Προχωρήστε στα Περιεχόμενα Skip to Accessibility Help

πολιτική απορρήτου

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

Η LG Electronics Inc. («LGE»), από κοινού με τις θυγατρικές και τις συνεργαζόμενες εταιρείες της (ο "Όμιλος LG», «εμείς», «μας» ή «εμάς») σέβονται το απόρρητό σας. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει για τις προσωπικές πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε μέσω του ιστοτόπου lg.com (ο «Ιστότοπος»), άλλων ιστοτόπων που παρέχονται από τον Όμιλο LG, τον Λογαριασμό LG, ή τις υπηρεσίες SmartHome που παρέχονται μέσω της Εφαρμογής ThinQ και τις Εφαρμογής SmartWorld μας (συλλογικά, οι «Υπηρεσίες»). Ισχύει επίσης για οποιαδήποτε άλλη προσωπική πληροφορίες που παρέχεται στο κατά τόπους μέλος του Ομίλου LG.

Για χρήστες της LG Smart TV ή του Προϊόντος Έξυπνων πολυμέσων, δείτε την ξεχωριστή Πολιτική Απορρήτου Συνδρομής του Προϊόντος Έξυπνων πολυμέσων για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο που η LGE επεξεργάζεται προσωπικές πληροφορίες κατά την παροχή της υπηρεσίας Smart TV / Προϊόντος πολυμέσων της. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου δεν ισχύει για την επεξεργασία που καλύπτεται από την Πολιτική Απορρήτου Συνδρομής του Προϊόντος Έξυπνων πολυμέσων, παρότι ο Όμιλος LG μπορεί να χρησιμοποιήσει προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της υπηρεσίας Smart TV / Προϊόντος πολυμέσων όπως περιγράφεται σε αυτή την Πολιτική Απορρήτου και η LGE μπορεί να χρησιμοποιήσει προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των υπηρεσιών όπως αυτές περιγράφονται στην Πολιτική Απορρήτου Συνδρομής του Προϊόντος Έξυπνων πολυμέσων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου Συνδρομής του Προϊόντος Έξυπνων πολυμέσων στο μενού Διαχείριση λογαριασμού ή στο μενού Λογαριασμός LG από τις ρυθμίσεις Smart TV/ Προϊόν πολυμέσων.

 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Σε αυτή την Πολιτική Απορρήτου, περιγράφουμε τους τύπους των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε μέσω των Υπηρεσιών μας, το τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες, για πόσο χρόνο τις διατηρούμε και σε ποια μέρη τις κοινοποιούμε. Επίσης εξηγούμε ποιες επιλογές και δικαιώματα έχετε σε σχέση με την χρήση των πληροφοριών σας, συμπεριλαμβανομένου ενός δικαιώματος να εγείρετε ενστάσεις για κάποια επεξεργασία που μπορεί να διενεργούμε (εάν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και τον τρόπο με τον οποίο τα ασκούμε ορίζονται στην ενότητα «Τα Δικαιώματά σας». Επίσης, παρέχουμε στα στοιχεία επικοινωνίας μας, ούτως ώστε να μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας εάν έχετε απορίες σχετικά με αυτή την Πολιτική Απορρήτου και τις πρακτικές απορρήτου μας.

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

Τελευταία ενημέρωση: 27 / 06 / 2022

 

1. Ποιος είναι υπεύθυνος για τις Προσωπικές σας πληροφορίες;

Η τοπική οντότητα της LG της περιοχής σας ευθύνεται για τη λειτουργία του Ιστοτόπου ή άλλων ιστοτόπων του Ομίλου LG στην χώρα σας και για πληροφορίες για εσάς που συλλέγονται μέσω του Ιστοτόπου. Η τοπική οντότητα της LG της περιοχής σας ευθύνεται επίσης για τυχόν προσωπικές πληροφορίες που παρέχεται σε αυτήν απευθείας, για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια κλήσεων με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ή κάρτες δήλωσης προϊόντος. Η LGE ευθύνεται για την λειτουργία όλων των υπολοίπων Υπηρεσιών και για τις πληροφορίες για εσάς που συλλέγονται μέσω ή σε σχέση με αυτές τις Υπηρεσίες.

Το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας της τοπικής οντότητας LG της περιοχής σας και της LGE βρίσκονται στην παρακάτω ενότητα «Επικοινωνία».

 

2. Προσωπικές Πληροφορίες που Συλλέγουμε

Όταν αναφερόμαστε σε «προσωπικές πληροφορίες» σε αυτή την Πολιτική Απορρήτου, εννοούμε πληροφορίες που σχετίζονται με ένα ταυτοποιήσιμο άτομο (για παράδειγμα, όνομα, στοιχεία επικοινωνίας, πληροφορίες αγοράς). Οι παρακάτω τύποι προσωπικών πληροφοριών συλλέγονται σε σχέση με τις Υπηρεσίες μας:

 

Πληροφορίες που παρέχετε απευθείας σε εμάς ή σε τρίτους

Ορισμένες Υπηρεσίες μας δίνουν τη δυνατότητα να συλλέγουμε πληροφορίες απευθείας από εσάς ή από άλλες εταιρείες με τις οποίες έχετε κάποια σχέση. Για παράδειγμα:

 

• Όταν δημιουργείτε έναν Λογαριασμό LG και δηλώνετε ή χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, θα μας παρέχετε πληροφορίες, όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση email, τον αριθμό τηλεφώνου, την ημερομηνία γέννησής σας, τη φωνή του ομιλητή, φωτογραφία, βίντεο, στοιχεία κάρτας πληρωμών, στοιχεία αγοράς και αλληλεπιδράσεις με συνδεδεμένες ηλεκτρονικές συσκευές.

