεκτρονικές υπηρεσίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

6. Αλλαγή, Αναστολή και Διακοπή της Υπηρεσίας LGE

Αλλαγή στην Υπηρεσία LGE

Εάν προσθέσουμε νέα λειτουργικότητα ή παρουσιάσουμε μια νέα έκδοση της Υπηρεσίας LGE ή σε περίπτωση αλλαγής στην ισχύουσα νομοθεσία, ενδέχεται να αλλάξουμε την Υπηρεσία LGE ως εξής:

• αλλαγή, προσθήκη ή διαγραφή στοιχείων ή λειτουργιών της Υπηρεσίας LGE, για παράδειγμα, για βελτιωμένες λειτουργίες, ασφάλεια απόδοσης, διορθώσεις σφαλμάτων και βελτίωση υπηρεσιών·

• αναστολή ή περιορισμός της χρήσης ή πρόσβασης στην Υπηρεσία LGE, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε Λογαριασμούς·

• εξέταση, επισήμανση, τροποποίηση, απόρριψη δημοσίευσης, αποκλεισμός πρόσβασης ή διαγραφή οποιουδήποτε Περιεχομένου LGE χωρίς ειδοποίηση ή ευθύνη· ή

• απενεργοποίηση της πρόσβασης, αποκλεισμός ή τροποποίηση από απόσταση οποιουδήποτε Περιεχομένου LGE που έχει ληφθεί προηγουμένως από την Υπηρεσία LGE στη συσκευή σας, εάν τέτοιες ενέργειες είναι απαραίτητες ή κατάλληλες δυνάμει των συμβατικών υποχρεώσεων της LGE, αλλαγών στη νομοθεσία, δικαστικής εντολής ή για άλλους λόγους.

Εάν η LGE καταργήσει, απενεργοποιήσει την πρόσβαση ή αποκλείσει με άλλο τρόπον την πρόσβασή σας σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο LGE, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον πάροχο του σχετικού Περιεχομένου LGE.

Αναστολή και Διακοπή της Υπηρεσίας LGE

Στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η LGE μπορεί να αναστείλει ή να διακόψει την παροχή του συνόλου ή μέρους της Υπηρεσίας LGE σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις ανά πάσα στιγμή:

• για να λειτουργήσει ή να βελτιώσει την Υπηρεσία LGE ή να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία·

• εάν οι επιχειρηματικοί συνεργάτες της LGE που παρέχουν στην LGE στοιχεία της Υπηρεσίας LGE αποφασίσουν να διακόψουν την παροχή όλων ή μέρους αυτών των στοιχείων της Υπηρεσίας LGE· ή

• σε περίπτωση συντήρησης, επιθεώρησης ή αντικατάστασης ή αποτυχίας των εγκαταστάσεων πληροφοριών και επικοινωνίας (όπως υπολογιστών, διακομιστών και τηλεπικοινωνιακών δικτύων), αύξησης της κυκλοφορίας, διακοπής της επικοινωνίας και για άλλον εύλογο λόγο που καθιστά δύσκολη τη συνέχιση της λειτουργίας της Υπηρεσίας LGE.

Η LGE μπορεί να αναστείλει ή να τερματίσει όλη ή μέρος της Υπηρεσίας LGE ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε επιχειρηματικό σκοπό παρέχοντάς σας προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την εν λόγω αναστολή ή τερματισμό.

Ειδοποίηση, Αποζημίωση και Ευθύνη σε περίπτωση Αλλαγής, Αναστολής ή Διακοπής

Σημαντικές αλλαγές, αναστολή και διακοπή, που επηρεάζουν δυσμενώς τη χρήση της Υπηρεσίας LGE θα κοινοποιούνται εκ των προτέρων στους Χρήστες μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι καταχωρημένη στον Λογαριασμό ή με άλλους εύλογους τρόπους, συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης στην Υπηρεσία LGE. Ωστόσο, οι αλλαγές μπορεί να τεθούν σε ισχύ αμέσως χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση εάν υπάρξει αλλαγή σε οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο ή κανονισμό ή υπάρξουν λόγοι ασφαλείας που καθιστούν απαραίτητη μια τέτοια αλλαγή, αναστολή ή διακοπή. Εάν δεν επιθυμείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία LGE μετά από κάποια σημαντική αλλαγή, αναστολή ή διακοπή, μπορείτε να διακόψετε τον Λογαριασμό σας.

Εκτός εάν απαιτείται διαφορετικά από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, οι Χρήστες δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης σε σχέση με την αλλαγή, την αναστολή ή την διακοπή του συνόλου ή μέρους της Υπηρεσίας LGE.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Χρήστη και της LGE βάσει αυτών των Όρων Χρήσης θα παραμείνουν σε ισχύ μετά την διακοπή της παροχής της Υπηρεσίας LGE ή του Λογαριασμού του Χρήστη.

