Ελέγξτε την κατάσταση ραντεβού μέσω κλήσης και ερωτήματος μέσω email Ελέγξτε την κατάσταση ραντεβού μέσω κλήσης και ερωτήματος μέσω email

Κατάσταση ερωτήματος

Ελέγξτε την κατάσταση ερωτήματος μέσω email και την κατάσταση ραντεβού μέσω κλήσης