• Όταν συνδέεστε με έναν λογαριασμό ή προφίλ τρίτου, αποκτούμε πρόσβαση σε πληροφορίες, όπως το όνομά σας και τη διεύθυνση email σας και ετικέτες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

• Όταν επικοινωνείτε με το προσωπικό εξυπηρέτησης πελατών μας ή άλλο προσωπικό του Ομίλου LG, επεξεργαζόμαστε αυτές τις επαφές και άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για να αποκριθούμε στα αιτήματά σας και να ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας.

Πληροφορίες για την Χρήση των Υπηρεσιών μας από εσάς

Πέρα από τις πληροφορίες που παρέχετε, θα συλλέγουμε πληροφορίες για την Χρήση των Υπηρεσιών μας από εσάς μέσω λογισμικού στις συσκευές σας και μέσω άλλων ηλεκτρονικών μέσων (όπως η χρήση cookies και ανιχνευτών). Θα συλλέγουμε:

• Πληροφορίες της συσκευής: Το όνομα της συσκευής σας, έκδοση IMEI, OS, χώρα, τοποθεσία, γλώσσα, διεύθυνση IP και ρυθμίσεις των συσκευών.

• Πληροφορίες μητρώου: Πληροφορίες χρήσης όπως: URL, ανακατεύθυνση σε URL, χρόνος απόδοσης, παραπομπή, τύπος δικτύου, πληροφορίες δικτύου, κατάσταση φόρτισης, πληροφορίες αποκλεισμού διαφημίσεων και cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies για τις Υπηρεσίες μας, βλ. Πολιτική Cookies σε σχέση με τις Υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε.

• Πληροφορίες θέσης: θα επεξεργαστούμε τις πληροφορίες θέσης σας με βάση τη συναίνεσή σας ή όπου χρειάζεται για την παροχή της Υπηρεσίας που έχετε ζητήσει (για παράδειγμα, ζητώντας τις πληροφορίες θέσης σας για να σας δώσουμε οδηγίες).

• Άλλες πληροφορίες για την χρήση των Υπηρεσιών μας από εσάς, όπως οι ιστότοποι που επισκέπτεστε, τα μοτίβα πληκτρολόγησης (αυτόματη συμπλήρωση) και τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με το περιεχόμενο που προσφέρεται μέσω των Υπηρεσιών μας.

Εξηγούμε παρακάτω με περισσότερες λεπτομέρειες τι είδη πληροφοριών συλλέγουμε όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας:

Κατάστημα

Είδη προσωπικών πληροφοριών

Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω του Ιστοτόπου

Πληροφορίες που συλλέγονται μέσω του Λογαριασμού LG (βλ. παρακάτω για λεπτομέρειες), του εντύπου δήλωσης του ιστού, έντυπο έρευνας, έντυπα δοκιμαστικής χρήσης ή αιτήματος αγοράς, έντυπο επικοινωνίας με τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ή online chat.

 

Πληροφορίες προϊόντος και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αγοράζετε ή χρησιμοποιείτε μέσω του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού χώρας, της κατηγορία προϊόντος, του κωδικού και του αριθμού μοντέλου, του αναγνωριστικού συσκευής, των πληροφοριών χρέωσης και πληρωμής, των πληροφοριών δήλωσης, της διεύθυνσης IP και των πληροφοριών υλικολογισμικού και λογισμικού.

 

Πληροφορίες χρήσης ιστοτόπου: συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο που αλληλεπιδράτε με τον Ιστότοπο και της συσκευής που χρησιμοποιείτε. Δείτε την Πολιτική Cookies μας για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με αυτό.

 

Πληροφορίες εικόνας και φωνής.

 

Σχόλια ή παρόμοιες αναρτήσεις στον Ιστότοπο, εάν ισχύει, συμπεριλαμβανομένης της ώρας της ανάρτησης, της διεύθυνσης email και του ψευδώνυμου, της συνημμένης εικόνας ή αρχείων

Πληροφορίες που συλλέγονται μέσω του Λογαριασμού LG

Στοιχεία ταυτότητας, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος που εμφανίζεται, του κωδικού χώρας, της γλώσσας, του ονόματός σας, της διεύθυνσης, των στοιχείων επικοινωνίας και της φωτογραφίας προφίλ και της ταυτοποίησης χρήστη μέσω ονόματος. Εάν είστε επιχειρηματικός πελάτης ή εργαζόμενος σε έναν από τους επιχειρηματικούς πελάτες μας, περιλαμβάνονται επίσης τυχόν πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία σας, π.χ. στοιχεία επικοινωνίας., τίτλος εργασίας και τομέας δραστηριότητας.

 

Πληροφορίες συσκευής, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών αναγνώρισης της συσκευής, όπως αριθμός IMEI και σειριακός αριθμός προϊόντος, αναγνωριστικό διαφήμισης και διεύθυνση IP.

Πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της υπηρεσίας ThinQ

Στοιχεία ταυτότητας συμπεριλαμβανομένης της φωνής του ομιλητή και το μεταφρασμένο κείμενό του. Εάν είστε Μέλος σε ένα εικονική Σπίτι ή Δωμάτιο:αριθμός χρήστη, φωτογραφία προφίλ, όνομα, διεύθυνση email

 

Πληροφορίες προφίλ, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης του ξενιστή χρήστη, του κοινού αναγνωριστικού σπιτιού, των πληροφοριών σπιτιού και δωματίου που παράγονται από τον πελάτη (όπως το όνομα σπιτιού, το αναγνωριστικό σπιτιού, το URL οθόνης φόντου, τη διεύθυνση, τον κωδικό περιοχής, τον γεωεντοπισμό)

 

Πληροφορίες προϊόντος (που χρησιμοποιείται για σκοπούς της εγγύησης προϊόντος): ημερομηνία και τοποθεσία αγοράς, φωτογραφία αγοράς