7. Ευθύνη και Εγγυήσεις της LGE

Ευθύνη

Τίποτα σε αυτούς τους Όρους Χρήσης δεν αποκλείει ούτε περιορίζει την ευθύνη μας για: (i) θάνατο ή σωματική βλάβη που προκλήθηκε από δική μας αμέλεια (ii) απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση και (iii) οποιοδήποτε ζήτημα για το οποίο θα ήταν παράνομο να αποκλείσουμε ή να περιορίσουμε την ευθύνη μας.

Εάν δεν συμμορφωθούμε με αυτούς τους Όρους Χρήσης, είμαστε υπεύθυνοι για την απώλεια ή ζημία που υφίστασθε που αποτελεί προβλέψιμο αποτέλεσμα της παραβίασης αυτών των Όρων Χρήσης ή της αμέλειάς μας, αλλά δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλεια ή ζημία που δεν είναι προβλέψιμη. Η απώλεια ή η ζημιά είναι προβλέψιμη εάν είναι προφανής συνέπεια της παραβίασής μας ή εάν την θεωρήσαμε ως τέτοια εμείς κι εσείς τη στιγμή που συμφωνήσαμε αυτούς τους Όρους Χρήσης.

Παρέχουμε την υπηρεσία LGE μόνο για οικιακή και ιδιωτική χρήση. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία LGE ή οποιοδήποτε Περιεχόμενο LGE, για εμπορικούς ή επιχειρηματικούς σκοπούς και δεν έχουμε καμία ευθύνη απέναντί σας για τυχόν απώλεια κέρδους, απώλεια επιχειρηματικών εργασιών, διακοπή της επιχείρησης ή απώλεια επιχειρηματικής ευκαιρίας.

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία υποστείτε ως αποτέλεσμα: (i) της αμέλειάς σας κατά τη χρήση της Υπηρεσίας LGE· (ii) της παραβίασης αυτών των Όρων Χρήσης από εσάς· ή (iii) σε περίπτωση ανωτέρας βίας.

Η χρήση της Υπηρεσίας LGE και του Περιεχομένου LGE ενδέχεται να απαιτεί πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Λάβετε υπόψη ότι ανάλογα με το πρόγραμμα υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών που έχετε, ενδέχεται να ισχύουν επιπλέον χρεώσεις για κινητά κατά την πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη σύνδεση ή την ταχύτητα της υπηρεσίας Διαδικτύου σας.

Εγγυήσεις

Η εγγύηση της LGE σχετικά με την Υπηρεσία LGE (συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου της Υπηρεσίας LGE, των λειτουργιών της Υπηρεσίας LGE, της αξιοπιστίας, της διαθεσιμότητας και της ικανοποίησης των αναγκών των Χρηστών) και το Περιεχόμενο LGE περιορίζεται (1) στα ζητήματα που προβλέπονται από αυτούς τους Όρους Χρήσης και πρόσθετους όρους που ενδέχεται να ισχύουν για τη χρήση της Υπηρεσίας LGE και του Περιεχομένου LGE, ή (2) στην έκταση που επιτρέπεται υπό τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Δεν παρέχεται καμία άλλη εγγύηση σχετικά με την Υπηρεσία LGE και το Περιεχόμενο LGE. Συγκεκριμένα, μια έξυπνη συσκευή συνδεδεμένη με την Υπηρεσία LGE και το Περιεχόμενο LGE θα μπορούσε να αποσυνδεθεί από την Υπηρεσία LGE ή να καταστεί μη χρηστική, λόγω κακής σύνδεσης δικτύου ή ενημέρωσης της Υπηρεσίας LGE.

Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η Υπηρεσία LGE και το Περιεχόμενο LGE παρέχονται «ως έχουν» ή «όπως είναι διαθέσιμα» και χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό εγγυήσεων για εμπορευσιμότητα, συντήρηση καλή ποιότητα, εξειδικευμένο χειρισμό συσκευών, καταλληλόλητα για συγκεκριμένο σκοπό, ακεραιότητα, επάρκεια, μη χρήση ιών, ήρεμο περιβάλλον και μη παραβίαση όσον αφορά την Υπηρεσία LGE και το Περιεχόμενο LGE.

Λάβετε υπόψη ότι ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό σιωπηρών εγγυήσεων, όρων ή προϋποθέσεων ή τον περιορισμό παρεπόμενων ή επακόλουθων ζημιών, οπότε οι παραπάνω περιορισμοί και εξαιρέσεις ενδέχεται να περιορίζονται στην εφαρμογή τους σε εσάς και ενδέχεται να έχετε επιπλέον δικαιώματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα νόμιμα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, το τμήμα σχετικά με πρότυπα εμπορικών συναλλαγών, το γραφείο παροχής συμβουλών σε πολίτες ή αντίστοιχες υπηρεσίες.

