Προχωρήστε στα Περιεχόμενα Skip to Accessibility Help

Προσβασιμότητα μέσω κινητού για ΑΜΕΑ

Στην LG δεσμευόμαστε να παρέχουμε προσβάσιμα προϊόντα στους πελάτες μας. Δείτε παρακάτω μια λίστα χαρακτηριστικών που βοηθούν τους χρήστες με προβλήματα όρασης ή ακοής, ή μειωμένη κινητική δυνατότητα στα χέρια.
Στην ενότητα αυτή μπορείτε να μάθετε τα εξής:

Οπτικά χαρακτηριστικά

Προσαρμογή μεγέθους γραμματοσειράς

01.Επιλέξτε το μενού 'Προσβασιμότητα' στη γενική καρτέλα των ρυθμίσεων.
02.Επιλέξτε 'Οπτική απεικόνιση' στο μενού προσβασιμότητας.
03.Επιλέξτε 'Γραμματοσειρά' στην κατηγορία 'Οπτική απεικόνιση'.
04.Ρυθμίστε το μέγεθος γραμματοσειράς.

Μεγέθυνση μέσω αφής

 • 01.Επιλέξτε το μενού 'Προσβασιμότητα' στη γενική καρτέλα των ρυθμίσεων.
 • 02.Επιλέξτε 'Οπτική απεικόνιση' στο μενού προσβασιμότητας.
 • 03.Επιλέξτε 'Μεγέθυνση μέσω αφής' στην κατηγορία 'Οπτική απεικόνιση'.
 • 04.Κάντε μεγέθυνση ή σμίκρυνση πατώντας την οθόνη τρεις φορές στη σειρά.

Φωνητικές ειδοποιήσεις μηνύματος/κλήσης

 • 01.Επιλέξτε το μενού 'Προσβασιμότητα' στη γενική καρτέλα των ρυθμίσεων.
 • 02.Επιλέξτε 'Οπτική απεικόνιση' στο μενού προσβασιμότητας.
 • 03.Επιλέξτε τις φωνητικές ειδοποιήσεις μηνύματος/κλήσης στην κατηγορία 'Οπτική απεικόνιση'.
04.Επιλέξτε ένα από τα άτομα που είτε πραγματοποίησε κλήση είτε έστειλε μήνυμα και εφαρμόστε την επιθυμητή επιλογή.

TalkBack

 • 01.Επιλέξτε το μενού 'Προσβασιμότητα' στη γενική καρτέλα των ρυθμίσεων.
 • 02.Επιλέξτε 'Οπτική απεικόνιση' στο μενού προσβασιμότητας.
 • 03.Επιλέξτε TalkBack στην κατηγορία 'Οπτική απεικόνιση'.
04.Όταν το TalkBack είναι ενεργοποιημένο, το επιλεγμένο στοιχείο εκφωνείται με ένα μόνο πάτημα και ενεργοποιείται με διπλό πάτημα.

Ρύθμιση χρώματος οθόνης

 • 01.Επιλέξτε το μενού 'Προσβασιμότητα' στη γενική καρτέλα των ρυθμίσεων.
 • 02.Επιλέξτε 'Οπτική απεικόνιση' στο μενού προσβασιμότητας.
 • 03.Επιλέξτε 'Ρύθμιση χρώματος οθόνης' στην κατηγορία 'Οπτική απεικόνιση'.
04.Ορίστε την επιθυμητή επιλογή.

Ηχητικά χαρακτηριστικά

Λεζάντες

01.Επιλέξτε το μενού 'Προσβασιμότητα' στη γενική καρτέλα των ρυθμίσεων.
02.Επιλέξτε 'Ήχος' στο μενού προσβασιμότητας.
03.Επιλέξτε 'Λεζάντες' στην κατηγορία 'Ήχος'.
04.Επιλέξτε γλώσσα, γραμματοσειρά, μέγεθος και τύπο λεζάντας.

Φλας σε ειδοποιήσεις

 • 01.Επιλέξτε το μενού 'Προσβασιμότητα' στη γενική καρτέλα των ρυθμίσεων.
 • 02.Επιλέξτε 'Ήχος' στο μενού προσβασιμότητας.
 • 03.Επιλέξτε 'Φλας σε ειδοποιήσεις' στην κατηγορία 'Ήχος'.