 

Πληροφορίες τοποθεσίας: συμπεριλαμβανομένου του κωδικού πόλης, της διεύθυνσης διακομιστή, των πληροφοριών γεωεντοπισμού

 

Πληροφορίες επικοινωνίας: συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων ερωτημάτων και των συνημμένων εικόνων όταν χρησιμοποιείτε το Αίτημα 1:1 ή την Υπηρεσία Μίας Στάσης

 

Τεχνικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με την σύνδεση δικτύου σας, την πρόσβαση στην εφαρμογή (π.χ. αριθμός φορών, χρονοδιάγραμμα) και των πληροφοριών που παράγονται κατά την χρήση των Υπηρεσιών μας από εσάς (όπως δεδομένα μητρώου καταγραφής, δεδομένα cookies)

Πληροφορίες που συλλέγονται μέσω ηλεκτρονικών συσκευών που συνδέονται με το ThinQ

Πληροφορίες συσκευής, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών δήλωσης συσκευής (όπως η μοναδική τιμή ταυτοποίησης, το όνομα, ο κατασκευαστής, ο αριθμός μοντέλου, ο αριθμός κατασκευής, η χώρα πώλησης, οι πληροφορίες έκδοσης), της κατάστασης συσκευής, των ρυθμίσεων συσκευής, της συμπεριφοράς της συσκευής και του ιστορικού χρήσης, των πληροφοριών ενέργειας (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση) και χρήσης ενέργειας, των πληροφοριών για την σύνδεση δικτύου και το περιβάλλον δικτύου, των πληροφοριών για την εκτέλεση και τη λειτουργία διάφορων λειτουργιών της Υπηρεσίας LG Electronics, των Πληροφοριών Σφάλματος/Δυσλειτουργίας του Προϊόντος, της διεύθυνσης IP

Πληροφορίες που συλλέγονται κατά τη διαδικασία παροχής της υπηρεσίας Προληπτικής εξυπηρέτησης πελατών (PCC)

Πληροφορίες προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος μοντέλου, του αριθμού κατασκευής, των πληροφοριών κατάστασης προϊόντος, του ιστορικού προϊόντος, των πληροφοριών σχετικά με τον διαγνωστικό έλεγχο του προϊόντος, των πληροφοριών αιτήματος επισκευής, της ημερομηνίας και της τοποθεσίας αγοράς

Πληροφορίες που συλλέγονται κατά την χρήση της Έξυπνης Φροντίδας Κλιματισμού

Πληροφορίες προϊόντος και ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών κράτησης, των φίλτρων, των πληροφοριών μονάδας θερμοκρασίας, των τιμών ρύθμισης, του επιπέδου μόλυνσης σε εσωτερικό χώρο και της παρακολούθησης ενέργειας

 

Δεδομένα χώρου, συμπεριλαμβανομένης της θέσης του χρήστη (σύμφωνα με την απόσταση και τη γωνία), των πληροφοριών θερμοκρασίας (θερμοκρασία του χώρου που χρησιμοποιείται, ορισμένη θερμοκρασία), των πληροφοριών εντοπισμού ανθρώπινης παρουσίας και των πληροφοριών φορτίου σε εσωτερικό χώρο

Πληροφορίες που συλλέγονται κατά την χρήση της λειτουργίας μεταφόρτωσης φωτογραφιών από την κάμερα ή την φωτογραφική μηχανή

 

(αυτό σχετίζεται με τις εξής ιδιότητες: Πανοραμική προβολή ψυγείου, Insta-view οθόνη φόντου ψυγείου/μεταφόρτωση φωτογραφίας, προβολή Roboking Home/Home guard, Κλιματισμός)

Πληροφορίες εικόνας και βίντεο: συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών φωτογραφίας, των φωτογραφιών συλλογής smartphone, των πληροφοριών οθόνης τοποθέτησης home view/home guard, των πληροφοριών φωτογραφιών/βίντεο οικιακής προβολής, συγκεκριμένη τιμή Home Guard, Πληροφορίες φωτογραφιών Home Care, προβολή Το Σπίτι μου (ροή).

 

Αυτές οι πληροφορίες θα συλλέγονται μόνον εάν χρησιμοποιείτε τις ιδιότητες που χρειάζονται ή υποστηρίζουν τη λειτουργικότητα εικόνας ή βίντεο ή/και χορηγείτε πρόσβαση στη συλλογή της κάμερας ή φωτογραφιών στη συσκευή σας μέσω των ρυθμίσεων του λειτουργικού συστήματός σας. Οι πληροφορίες εικόνας και βίντεο να αποθηκεύονται αποκλειστικά στη συσκευή σας και μόνον για όσο είναι απαραίτητο ώστε να παρέχονται οι Υπηρεσίες.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες μας Home View/Home guard, απαιτείται να ενημερώνετε τα άτομα που είναι παρόντα σε κάποιον χώρο όπου γίνεται καταγραφή βίντεο, ότι θα επεξεργαστούμε την εικόνα ή το βίντεό τους και να τους καταστήσετε διαθέσιμη την Πολιτική Απορρήτου.

 

Πληροφορίες που συλλέγονται κατά την σύνδεση με τη ρομποτική ηλεκτρική σκούπα

Εικόνες και χάρτης σχεδίασης, πληροφορίες κράτησης καθαρισμού, ιστορικό καθαριότητας, ημερολόγιο καθαρισμού και πληροφορίες βίντεο

Πληροφορίες που συλλέγονται κατά την χρήση σύνδεσης ομιλίας

Πληροφορίες αναγνώρισης συσκευής,

Τεχνικές πληροφορίες που χρειάζονται για την σύνδεση με εξωτερικές συσκευές, και

Πληροφορίες προϊόντος: συμπεριλαμβανομένου του ονόματος και του τύπου του μοντέλου προϊόντος, του ψευδωνύμου προϊόντος, της κατάστασης (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση, υπολειπόμενος χρόνος σε ενέργεια, τιμή κατάστασης συσκευής) και των ιδιοτήτων κατάστασης, του εύρους τιμών ιδιοτήτων προϊόντος, των αποτελεσμάτων ελέγχου προϊόντος, του κλειδιού συνεδρίας

Φωνητικές πληροφορίες.