8. Υπηρεσία Τρίτων

Συνεργαζόμαστε με παγκόσμιους επιχειρηματικούς συνεργάτες για την παροχή χρήσιμου περιεχομένου μέσω της Υπηρεσίας LGE. Η Υπηρεσία LGE μπορεί να περιλαμβάνει περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, συνδέσμους και διαφημίσεις), προϊόντα, υπηρεσίες, εφαρμογές και άλλο υλικό που παρέχεται από κάποιο τρίτο μέρος («Υπηρεσία Τρίτων»). Μπορείτε να απολαύσετε διάφορα οφέλη μέσω της Υπηρεσίας Τρίτων. Ωστόσο, δεν ελέγχουμε την Υπηρεσία Τρίτων και, κατά συνέπεια, στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που προκύπτει από τη χρήση της Υπηρεσίας Τρίτων από εσάς. Δεν προβαίνουμε σε δηλώσεις ή εγγυήσεις σχετικά με, και στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη σχετικά με την Υπηρεσία Τρίτων. Συμφωνείτε ότι η χρήση της Υπηρεσίας Τρίτων από εσάς θα είναι με αποκλειστικά δική σας ευθύνη και δεν θα έχουμε καμία ευθύνη απέναντί σας από την έκθεσή σας στην Υπηρεσία Τρίτων.

9. Διαφήμιση

Παρέχουμε διάφορες Υπηρεσίες LGE δωρεάν, και για τον σκοπό αυτόν, ορισμένες υπηρεσίες LGE ενδέχεται να περιλαμβάνουν (προσαρμοσμένες) διαφημίσεις, οι οποίες μπορεί να παρέχονται βάσει των προτιμήσεων ορισμένων Χρηστών. Η Υπηρεσία LGE μπορεί να περιλαμβάνει διαφημίσεις και πληροφορίες μάρκετινγκ που παρέχονται από εμάς ή τρίτους και για αυτές τις διαφημίσεις και πληροφορίες μάρκετινγκ που παρέχονται από τρίτους διαφημιστές, δεν μπορούμε να ελέγξουμε τη χρησιμότητα, την ακρίβεια ή την πληρότητα αυτών των πληροφοριών. Συνεπώς, εκτός αν οφείλεται σε εμάς, δεν είμαστε υπόλογοι για οποιαδήποτε ευθύνη προκύπτει από τέτοιες διαφημίσεις και επικοινωνία ή συναλλαγή ανάμεσα σε εσάς και σε αυτόν τον διαφημιστή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ζημιών που ενδέχεται να προκύψουν εάν βασιστείτε σε τέτοιες διαφημίσεις.

10. Διαδικασία επίλυσης διαφορών

Διαχείριση παραπόνων

Μπορείτε να αναφέρετε οποιοδήποτε παράπονο σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών LGE στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Αναγράφονται εδώ

Θα διαχειριστούμε τυχόν παράπονα σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία: θα δώσουμε έναν αριθμό ταυτοποίησης στο παράπονό σας και θα σας στείλουμε μια επιβεβαίωση ότι έχουμε λάβει το παράπονό σας χωρίς καθυστέρηση, αλλά το αργότερο εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών αφότου λάβουμε το παράπονό σας. Θα διερευνήσουμε αμέσως το παράπονό σας. Εάν συμφωνούμε με το παράπονό σας, θα σας προσφέρουμε άμεση αποκατάσταση και θα σας στείλουμε μια απάντηση σχετικά με την βασιμότητα του παραπόνου σας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του παραπόνου σας. Εάν δεν συμφωνούμε με το παράπονό σας, ή δεν είναι δυνατό να το διερευνήσουμε αμέσως, θα καταγράψουμε το παράπονο και τη θέση μας σε μια αναφορά που θα σας στείλουμε μαζί με την απάντησή μας σχετικά με την βασιμότητα του παραπόνου σας. Εάν δεν συμφωνούμε με το παράπονό σας, θα σας παράσχουμε επίσης τους λόγους στην απάντησή μας σχετικά με την βασιμότητα του παραπόνου σας. Εάν διαφωνείτε με την απόρριψη του παραπόνου σας, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις επίλυσης διαφορών.

Εκτός εάν απαγορεύεται από την τοπική νομοθεσία, οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει από ή σε σχέση με αυτούς τους Όρους Χρήσης, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων σχετικά με την ύπαρξη, την ισχύ ή την λύση της, θα παραπέμπεται σε και θα επιλύεται οριστικά με διαιτησία (i) σύμφωνα με τους Κανόνες του Κορεατικού Συμβουλίου Εμπορικής Διαιτησίας (του οποίου οι κανόνες θεωρείται ότι ενσωματώνονται με αναφορά στην παρούσα ρήτρα), (ii) όπου ο αριθμός των διαιτητών είναι ένας, (iii) η έδρα, ή ο νόμιμος τόπος της διαιτησίας είναι η Σεούλ, Δημοκρατία της Κορέας, (iv) η γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί στη διαιτητική διαδικασία είναι η αγγλική και (v) το εφαρμοστέο δίκαιο της σύμβασης είναι το ουσιαστικό δίκαιο της Δημοκρατίας της Κορέας.

Στον βαθμό που απαιτείται από την τοπική νομοθεσία, προκειμένου η διαιτησία να είναι έγκυρη και να ισχύει νομικά ως μέσο επίλυσης διαφορών, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης εναντίον ενός καταναλωτή, η αναφορά στους Κανόνες του Κορεατικού Συμβουλίου Εμπορικής Διαιτησίας υπό το σημείο (i) παραπάνω θεωρείται ως αναφορά στους κανόνες του πιο διακεκριμένου οργάνου διαιτησίας (οι «Τοπικοί Κανόνες Διαιτησίας») στη χώρα σας και η αναφορά στη Σεούλ, Δημοκρατία της Κορέας υπό το σημείο (iii) παραπάνω θεωρείται ότι αναφέρεται στην πρωτεύουσα της χώρας σας.