Μονοφωνικός ήχος

 • 01.Επιλέξτε το μενού 'Προσβασιμότητα' στη γενική καρτέλα των ρυθμίσεων.
 • 02.Επιλέξτε 'Ήχος' στο μενού προσβασιμότητας.
 • 03.Επιλέξτε 'Audio Channel' (Κανάλι ήχου) στην κατηγορία 'Ήχος'.
04.Επιλέξτε 'Μονοφωνικός Ήχος'.

Έλεγχος διάδρασης

Βοήθημα αφής

01.Επιλέξτε το μενού 'Προσβασιμότητα' στη γενική καρτέλα των ρυθμίσεων.
02.Επιλέξτε 'Έλεγχος διάδρασης' στο μενού προσβασιμότητας.
03.Επιλέξτε 'Βοήθημα αφής' στην κατηγορία 'Έλεγχος διάδρασης'.
04.Πατήστε το κουμπί που δημιουργήθηκε στο κάτω μέρος.
05.Πατήστε το κουμπί για την επιθυμητή ενέργεια.
Στην ενότητα αυτή μπορείτε να μάθετε τα εξής:

Οπτικά χαρακτηριστικά

Προσαρμογή μεγέθους γραμματοσειράς

01.Επιλέξτε 'Γενικά' στις ρυθμίσεις.
02.Επιλέξτε 'Προσβασιμότητα' στην κατηγορία 'Γενικά'.
03.Επιλέξτε 'Μεγαλύτερο κείμενο' στο μενού προσβασιμότητας.
04.Ρυθμίστε το μέγεθος γραμματοσειράς.

Ζουμ

 • 01.Επιλέξτε 'Γενικά' στις ρυθμίσεις.
 • 02.Επιλέξτε 'Προσβασιμότητα' στην κατηγορία 'Γενικά'.
 • 03.Επιλέξτε 'Ζουμ' στο μενού προσβασιμότητας.
04.Επιλέξτε τη μέθοδο και το εύρος του ζουμ.

VoiceOver

 • 01.Επιλέξτε 'Γενικά' στις ρυθμίσεις.
 • 02.Επιλέξτε 'Προσβασιμότητα' στην κατηγορία 'Γενικά'.
 • 03.Επιλέξτε 'VoiceOver' στο μενού προσβασιμότητας.
04.Επιλέξτε την ταχύτητα και τη γλώσσα εκφώνησης.

Ηχητικά χαρακτηριστικά

Λεζάντες

01.Επιλέξτε 'Γενικά' στις ρυθμίσεις.
02.Επιλέξτε 'Προσβασιμότητα' στην κατηγορία 'Γενικά'.
03.Επιλέξτε 'Υπότιτλοι και λεζάντες' στο μενού προσβασιμότητας.
04.Επιλέξτε 'Στυλ' στους υπότιτλους και τις λεζάντες.
05.Ορίστε την επιθυμητή επιλογή.

Φλας σε ειδοποιήσεις

 • 01.Επιλέξτε 'Γενικά' στις ρυθμίσεις.
 • 02.Επιλέξτε 'Προσβασιμότητα' στην κατηγορία 'Γενικά'.
 • 03.Επιλέξτε 'Φλας LED σε ειδοποιήσεις' στο μενού προσβασιμότητας.

Μονοφωνικός ήχος

 • 01.Επιλέξτε 'Γενικά' στις ρυθμίσεις.
 • 02.Επιλέξτε 'Προσβασιμότητα' στην κατηγορία 'Γενικά'.
 • 03.Επιλέξτε 'Μονοφωνικός ήχος' στο μενού προσβασιμότητας.

Έλεγχος διάδρασης

Βοηθήματα αφής

 • 01.Επιλέξτε 'Γενικά' στις ρυθμίσεις.
 • 02.Επιλέξτε 'Προσβασιμότητα' στην κατηγορία 'Γενικά'.
 • 03.Επιλέξτε 'Βοηθήματα αφής' στο μενού προσβασιμότητας.
 • 04.Ορίστε την επιθυμητή ρύθμιση.