Πληροφορίες που συλλέγονται κατά την σύνδεση στη Smart TV

OTA ID, έκδοση OS της TV, κωδικός ορισμού ιδιότητας συσκευής, Αναγνωριστικό λίστας προτάσεων περιεχομένου, Αναγνωριστικό περιεχομένου

Πληροφορίες που συλλέγονται κατά την χρήση του SmartWorld

Πληροφορίες συσκευής, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σύνδεσης (όπως όνομα μοντέλου τερματικού, OS, πρόγραμμα περιήγησης, κ.λπ.), των πληροφοριών παρόχου κινητής, των αναγνωριστικών πληροφοριών συσκευής, της διεύθυνσης IP

 

Άλλες πληροφορίες που συλλέγουμε

Όταν επιζητούμε τη συναίνεσή σας, θα εξηγήσουμε τη στιγμή λήψης συγκατάθεσης από εσάς ποιες πληροφορίες θα συλλέγουμε και πώς θα τις χρησιμοποιούμε.

Μερικές φορές λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς από τρίτους συμπεριλαμβανομένων άλλων εταιρειών όπως η Facebook, η Google, η Amazon ή η Line. Για παράδειγμα, μπορεί να λάβουμε τις πληροφορίες σας από τρίτους παρόχους κοινωνικής δικτύωσης αν επιλέγετε να συνδεθείτε στις Υπηρεσίες μας χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσής σας.

Επαληθεύουμε με τρίτους ορισμένες πληροφορίες που παρέχετε για παράδειγμα παρόχους επαλήθευσης ταυτότητας, ούτως ώστε να προστατευόμαστε από απάτες.

Χρησιμοποιούμε επίσης προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται αρχικά μέσω της υπηρεσίας Smart TV / του Προϊόντος πολυμέσων της LGE για τους σκοπούς που περιγράφονται σε αυτή την Πολιτική Απορρήτου. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, δείτε την Πολιτική Απορρήτου Συνδρομής του Προϊόντος Έξυπνων πολυμέσων της LGE που παρέχεται ξεχωριστά.

Επίσης, συλλέγουμε πληροφορίες για εσάς από άλλους τρίτους, για παράδειγμα, εταιρείες μάρκετινγκ και μεσίτες δεδομένων, ούτως ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τα ενδιαφέροντά σας και να σας παρέχουμε πιο εξατομικευμένες Υπηρεσίες και διαφημίσεις. Για παράδειγμα, λαμβάνουμε ενοποιημένες πληροφορίες σχετικά για τον τρόπο ζωής, τα μοτίβα αγορών ορισμένων δημογραφικών ομάδων ούτως ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τα πιθανά ενδιαφέροντά σας.

Επίσης, συλλέγουμε άλλες πληροφορίες για εσάς, τις συσκευές σας ή τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας στις περιπτώσεις που απαιτείται από το νόμο (όπως όταν είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να συλλέγουμε αρχεία καταγραφής αναζητήσεων στο διαδίκτυο) ή σύμφωνα με τη συγκατάθεσή σας.

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστοτόπους, συσκευές, εφαρμογές και ιδιότητες

Οι Υπηρεσίες μας μπορεί να σας δώσουν τη δυνατότητα να συνδεθείτε με άλλους ιστοτόπους, συσκευές, εφαρμογές και άλλες ιδιότητες, που μπορεί να λειτουργούν ανεξάρτητα από εμάς και έχουν τις δικές τους σημειώσεις ή πολιτικές απορρήτου, τις οποίες και συνιστούμε ιδιαίτερα να εξετάσετε. Στον βαθμό που κάποιος συνδεδεμένος ιστότοπος, συσκευή, εφαρμογή ή άλλη ιδιότητα δεν ανήκει ή ελέγχεται από εμάς, δεν ευθυνόμαστε για το περιεχόμενό τους, την χρήση ή τις πρακτικές απορρήτου τους.

 

3. Τρόπος χρήσης αυτών των πληροφοριών

Σε αυτή την ενότητα ορίζουμε τη νομική βάση επί της οποίας βασιζόμαστε για να επεξεργαστούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας και δυνάμει κάθε νομικής βάσης, εξηγούμε τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας.

Εάν χρησιμοποιείτε περισσότερες από μία από τις υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών που περιγράφονται σε αυτή την Πολιτική Απορρήτου και της υπηρεσίας Smart TV / Προϊόντος πολυμέσων μας, θα συνδυάσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς σε σχέση με καθεμία από τις υπηρεσίες αυτές και θα τις χρησιμοποιήσουμε για τους σκοπούς που ορίζονται παρακάτω ή όπως περιγράφεται στην πολιτική απορρήτου που ισχύει για τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, κατ’ αυτό τον τρόπο δεν θα χρειάζεται να συνδεθείτε με διαφορετικούς τρόπους για διαφορετικές υπηρεσίες.

Παροχή υπηρεσιών με βάση τη συμβατική σας σχέση μαζί μας

Επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες σας όταν χρειάζεται δυνάμει της σύμβασής που έχουμε με εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

• Σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και συγκεκριμένες ιδιότητες που επιλέγετε όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, οι οποίες μπορεί να χρειάζονται την εξατομίκευση του περιεχομένου των Υπηρεσιών μας.