Μπορείτε να επιλύσετε διαφορές μαζί μας μόνο σε ατομική βάση και όχι ως ενάγων ή μέλος ομάδας σε οποιαδήποτε φερόμενη  ως συλλογική αγωγή.

Εάν είστε καταναλωτής και διαμένετε στο Ηνωμένο Βασίλειο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορείτε να κινήσετε νομικές διαδικασίες σχετικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης στα δικαστήρια της χώρας στην οποία κατοικείτε. Επίσης, εάν διαμένετε στο Ηνωμένο Βασίλειο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατευθύνουμε αυτόν τον ιστότοπο στη χώρα στην οποία κατοικείτε, θα επωφεληθείτε από οποιεσδήποτε υποχρεωτικές διατάξεις του δικαίου της χώρας στην οποία κατοικείτε. Τίποτα σε αυτούς τους Όρους Χρήσης δεν επηρεάζει τα δικαιώματα που έχετε ως καταναλωτής να βασίζεστε σε τέτοιες υποχρεωτικές διατάξεις της τοπικής νομοθεσίας.

Εάν είστε καταναλωτής και διαμένετε στη Νορβηγία, σε περίπτωση διαφωνίας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Νορβηγικό Συμβούλιο Καταναλωτών (ή άλλους σχετικούς φορείς προσφυγής). Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση https://www.forbrukerradet.no/.

Εάν είστε καταναλωτής που κατοικεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών, ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Αυτός ο σύνδεσμος παρέχεται όπως απαιτείται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να συμμετέχουμε σε ηλεκτρονική επίλυση διαφορών.

11. Τροποποίηση των παρόντων Όρων Χρήσης

Η LGE μπορεί κατά καιρούς να τροποποιεί αυτούς τους Όρους Χρήσης και τους πρόσθετους όρους που ενδέχεται να ισχύουν για τη χρήση της Υπηρεσίας LGE από εσάς, στον βαθμό που επιτρέπεται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Κάθε τέτοια τροποποίηση και ο αντίστοιχος λόγος της τροποποίησης θα σας κοινοποιηθούν στην Υπηρεσία LGE τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος αυτής της τροποποίησης. Περαιτέρω, οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή που μπορεί να είναι δυσμενής για τους Χρήστες θα κοινοποιείται στη σχετική Υπηρεσία LGE και με ηλεκτρονικά μέσα (π.χ., email) τουλάχιστον 30 ημέρες νωρίτερα.

Θα πρέπει να αποδεχτείτε τους Όρους Χρήσης όπως τροποποιούνται. Η χρήση της Υπηρεσίας LGE μετά την έναρξη ισχύος των τροποποιημένων Όρων Χρήσης θα αποτελεί τη συγκατάθεσή σας σε αυτήν την τροποποίηση. Μπορείτε να ανακαλέσετε ή να μην παράσχετε τη συγκατάθεσή σας σε αυτούς τους Όρους Χρήσης (και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις σε αυτούς) διακόπτοντας τον Λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή, οπότε δεν θα υπόκεισθε στην εφαρμογή των τροποποιημένων Όρων Χρήσης.

12. Γενικά θέματα

Απολαμβάνετε ορισμένα νόμιμα δικαιώματα που δεν μπορούν να περιοριστούν από αυτούς τους Όρους Χρήσης. Τίποτα σε αυτούς τους Όρους Χρήσης δεν περιορίζει τέτοια νόμιμα δικαιώματα. Συμβουλές σχετικά με τα νόμιμα δικαιώματά σας διατίθενται από το τοπικό γραφείο παροχής συμβουλών σε πολίτες ή το γραφείο προτύπων συναλλαγών.

• Αυτοί οι Όροι Χρήσης καθορίζουν τη σχέση ανάμεσα σε εσάς και την LGE. Ακόμα κι αν ένα τρίτο μέρος επωφελείται από τη σχέση ανάμεσα σε εσάς και την LGE, δεν απονέμεται κανένα νομικό δικαίωμα σε αυτό το τρίτο μέρος.

• Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ αυτών των Όρων Χρήσης και των πρόσθετων όρων συγκεκριμένης υπηρεσίας που ενδέχεται να ισχύουν για τη χρήση της Υπηρεσίας LGE από εσάς, οι πρόσθετοι όροι θα υπερισχύουν όσον αφορά τη σχετική Υπηρεσία LGE.

• Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης διαπιστωθεί ότι είναι άκυρη, παράνομη ή ανεφάρμοστη, η εγκυρότητα, η νομιμότητα και η δυνατότητα εκτέλεσης οποιασδήποτε από τις υπόλοιπες διατάξεις δεν επηρεάζονται με κανέναν τρόπο.

• Δεν παρέχουμε την Υπηρεσία LGE σύμφωνα με κάποιον κώδικα συμπεριφοράς.

