Εδώ θα βρείτε πληροφορίες εγγύησης για το προϊόν σας Εδώ θα βρείτε πληροφορίες εγγύησης για το προϊόν σας

Εγγύηση

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες εγγύησης για το προϊόν σας

Η LG Electronics Hellas βρίσκεται έμπρακτα δίπλα στους καταναλωτές και τους εταιρικούς πελάτες και ανταποκρίνεται με υπευθυνότητα στις ανάγκες τους ακόμα και στις πρωτόγνωρες συνθήκες που έχει φέρει η εξάπλωση της πανδημίας COVID-19. Γι’ αυτό προσφέρει επέκταση εγγύησης, διασφαλίζοντας για ακόμα περισσότερο χρόνο την απροβλημάτιστη λειτουργία και αδιάληπτη χρήση των προϊόντων. Συγκεκριμένα, για εγγυήσεις που λήγουν το διάστημα 01/03/2020 μέχρι 01/07/2020, η διάρκεια της κάλυψης επεκτείνεται μέχρι 31/07/2020.

Η LG Electronics εγγυάται την δωρεάν επισκευή στα προϊόντα της εντός της περιόδου εγγύησης μέσω των Εξουσιοδοτημένων Κέντρων Επισκευών της. Κάθε προϊόν LG μπορεί να έχει διαφορετικούς όρους εγγύησης, παρακαλούμε ανατρέξτε στις πληροφορίες παρακάτω.

Πληροφορίες για την Εργοστασιακή Εγγύηση

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η παρούσα εγγύηση ισχύει για περίοδο 2 (δύο) ετών, η οποία ξεκινάει από την αρχική ημερομηνία αγοράς της. Θα χρειαστεί να προσκομίσετε την απόδειξη αγοράς, όπου θα αναγράφεται με ευκρίνεια η ημερομηνία αγοράς του προϊόντος ως προϋπόθεση για παροχή υπηρεσιών εγγύησης.
Σημείωση: Οι παρακάτω πληροφορίες προορίζονται μόνο για ενημέρωση σας. Οι όροι και οι προϋποθέσης μπορεί να διαφέρουν ανά πρϊόν ή τρόπο χρήσης.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Προϊόν Περίοδος Εγγύησης Σημείωση
Τηλεοράσεις Εργασία: 2 χρόνια
Ανταλλακτικά: 2 χρόνια
 
Home Cinema Εργασία: 2 χρόνια
Ανταλλακτικά: 2 χρόνια
 
BluRay/DVD Players Εργασία: 2 χρόνια
Ανταλλακτικά: 2 χρόνια
 
Soundbars/Ηχεία Εργασία: 2 χρόνια
Ανταλλακτικά: 2 χρόνια
 
Κινητά Τηλέφωνα Εργασία: 2 χρόνια
Ανταλλακτικά: 2 χρόνια
Για την μπαταρία της συσκευής, η εγγύηση ισχύει για χρονική διάρκεια έξι (6) μηνών
Tablets Εργασία: 2 χρόνια
Ανταλλακτικά: 2 χρόνια
Για την μπαταρία της συσκευής, η εγγύηση ισχύει για χρονική διάρκεια έξι (6) μηνών
Οθόνες Η/Υ Εργασία: 3 χρόνια
Ανταλλακτικά: 3 χρόνια
 
Οθόνες TV Εργασία: 2 χρόνια
Ανταλλακτικά: 2 χρόνια
 
Πλυντήρια & Στεγνωτήρια Εργασία: 2 χρόνια
Ανταλλακτικά: 2 χρόνια
Γιατ το Direct Drive μοτέρ πλυντηρίου ρούχων (Στάτορας & Ρότορας) ισχύει 10ετής εγγύηση.
Ψυγεία Εργασία: 2 χρόνια
Ανταλλακτικά: 2 χρόνια
Για τον συμπιεστή ψυγείου ισχύει 10ετής εγγύηση.
Πλυντήρια Ρούχων Εργασία: 2 χρόνια
Ανταλλακτικά: 2 χρόνια
Γιατ το Direct Drive μοτέρ πλυντηρίου πιάτων (Στάτορας & Ρότορας) ισχύει 10ετής εγγύηση.
Στεγνωτήρια Εργασία: 2 χρόνια
Ανταλλακτικά: 2 χρόνια
Γιατ το Direct Drive μοτέρ (Στάτορας & Ρότορας)& Dual Inverter Compressor ισχύει 10ετής εγγύηση.
Οικιακά Κλιματιστικά Εργασία: 2 χρόνια
Ανταλλακτικά: 2 χρόνια
Για τον συμπιεστή inverter
κλιματιστικού ισχύει 10ετής εγγύηση.*