• Επεξεργαζόμαστε εντολές και πληρωμές και σας παρέχουμε τα προϊόντα μας ή προϊόντα τρίτων που αγοράζετε μέσω των υπηρεσιών μας και σας δίνουμε τη δυνατότητα να ασκήσετε τα δικαιώματα εγγύησής σας ή άλλα δικαιώματα που έχετε δυνάμει της σύμβασής μας.

• Σας ταυτοποιούμε και επαληθεύουμε την ταυτότητά σας ούτως ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες από τις υπηρεσίες μας.

Για τη διευκόλυνση εγκαταστάσεων και καταγραφών, των επίλυση τεχνικών ζητημάτων, την παροχή υποστήριξης πελατών και την αποστολή των απαραίτητων πληροφοριών σε σχέση με τις υπηρεσίες.

Νόμιμα συμφέροντα του Ομίλου LG ή/και τρίτων

Επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες στον βαθμό που είναι απαραίτητο για να ικανοποιηθούν τα νόμιμα συμφέροντά μας (ή εκείνα τρίτων), τα οποία περιλαμβάνουν τα συμφέροντά μας ως προς τα εξής:

• Να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά τη σχέση μας με τους πελάτες μας, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας μαζί σας και της απάντησης στα ερωτήματά σας,

• Να διενεργούμε δραστηριότητες μάρκετινγκ (όταν δεν απαιτείται από τον νόμο να λάβουμε τη συναίνεσή σας), συμπεριλαμβανομένης της αποστολής μέσω email επικοινωνιών μάρκετινγκ, τηλεφωνικών κλήσεων, αλληλογραφίας, μηνυμάτων κειμένου, διόδων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ή μέσω ειδοποιήσεων push χρησιμοποιώντας τις εφαρμογές μας για κινητά, και της παρουσίασης ηλεκτρονικών διαφημίσεων και στις υπηρεσίες μας και σε ιστοτόπους τρίτων, δημιουργώντας προφίλ μάρκετινγκ και εξατομικεύοντας τις συστάσεις και το περιεχόμενο μάρκετινγκ που σας παρουσιάζουμε εμείς και άλλοι, και εκτελώντας προωθητικές ενέργειες, διαγωνισμούς και κληρώσεις δώρων. Έχετε το δικαίωμα να προβάλετε ενστάσεις ανά πάσα στιγμή κατά την χρήση των δεδομένων σας για άμεσο μάρκετινγκ – δείτε παρακάτω την ενότητα «Οι Επιλογές σας».

• Να προστατεύσουμε τις επιχειρηματικές λειτουργίες μας από, να εντοπίσουμε και να αποτρέψουμε απάτες και άλλες παράνομες δραστηριότητες ή δραστηριότητες που απαγορεύονται από τους Όρους Χρήσης μας.

• Να προστατεύσουμε την ασφάλεια, τη διαθεσιμότητα και την ακεραιότητα των υπηρεσιών μας και των πληροφοριακών συστημάτων μας, μέσω και της χρήσης μηχανισμών ταυτοποίησης και άλλων μέτρων ασφαλείας, της παρακολούθησης των συστημάτων μας για απειλές ασφαλείας, της τήρησης αντιγράφων ασφαλείας, της ανωνυμοποίησης δεδομένων και της διενέργειας υπηρεσιών συντήρησης συστήματος.

• Να προστατεύσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας και την ασφάλεια των τελικών χρηστών μας, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης παραπόνων, της λήψης νομικών συμβουλών και της εδραίωσης, της άσκησης ή της υπεράσπισης νόμιμων αξιώσεων που σχετίζονται με εμάς ή άλλες εταιρείες του ομίλου μας και των Υπηρεσιών μας,

• Να βελτιώσουμε την εμπειρία χρήστη σας, μεταξύ άλλων παρέχοντάς σας εξατομικευμένες λειτουργίες, όπως η λειτουργία αυτόματης συμπλήρωσης, η λειτουργία γρήγορης αναζήτησης με βάση τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε πιο συχνά και επιπλέον περιεχόμενα που έχουν προσαρμοστεί στα ενδιαφέροντά σας,

• Να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και την εξυπηρέτηση πελατών, μεταξύ άλλων ζητώντας τα σχόλιά σας και διενεργώντας έρευνες και έρευνα αγοράς, πραγματοποιώντας ανάλυση δεδομένων σχετικά με την χρήση των υπηρεσιών μας, αναλύοντας συμπεριφορές πελατών, συγκεντρώνοντας μοτίβα και προφίλ χρήσης πελατών ούτως ώστε να εντοπιστούν περιφερειακές και καθολικές τάσεις χρηστών και να βελτιστοποιηθεί η προσφορά μας σε πελάτες σε όλο τον κόσμο,

• Να διαχειριστούμε με αποτελεσματικό τρόπο την επιχείρησή μας, μεταξύ άλλων παράγοντας εκθέσεις και αναλύοντας την απόδοση των υπηρεσιών μας (με την χρήση συγκεντρωτικών πληροφοριών), ελέγχοντας τις επιχειρηματικές διεργασίες μας, χρησιμοποιώντας στατιστικά στοιχεία για να λάβουμε ενημερωμένες επιχειρηματικές αποφάσεις.

Για τις περιπτώσεις που βασιζόμαστε σε νόμιμα συμφέροντά μας, έχουμε διενεργήσει ένα τεστ στάθμισης ώστε να εξετάσουμε τι επίπτωση θα έχει η επεξεργασία σε άτομα και να προσδιοριστεί κατά πόσο τα ατομικά συμφέροντα υπερισχύουν των συμφερόντων μας στην εφαρμογή της επεξεργασίας. Μπορούμε να αποκτήσουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το τεστ στάθμισης χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας στο τέλος αυτής της Πολιτικής Απορρήτου.