• Εάν δεν ασκήσουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή επιβάλουμε οποιαδήποτε διάταξη υπό αυτούς τους Όρους Χρήσης, αυτή η μη άσκηση ή μη επιβολή δεν θα αποτελεί παραίτηση από αυτό το δικαίωμα ή τη διάταξη.

• Κάθε μία από τις ρήτρες αυτών των Όρων λειτουργεί ξεχωριστά. Εάν οποιοδήποτε δικαστήριο ή σχετική αρχή αποφασίσει ότι οποιαδήποτε από αυτές είναι παράνομη ή ανεφάρμοστη, οι υπόλοιπες ρήτρες θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

• Κατά τη διάρκεια της παροχής της Υπηρεσίας LGE σε εσάς, ενδέχεται να σας παρέχουμε διάφορες πληροφορίες μέσω ειδοποίησης εντός της Υπηρεσίας LGE ή μέσω ταχυδρομείου, email, SMS ή MMS κ.λπ. Ωστόσο, εάν δηλώσετε ρητά ότι δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοιες πληροφορίες, δεν θα λαμβάνετε πλέον τέτοιες πληροφορίες και η LGE δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε μειονέκτημα ενδέχεται να αντιμετωπίσετε λόγω αυτού του αποκλεισμού.

• Οποιαδήποτε μετάφραση αυτών των Όρων Χρήσης πραγματοποιείται για τον σκοπό τοπικών απαιτήσεων και σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της Αγγλικής και οποιασδήποτε μη Αγγλικής έκδοσης, η Αγγλική έκδοση αυτών των Όρων Χρήσης θα υπερισχύει, στον βαθμό που δεν απαγορεύεται από την τοπική νομοθεσία σας.

• Μπορούμε να εκχωρήσουμε, να αναθέσουμε με υπεργολαβία ή να μεταβιβάσουμε με άλλον τρόπο οποιοδήποτε ή όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας βάσει αυτών των Όρων Χρήσης σε οποιαδήποτε εταιρεία, επιχείρηση ή πρόσωπο. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό μόνο εάν δεν επηρεάζει ουσιαστικά τα δικαιώματά σας υπό τους παρόντες Όρους Χρήσης και την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν σκοπεύουμε να εκχωρήσουμε, να αναθέσουμε με υπεργολαβία ή να μεταβιβάσουμε με άλλον τρόπο οποιοδήποτε ή όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας βάσει αυτών των Όρων Χρήσης, θα σας ειδοποιήσουμε τουλάχιστον 30 ημέρες νωρίτερα. Εάν δεν επιθυμείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία LGE μετά την εκχώρηση ή τη μεταβίβαση, μπορείτε να ακυρώσετε τη συμφωνία σας με αυτούς τους Όρους Χρήσης διακόπτοντας τον Λογαριασμό σας. Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε, να αναθέσετε με υπεργολαβία ή να μεταβιβάσετε με άλλον τρόπο τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας βάσει αυτών των Όρων Χρήσης σε οποιονδήποτε άλλο, εκτός εάν υποβάλετε πρώτα ένα τέτοιο αίτημα στην LGE γραπτώς και τα μέρη καταλήξουν σε συμφωνία.

• Δεν είμαστε υπεύθυνοι ή υπόλογοι για καθυστέρηση στην εκτέλεση ή οποιαδήποτε αποτυχία εκτέλεσης οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις μας βάσει αυτών των Όρων Χρήσης που προκαλείται από γεγονότα εκτός του εύλογου ελέγχου μας («Ανωτέρα Βία»), ιδίως (αλλά χωρίς να περιορίζονται σε) (α) πράξεις, διατάγματα, νομοθεσία, κανονισμούς ή περιορισμούς οποιασδήποτε κυβέρνησης (β) μη διαθεσιμότητα δημόσιων ή ιδιωτικών δικτύων τηλεπικοινωνιών ή (γ) απεργίες, αποκλεισμούς ή άλλες βιομηχανικές δράσεις, αστικές αναταραχές, ταραχές, εισβολή, τρομοκρατικές επιθέσεις ή απειλές τρομοκρατικών επιθέσεων, πόλεμο (είτε έχει κηρυχθεί είτε όχι) ή οποιαδήποτε φυσική καταστροφή. Η εκτέλεση υπηρεσιών από μέρους μας σύμφωνα με αυτούς τους Όρους Χρήσης θεωρείται ότι έχει τεθεί σε αναστολή για την περίοδο κατά την οποία συνεχίζεται η Ανωτέρα Βία και θα έχουμε παράταση χρόνου για την εκτέλεση, για όσο διαρκεί αυτή η περίοδος. Θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειές για να σταματήσουμε την κατάσταση Ανωτέρας Βίας ή να βρούμε μια λύση με την οποία οι υποχρεώσεις μας βάσει αυτών των Όρων Χρήσης να μπορούν να εκτελούνται παρά την κατάσταση Ανωτέρας Βίας.