Εξαίρεση : Η επιπρόσθετη εγγύηση από το 6ο έως το 10ο έτος καλύπτει μόνο το συμπιεστή inverter, ο καταναλωτής θα είναι υπεύθυνος για οποιοδήποτε κόστος εργασιών αντικατάστασης του ελαττωματικού εξαρτήματος

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:

 1. 1. Η παρούσα εγγύηση ισχύει για τα προϊόντα LG που αγοράστηκαν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζεται το πρωτότυπο τιμολόγιο ή απόδειξη αγοράς, εντός της χρονικής περιόδου εγγύησης, όπου θα αναγράφεται με ευκρίνεια η ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, το προϊόν ή/και το μοντέλο προϊόντος. Η LG Electronics Ελλάς Α.Ε. και τα μέλη του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Κέντρων Επισκευών της LG μπορούν να αρνηθούν τη δωρεάν επισκευή κατά τη περίοδο της εγγύησης εάν δεν προσκομιστούν τα προαναφερόμενα έγγραφα ή εάν δεν προκύπτουν από αυτά η ημερομηνία αγοράς και το μοντέλο του προϊόντος.
 2. 2. Η LG Electronics Ελλάς Α.Ε, εφόσον λάβει γνωστοποίηση περί ελαττωματικού προϊόντος που καλύπτεται από την παρούσα εγγύηση και διαπιστώσει την ύπαρξη ελαττώματος, θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το προϊόν κατά την κρίση της, με προϊόν ιδίας ή αντίστοιχης απόδοσης, αποκλειομένων οποιονδήποτε περαιτέρω αξιώσεων. Τα προϊόντα (ή εξαρτήματα) αντικατάστασης ενδεχομένως να περιέχουν καινούργια ή και επισκευασμένα / ανακατασκευασμένα υλικά ισάξια των καινούριων, όσον αφορά στην απόδοση και στην αξιοπιστία.

ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ

Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει:

 1. 1. Για βλάβες ή φθορές που οφείλονται σε κακή χρήση του προϊόντος όπως, όλως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται:
  1. a) Χρήση ή λειτουργία του προϊόντος αντίθετη προς την χρήση ή λειτουργία για την οποία ενδείκνυται το προϊόν, στις συνθήκες και στο περιβάλλον που περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης του εκάστοτε προϊόντος από τον κατασκευαστή. Ακατάλληλη αποθήκευση, έκθεση σε υγρό περιβάλλον ή υγρασία, αυθαίρετες μετατροπές, κακομεταχείριση, διείσδυση τροφών ή υγρών, υπερβολική θερμότητα, ακατάλληλο εξαερισμό, υπέρταση, υπερβολική ή εσφαλμένη τροφοδοσία ή τάση εισόδου, ακτινοβολία.
  2. b) Η μη χρήση του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
  3. c) Η λανθασμένη ή πλημμελής εγκατάσταση και συντήρηση του προϊόντος καθώς και η βλάβη που προκαλείται κατά την διαμετακόμιση ή την χρήση του σε μη κατάλληλο χώρο.
  4. d) Η βλάβη που οφείλεται σε εξωτερικές και απρόβλεπτες αιτίες όπως, ατύχημα, κεραυνό ή προβλήματα του δικτύου ηλεκτροδότησης.
  5. e) Η βλάβη από λογισμικό, ιούς και διασύνδεση με εξαρτήματα που δεν παρέχονται από την LG.
  6. f) Η επισκευή από εταιρεία εκτός της LG ή μη εξουσιοδοτημένο από την LG πάροχο τεχνικής υποστήριξης.
  7. g) Θραύση ή βλάβη στις κεραίες του προϊόντος εκτός εάν προκλήθηκε άμεσα από πρόβλημα υλικού ή κακοτεχνία.
 2. 2. Η LG Electronics Ελλάς Α.Ε, εφόσον λάβει γνωστοποίηση περί ελαττωματικού προϊόντος που καλύπτεται από την παρούσα εγγύηση και διαπιστώσει την ύπαρξη ελαττώματος, θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το προϊόν κατά την κρίση της, με προϊόν ιδίας ή αντίστοιχης απόδοσης, αποκλειομένων οποιονδήποτε περαιτέρω αξιώσεων. Τα προϊόντα (ή εξαρτήματα) αντικατάστασης ενδεχομένως να περιέχουν καινούργια ή και επισκευασμένα / ανακατασκευασμένα υλικά ισάξια των καινούριων, όσον αφορά στην απόδοση και στην αξιοπιστία.
 3. 3. Για οποιοδήποτε προϊόν του οποίου ο σειριακός αριθμός έχει αλλοιωθεί ή διαγραφεί, αφαιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστος.
 4. 4. Αναλώσιμα υλικά