Η συναίνεσή σας

Ζητάμε τη συναίνεσή σας για να επεξεργαστούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας στις περιπτώσεις που το θεωρούμε σωστό ή που απαιτείται από τον νόμο. Χρησιμοποιούμε τη συναίνεση για να:

• Τοποθετήσουμε cookies και να χρησιμοποιήσουμε παρόμοιες τεχνολογίες σύμφωνα με την Πολιτική Cookies μας και τις πληροφορίες που σας παρέχουμε όταν χρησιμοποιούνται αυτές οι τεχνολογίες. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. την Πολιτική Cookies που σχετίζεται με την υπηρεσία που χρησιμοποιείτε.

• Σας αποστείλουμε επικοινωνίες μάρκετινγκ (στις περιπτώσεις που απαιτείται από τον νόμο ή διαφορετικά όπου επιλέγουμε να βασιζόμαστε στη συναίνεση).

• Στις περιπτώσεις που απαιτείται από τον νόμο, συναινείτε να σας παρέχουμε ή μας επιτρέπετε να σας παρέχουμε συστάσεις και εξατομικευμένες διαφημίσεις περιεχομένου, προϊόντα και υπηρεσίες που εμείς ή άλλοι θεωρούμε ότι θα σας αρέσουν, αναλύοντας πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τς Υπηρεσίες σε συνδυασμό με διάφορες πληροφορίες που μας παρέχεται με άλλα μέσα, για σκοπούς που συνάδουν με αυτή την Πολιτική Απορρήτου. Σε αυτά μπορεί να περιλαμβάνεται η παροχή μάρκετινγκ μέσω διαφόρων καναλιών, μεταξύ άλλων μέσω email, μέσω του Λογαριασμού LG, στους ιστοτόπους μας ή σε πλατφόρμες τρίτων (συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης).

Σε άλλες περιπτώσεις, όπου ζητάμε τη συναίνεσή σας, θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα για τον σκοπό που σας εξηγείται τη στιγμή εκείνη.

Όταν βασιζόμαστε στη συναίνεσή σας, πάντα έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή. Έτσι δεν επηρεαστεί η νομιμότητα τυχόν επεξεργασίας που έχουμε διενεργήσει πριν αποσύρετε τη συναίνεσή σας. Για να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα, βλ. την ενότητα «Τα Δικαιώματά σας» παρακάτω.

Νόμιμες υποχρεώσεις

Επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες στον βαθμό που χρειάζεται για να:

• Συμμορφωνόμαστε με τις νόμιμες απαιτήσεις μας δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας (π.χ. φορολογικές και λογιστικές υποχρεώσεις, υποχρεώσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια του προϊόντος, εγγυήσεις και προστασία των καταναλωτών).

• Συμμορφωνόμαστε με δικαστικές παραγγελίες και κλήσεις και να αποκρινόμαστε σε νομικά δεσμευτικά αιτήματα από το δημόσιο, τις αρχές εφαρμογής νόμου, τις δημόσιες αρχές ή/και τους ρυθμιστικούς φορείς.

Στις περιπτώσεις που χρειαζόμαστε τις πληροφορίες σας για να εκτελέσουμε την σύμβαση που έχουμε συνάψει μαζί σας ή για να συμμορφωθούμε με τις νομικές υποχρεώσεις μας, απαιτούμε να μας παράσχετε αυτές τις πληροφορίες. Σε άλλες περιστάσεις, δεν είστε υποχρεωμένοι να μας παράσχετε προσωπικές πληροφορίες, ωστόσο, κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας.

 

4. Κοινοποίηση πληροφοριών

Μεταβιβάζουμε, αποκαλύπτουμε ή άλλως καθιστούμε διαθέσιμες προσωπικές πληροφορίες για εσάς σε τρίτους όπως περιγράφεται παρακάτω:

Ο Όμιλος LG και το προσωπικό: Κοινοποιούμε προσωπικές πληροφορίες ανάμεσα στα μέλη του Ομίλου LG και το προσωπικό μας, συμπεριλαμβανομένων των εργολάβων και των αντιπροσώπων και άλλες εταιρείες του ομίλου μας, στο βαθμό που είναι απαραίτητο ή εύλογο για την παροχή των υπηρεσιών μας και για την ικανοποίηση των στόχων που ορίζονται στην ενότητα 3 παραπάνω ή που περιγράφονται στις πολιτικές απορρήτου που σχετίζονται με τις άλλες υπηρεσίες μας. Για παράδειγμα, κοινοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας στην LGE με σκοπό την ανάπτυξη και τη βελτίωση προϊόντων και με το κατά τόπους μέλος σας του Ομίλου LG για σκοπούς μάρκετινγκ..

Πάροχοι Υπηρεσιών. Μεταβιβάζουμε ή αποκαλύπτουμε τις πληροφορίες σας σε προσεκτικά επιλεγμένες εταιρείες και άτομα που παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς, για παράδειγμα σε εταιρείες που μας βοηθούν να αναπτύξουμε και να λειτουργήσουμε συστήματα για τις Υπηρεσίες μας, σε παρόχους για υπηρεσίες ΙΤ, ασφαλείας, δημιουργία κεντρικών υπολογιστών, συντήρηση Ιστοτόπου, συντήρηση και ανάλυση δεδομένων, εξυπηρέτηση πελατών και επικοινωνία, επεξεργασία και ικανοποίηση εντολών, αλληλογραφία, τιμολόγηση, υπηρεσίες μάρκετινγκ και έρευνας αγοράς, επίσης σε εξουσιοδοτημένα κέντρα εξυπηρέτησης και επισκευής, άλλες διοικητικές υπηρεσίες και εταιρείες που πραγματοποιούν διαγωνισμούς, λαχειοφόρους και άλλες προωθητικές ενέργειες εκ μέρους μας. Αυτές οι οντότητες είναι εξουσιοδοτημένες μόνον να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν τις προσωπικές πληροφορίες σας στον βαθμό που είναι απαραίτητο για να μας παρέχουν τις υπηρεσίες τους και που διέπονται από συμβατικές υποχρεώσεις με σκοπό, μεταξύ άλλων, να τους αποτρέψουν να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σας για άλλους σκοπούς. Ορισμένοι από τους παρόχους υπηρεσιών μας βρίσκονται στη Δημοκρατία της Κορέας ή σε άλλες χώρες εκτός της Ευρώπης.