• Άδεια ή χρήση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ: Εάν η Υπηρεσία LGE χρησιμοποιείται από την ή αδειοδοτείται στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, ισχύουν τα ακόλουθα: Η Υπηρεσία LGE για την οποία παραχωρείται άδεια βάσει αυτών των Όρων Χρήσης είναι «εμπορικό λογισμικό υπολογιστή» (“commercial computer software”), όπως ο όρος περιγράφεται στο 48 CFR 252.227-7014 (a) (1). Εάν αποκτηθεί από ή για λογαριασμό πολιτικής υπηρεσίας, η κυβέρνηση των ΗΠΑ αποκτά αυτό το εμπορικό λογισμικό υπολογιστή ή/και τα έγγραφα του εμπορικού λογισμικού υπολογιστή, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παρόντων Όρων Χρήσης, όπως ορίζεται στα 48 CFR 12.212 (Λογισμικό υπολογιστή - Computer Software) και 48 CFR 12.211 (Τεχνικά δεδομένα - Technical Data) των κανονισμών Federal Acquisition Regulations («FAR») και διάδοχων κανονισμών. Εάν αποκτήθηκε από ή για λογαριασμό οποιουδήποτε γραφείου του Υπουργείου Άμυνας («DOD»), η κυβέρνηση των ΗΠΑ αποκτά αυτό το εμπορικό λογισμικό υπολογιστή ή/και τα έγγραφα του εμπορικού λογισμικού υπολογιστή με την επιφύλαξη των διατάξεων αυτών των Όρων Χρήσης όπως ορίζεται στο 48 CFR 227.7202-3 του προσαρτήματος DOD FAR Supplement («DFAR») και διάδοχων κειμένων.

• Περιορισμοί εξαγωγής: Συμφωνείτε ότι δεν θα εξαγάγετε ή επανεξαγάγετε καμία Υπηρεσία LGE ή συνοδευτικά έγγραφα (ή αντίγραφα αυτών) κατά παράβαση οποιωνδήποτε ισχυόντων νόμων και κανονισμών των Ηνωμένων Πολιτειών. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών ή διεθνείς νόμους και κανονισμούς περί εξαγωγών. Αυτοί οι νόμοι περιλαμβάνουν περιορισμούς σχετικά με προορισμούς, τελικούς χρήστες και τελική χρήση. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι δεν σας απαγορεύεται να λαμβάνετε εξαγωγές ή υπηρεσίες σύμφωνα με τη νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών ή άλλους ισχύοντες νόμους περί εξαγωγών.

 

Αυτοί οι Όροι Χρήσης θα τεθούν σε ισχύ από τις 03 / 04 / 2022.

 

Παράρτημα: Πρόσθετοι όροι που ισχύουν για την Υπηρεσία LGE

 

A. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΖΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ LGE (ΚΑΘΕΜΙΑ, ΜΙΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ») ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ.

 

Αναγνωρίζετε ότι η άδεια που παραχωρείται δυνάμει του παρόντος, σας παραχωρείται από τον πάροχο της Εφαρμογής («Πάροχος Εφαρμογής») και όχι από την LG Electronics, Inc. («LGE»). Εάν ο Πάροχος Εφαρμογής παρέχει μια Συμφωνία Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη («EULA») μαζί με την Εφαρμογή, αυτοί οι όροι συμπληρώνουν την παρούσα Συμφωνία Άδειας Χρήσης Εφαρμογής. Ανάμεσα σε εσάς και τον Πάροχο Εφαρμογής, τυχόν πρόσθετοι ή διαφορετικοί όροι υπό αυτήν την EULA υπερισχύουν των όρων αυτής της Συμφωνίας Άδειας Χρήσης Εφαρμογής.

 

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η LGE είναι τρίτος δικαιούχος αυτής της Συμφωνίας Άδειας Χρήσης Εφαρμογής και οποιασδήποτε EULA, εφόσον παρέχεται. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η LGE θα έχει το δικαίωμα (και θα θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί το δικαίωμα) να επιβάλει τέτοια άδεια εναντίον σας ως τρίτος δικαιούχος αυτών των συμφωνιών.

 

1. Χορήγηση άδειας: Ο Πάροχος Εφαρμογής σάς χορηγεί μια περιορισμένη, μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης της Εφαρμογής σε οποιοδήποτε προϊόν κινητής συσκευής που κατασκευάζεται από την LGE ή/και τις συνδεδεμένες εταιρείες της («Κινητή Συσκευή LGE») και με τον τρόπο που ορίζεται στους Όρους Χρήσης της LGE. Δεν επιτρέπεται η ενοικίαση, μίσθωση, δανεισμός, πώληση, αναδιανομή ή εκχώρηση άδειας χρήσης της Εφαρμογής. Δεν επιτρέπεται η ανάστροφη μηχανική, η αποσυμπίληση ή η αποσυναρμολόγηση της Εφαρμογής, εκτός εάν και μόνο στον βαθμό που αυτή η δραστηριότητα επιτρέπεται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία. Οποιαδήποτε απόπειρα να γίνει αυτό αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων του Παρόχου Εφαρμογής. Εάν παραβιάσετε αυτόν τον περιορισμό, ενδέχεται να υποστείτε ποινική δίωξη και να καταβάλετε αποζημίωση. Οι όροι της άδειας θα διέπουν τυχόν αναβαθμίσεις που παρέχονται από τον Πάροχο Εφαρμογής οι οποίες αντικαθιστούν ή/και συμπληρώνουν την αρχική Εφαρμογή, εκτός εάν η αναβάθμιση συνοδεύεται από ξεχωριστή άδεια, οπότε θα υπερισχύουν οι όροι εκείνης της άδειας. Ο Πάροχος Εφαρμογής διατηρεί όλα τα δικαιώματα εντός και επί της Εφαρμογής που δεν σας παραχωρούνται ρητά βάσει της παρούσας Συμφωνίας Άδειας Χρήσης Εφαρμογής.