Τρίτοι πάροχοι IoT: όταν ενεργοποιείτε τις ιδιότητες συνδεσιμότητας τρίτων, για παράδειγμα όταν συνδέετε οικιακές συσκευές IoT με τις Υπηρεσίες μας, θα κοινοποιούμε προσωπικές πληροφορίες με τους παρόχους αυτών των συσκευών IoT ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις σχετικές ιδιότητες στις Υπηρεσίες μας.

Εξουσιοδοτημένοι μεταπωλητές. Σε ορισμένες χώρες, προϊόντα του Ιστοτόπου μας πωλούνται από εξουσιοδοτημένους μεταπωλητές μας. Όταν αγοράζετε προϊόντα από τον Ιστότοπό μας σε αυτές τις χώρες, θα κοινοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες με αυτούς τους μεταπωλητές.

Συνεργάτες διαφημιστές. Κοινοποιούμε προσωπικές πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο αλληλεπιδράτε με τις Υπηρεσίες μας, των διαφημίσεων που βλέπετε και των αγορών που κάνετε με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλων συνεργατών στη διαφήμιση, ούτως ώστε να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεών μας, να βελτιώσουμε τις πρακτικές μάρκετινγκ και να μπορέσουμε να σας παρέχουμε πιο σχετικές διαφημίσεις. Σύμφωνα με τις προτιμήσεις μάρκετινγκ σας, μπορεί επίσης να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους οι οποίοι προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες που θεωρούμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν ή που διαφορετικά διενεργούν έρευνα και ανάλυση αγοράς. Αυτά τα μέρη μπορεί να χρησιμοποιούν τις προσωπικές πληροφορίες σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας με προσφορές ή διαφημίσεις.

Άλλοι επιχειρηματικοί συνεργάτες. Θα αποκαλύψουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας σε άλλους επιχειρηματικούς συνεργάτες στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητο ούτως ώστε να έχετε τη δυνατότητα να προσπελάσετε Υπηρεσίες που έχετε ζητήσει μέσω των Υπηρεσιών μας ή προωθητικό υλικό που σχετίζεται με τις Υπηρεσίες μας.

Επισκέπτες στον Ιστότοπό μας. Τα μηνύματα που αναρτείτε σε ορισμένα τμήματα του Ιστοτόπου, μεταξύ άλλων σε πίνακες ανασκόπησης προϊόντος, δωμάτια συζητήσεων, φόρα ή άλλους χώρους δημόσιων αναρτήσεων μπορεί να προβάλλονται από άλλους επισκέπτες στον Ιστότοπό μας. [Ξεκαθαρίζουμε στον Ιστότοπό μας τις ενότητες στις οποίες οι πληροφορίες που αναρτάτε θα είναι ορατές σε άλλους.]

Επιχειρηματικοί σύμβουλοι: για παράδειγμα, οι δικηγόροι, οι λογιστές, οι επιχειρηματικοί σύμβουλοι, οι ασφαλιστές, οι ελεγκτές μας στον βαθμό που είναι απαραίτητο για να μας παρέχουν τις υπηρεσίες τους.

Δημόσιες αρχές, δικαστικέ αρχές, ρυθμιστικοί φορείς ή άλλα τρίτα μέρη, όπου αυτό απαιτείται: Θα αποκαλύπτουμε προσωπικές πληροφορίες σε κρατικές αρχές, δικαστικές αρχές, ρυθμιστικούς φορείς ή άλλους τρίτους στις περιπτώσεις που υπάρχει νομική απαίτηση για κάτι τέτοιο ή στις περιπτώσεις που θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο:

- για τη συμμόρφωση με το νόμο ή για απόκριση σε υποχρεωτικές νομικές διεργασίες (όπως ένταλμα έρευνας, κλητήριο θέσπισμα ή δικαστική παραγγελία),

- για την επαλήθευση ή την επιβολή συμμόρφωσης προς τους όρους και τις πολιτικές που διέπουν τις Υπηρεσίες μας και για τη διερεύνηση και αποτροπή περιπτώσεων απάτης ή άλλης παράνομης δραστηριότητας που σχετίζονται με την χρήση των Υπηρεσιών μας ή που επηρεάζουν την επιχειρηματική μας δραστηριότητα, στο βαθμό που τέτοια αποκάλυψη επιτρέπεται από τους ισχύονται νόμους περί προστασίας δεδομένων, και

- για την προστασία και υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας, της περιουσίας μας και της ασφάλειας ή ασφάλισης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας και των αντίστοιχων συνεργαζόμενων εταιρειών, προσωπικού, των επιχειρηματικών συνεργατών μας, των πελατών ή των μελών του κοινού μας.

Εταιρικές συναλλαγές. Μπορεί να αποκαλύψουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτο μέρος (και τους επιχειρηματικούς συμβούλους τους) στο πλαίσιο συγχώνευσης ή μεταβίβασης, αναδιοργάνωσης, απόκτησης ή πώλησης (συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου διαπραγματεύσεων), διάλυσης ή άλλης εταιρικής συναλλαγής, ή στην περίπτωση πτώχευσης.