 

2. Συγκατάθεση για την χρήση δεδομένων: Συμφωνείτε ότι ο Πάροχος Εφαρμογής μπορεί να συλλέγει και να χρησιμοποιεί τεχνικές και συναφείς πληροφορίες, που συλλέγονται με οποιονδήποτε τρόπο, ως μέρος των υπηρεσιών υποστήριξης προϊόντων που σχετίζονται με την Εφαρμογή. Ο Πάροχος Εφαρμογής μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες αποκλειστικά για τη βελτίωση των προϊόντων του ή για την παροχή προσαρμοσμένων υπηρεσιών ή τεχνολογιών σε εσάς. Ο Πάροχος Εφαρμογής μπορεί να κοινολογήσει αυτές τις πληροφορίες σε άλλους, αλλά όχι σε μορφή που σας ταυτοποιεί προσωπικά.

 

3. Διακοπή: Η άδεια ισχύει έως ότου διακοπεί από εσάς ή από τον Πάροχο Εφαρμογής. Τα δικαιώματά σας βάσει αυτής της άδειας θα παύσουν αυτόματα χωρίς ειδοποίηση από τον Πάροχο Εφαρμογής εάν δεν συμμορφωθείτε με οποιονδήποτε από τους όρους αυτής της άδειας. Με την διακοπή της άδειας, πρέπει να παύσετε κάθε χρήση της Εφαρμογής και να καταστρέψετε όλα τα αντίγραφα, πλήρη ή μερικά, της Εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συνοδευτικών εγγράφων.

 

4. Υλικό τρίτων - Μη αποδεκτό περιεχόμενο: Κατανοείτε, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ορισμένες Εφαρμογές ενδέχεται να παρέχουν πρόσβαση σε προϊόντα, υπηρεσίες, διαδικτυακό περιεχόμενο ή άλλο υλικό τρίτων και ότι η LGE δεν είναι υπεύθυνη για τέτοιο περιεχόμενο τρίτων. Συμφωνείτε ότι η LGE δεν είναι υπεύθυνη για την εξέταση ή την αξιολόγηση του περιεχομένου τρίτων ή την ακρίβεια αυτού του περιεχομένου. Η LGE δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη σχετικά με αυτό το περιεχόμενο τρίτων.

 

Κατανοείτε, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι με την πρόσβαση και τη λήψη εφαρμογών από την Υπηρεσία LGE ενδέχεται να συναντήσετε υλικό που μπορεί να το θεωρήσετε άσεμνο ή προσβλητικό, απρεπές ή ανάρμοστο για εσάς και ότι ενδέχεται να μην ειδοποιηθείτε εκ των προτέρων για τέτοιο υλικό. Συμφωνείτε ότι η λήψη και η χρήση όλων των Εφαρμογών θα γίνει αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και η LGE δεν θα φέρει καμία ευθύνη απέναντί σας εξαιτίας οποιασδήποτε έκθεσης μέσω αυτών των Εφαρμογών.

 

5. ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ: ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΟΤΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ «ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ» ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΗΣ. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, Ο ΠΑΡΟΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΤΥΧΟΝ ΣΙΩΠΗΡΟΥΣ Ή ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Ή ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΙΤΛΟΥ, ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ Ή ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ.

 

6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, Ο ΠΑΡΟΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΤΙΜΩΡΗΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ή ΑΛΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΘΕΩΡΙΑ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ Ο ΠΑΡΟΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΕΝΔΙΚΟ ΜΕΣΟ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΑΠΟΤΥΧΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ. ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ή ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ (ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ), ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΠΑΡΟΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΤΙΜΩΡΗΤΙΚΕΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Ή ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ Ο ΠΑΡΟΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Ή ΑΠΩΛΕΙΩΝ.

 

Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό των σιωπηρών εγγυήσεων ή τον περιορισμό παρεπόμενων ή επακόλουθων ζημιών, συνεπώς οι παραπάνω περιορισμοί και εξαιρέσεις ενδέχεται να περιορίζονται κατά την εφαρμογή τους σε εσάς.

 

7. Συμφωνείτε ότι δεν θα εξαγάγετε ή επανεξαγάγετε την Εφαρμογή ή συνοδευτικά έγγραφα (ή τυχόν αντίγραφα αυτών) κατά παράβαση τυχόν ισχυόντων νόμων ή κανονισμών. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες και διεθνείς νόμους και κανονισμούς περί εξαγωγών. Αυτοί οι νόμοι περιλαμβάνουν περιορισμούς σχετικά με προορισμούς, τελικούς χρήστες και τελική χρήση. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι δεν σας απαγορεύεται να λαμβάνετε εξαγωγές ή υπηρεσίες σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί εξαγωγών.

 

8. Στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, αυτή η Συμφωνία Άδειας Χρήσης Εφαρμογής διέπεται από τους νόμους της Πολιτείας του Νιου Τζέρσεϋ στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και από τους ομοσπονδιακούς νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, εξαιρουμένων των διατάξεων περί σύγκρουσης νόμων. Εάν είστε καταναλωτής και διαμένετε στο Ηνωμένο Βασίλειο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορείτε να κινήσετε νομικές διαδικασίες σχετικά με την παρούσα Συμφωνία Άδειας Χρήσης Εφαρμογής στα δικαστήρια της χώρας στην οποία κατοικείτε. Επίσης, εάν διαμένετε στο Ηνωμένο Βασίλειο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατευθύνουμε αυτόν τον ιστότοπο στη χώρα στην οποία κατοικείτε, θα επωφεληθείτε από οποιεσδήποτε υποχρεωτικές διατάξεις του δικαίου της χώρας στην οποία κατοικείτε. Τίποτα σε αυτήν τη Συμφωνία Άδειας Χρήσης Εφαρμογής δεν επηρεάζει τα δικαιώματα που έχετε ως καταναλωτής να βασίζεστε σε τέτοιες υποχρεωτικές διατάξεις της τοπικής νομοθεσίας.

 

Εάν είστε καταναλωτής και διαμένετε στη Νορβηγία, σε περίπτωση διαφωνίας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Νορβηγικό Συμβούλιο Καταναλωτών (ή άλλους σχετικούς φορείς προσφυγής). Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.forbrukerradet.no/.

 

9. Εάν ο Πάροχος Εφαρμογών δεν ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή επιβάλει οποιαδήποτε διάταξη σε αυτήν τη Συμφωνία Άδειας Χρήσης Εφαρμογής, αυτή η μη άσκηση ή μη επιβολή δεν θα αποτελεί παραίτηση από αυτό το δικαίωμα ή τη διάταξη.

 

Αυτοί οι Όροι Χρήσης θα τεθούν σε ισχύ από τις 03 / 07 / 2023.

 

B. Υπηρεσία Προληπτικής Εξυπηρέτησης Πελατών («PCC»)

 

Μέσω της Υπηρεσίας PCC, παρέχουμε σε Χρήστες, οι οποίοι έχουν καταχωρίσει ορισμένες οικιακές συσκευές σε μία από τις εφαρμογές μας, πληροφορίες σχετικά με δωρεάν και επί πληρωμή υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μέσω ειδοποιήσεων push εντός της εφαρμογής ή μέσω τηλεφώνου, ελέγχοντας τακτικά την κατάσταση της συσκευής και τα αναλώσιμα που χρησιμοποιούνται στη συσκευή για τον εντοπισμό τυχόν δυσλειτουργίας, ανωμαλιών και της απαραίτητης αντικατάστασης αναλωσίμων. Πριν από την παροχή της Υπηρεσίας PCC, κοινοποιούμε στους Χρήστες σχετικές λεπτομέρειες ή λαμβάνουμε τη συγκατάθεσή τους.

 

Αυτοί οι Όροι Χρήσης θα τεθούν σε ισχύ από τις 03 / 07 / 2023.

 

 

 

Οντότητες LG

Χώρα

Οντότητα LG

Δηλωμένη διεύθυνση

Στοιχεία επικοινωνίας

Αριθμός Καταχώρησης

Αρ. ΦΠΑ

Κορέα

LG Electronics Inc.

LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Δημοκρατία της Κορέας

(+82) 02-3777-1114 (Κορέα)

110111-2487050, δηλωμένη στην Κορέα

107-86-14075

Ελλάδα

LG Electronics ΕΛΛΑΣ M.A.E.

Εθνάρχου Μακαρίου 1

Δέλτα Παλαιού Φαλήρου

Ταχ. Θυρίδα 77331 Τ.Κ. 175 01,

Αθηνά

Τηλ.:

+30 210-4800500,

+30 210-4800599

 

E-mail: lgehsprivacy@lge.com
www.lg.com/gr/support/email

 

 

 

Υπηρεσίες

Υπηρεσία

Οντότητα LG

Δηλωμένη διεύθυνση

Στοιχεία επικοινωνίας

ThinQ

LG Electronics Inc.

LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul,

Δημοκρατία της Κορέας

thinq@lge.com

https://www.lg.com/gr

LG Electronics ΕΛΛΑΣ M.A.E.

Εθνάρχου Μακαρίου 1

Δέλτα Παλαιού Φαλήρου

Ταχ. Θυρίδα 77331 Τ.Κ. 175 01,

Αθηνά

lgehsprivacy@lge.com
www.lg.com/gr/support/email

Amazon Web Services Inc

 

410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, USA

FAX: +1-206-266-7010