Άλλα μέρη με τη συναίνεσή σας ή κατόπιν αιτήματός σας. Επιπλέον των αποκαλύψεων που περιγράφονται σε αυτή την Πολιτική Απορρήτου, μπορεί να κοινοποιήσουμε πληροφορίες για εσάς σε τρίτους όταν συναινείτε ξεχωριστά με αυτές ή όταν ζητάτε μία τέτοια κοινοποίηση.

Google Analytics / FireBase Μπορεί να συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες για τις ηλεκτρονικές σας δραστηριότητες σε ιστοτόπους και συνδεδεμένες συσκευές με την πάροδο του χρόνου και σε ιστοτόπους, συσκευές, εφαρμογές τρίτων και άλλες ηλεκτρονικές ιδιότητες και υπηρεσίες. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε υπηρεσίες ανάλυσης τρίτων, όπως το Google Analytics και το Firebase. Οι πληροφορίες που λαμβάνουμε μπορεί να αποκαλυφθούν σε ή να συλλεγούν απευθείας από αυτούς τους παρόχους και άλλα σχετικά τρίτα μέρη που χρησιμοποιούν τις πληροφορίες, για παράδειγμα, για την αξιολόγηση της χρήσης των Υπηρεσιών. Για να μάθετε περισσότερα για το Google Analytics, επισκεφτείτε τη σελίδα «How Google uses data when you use our partners' sites or apps (Πώς η Google χρησιμοποιεί δεδομένα όταν χρησιμοποιείτε τους ιστοτόπους ή τις εφαρμογές των συνεργατών μας),» (που βρίσκεται στη διεύθυνση https://www.google.com/policies/privacy/partners/), «Safeguarding your Data (Διαφύλαξη των δεδομένων σας)» (που βρίσκεται στη διεύθυνση https://support.google.com/analytics/answer/6004245#zippy=) και «Google Analytics Opt-out Browser Add-on (Πρόσθετο Προγράμματος περιήγησης αποκλεισμού του Google Analytics)» (που βρίσκεται στη διεύθυνση https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

 

5. Διατήρηση των Προσωπικών Πληροφοριών

Αναλαμβάνουμε τα κατάλληλα βήματα για να διασφαλίσουμε ότι επεξεργαζόμαστε και διατηρούμε πληροφορίες σύμφωνα με τις παρακάτω αρχές:

• τουλάχιστον για τη διάρκεια εκείνη που οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες μας,

• σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου, μιας σύμβασης ή σε σχέση με τις καταστατικές μας υποχρεώσεις (π.χ. Φορολογική νομοθεσία), ή

• μόνον για όσο είναι απαραίτητο για τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί, υποβληθεί σε επεξεργασία ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εάν αυτό απαιτείται δυνάμει κάποιας σύμβασης, από ισχύον νόμο, ή σε ανωνυμοποιημένη μορφή, για στατιστικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση κατάλληλων δικλείδων ασφαλείας. Για παράδειγμα, εάν προκύψει κάποια διένεξη ανάμεσα σε εσάς και τον Όμιλο LG ή εάν δεν καταφέρετε να κάνετε μία πληρωμή για τις Υπηρεσίες μας, μπορεί να διατηρήσουμε σχετικές πληροφορίες μέχρι να επιλυθεί η εν λόγω διένεξη ή μέχρι να γίνει πληρωμή, αντίστοιχα. Εάν διαγράψετε ολόκληρο των Λογαριασμό LG σας, οι πληροφορίες σας θα διατηρηθούν για τρεις μήνες και αμέσως μετά θα καταστραφούν, εκτός κι αν απαιτείται διαφορετικά από το ισχύον δίκαιο.

• Στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας για σκοπούς μάρκετινγκ ή με τη συναίνεσή σας, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα μέχρι να μας ζητήσετε να σταματήσουμε και για σύντομη περίοδο μετά από αυτό (ώστε να μπορούμε να εφαρμόσουμε τα αιτήματά σας). Επίσης τηρούμε αρχείο για το γεγονός ότι μας έχετε ζητήσει να μην σας στείλουμε απευθείας μάρκετινγκ ή να μην επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας επ’ αόριστο ούτως ώστε να μπορέσουμε να σεβαστούμε το αίτημά σας στο μέλλον.

 

6. Οι Επιλογές σας

Στις περιπτώσεις που επιτρέπεται από το νόμο, μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email, τηλεφώνου, γραπτών μηνυμάτων ή προωθούμενων κοινοποιήσεων μέσω των εφαρμογών μας για κινητά. Για να καταθέσετε ένα αίτημα σχετικά με την παραλαβή των επικοινωνιών αυτών από εμάς, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρακάτω ενότητα «Επικοινωνία».

 

Μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας στις επικοινωνίες μάρκετινγκ που σας στέλνουμε ανά πάσα στιγμή πατώντας στον σύνδεσμο «Κατάργηση εγγραφής» που περιλαμβάνεται στο κάτω μέρος των email ή επικοινωνώντας απευθείας μαζί μας (βλ. ενότητα «Επικοινωνία» παρακάτω). Όπως σημειώνεται στην ενότητα Τα Δικαιώματά σας παρακάτω, έχετε το δικαίωμα να εγείρετε ένσταση για την χρήση προσωπικών δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ ανά πάσα στιγμή.

 

Να σημειωθεί πως εάν καταργήσετε την εγγραφή σας από τις επικοινωνίες μάρκετινγκ μας, θα επεξεργαστούμε τα αιτήματα κατάργησης εγγραφής σας το συντομότερο δυνατόν, αλλά να γνωρίζετε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να συνεχίσετε να λαμβάνετε μηνύματα μάρκετινγκ για μικρό χρονικό διάστημα ενώ επεξεργαζόμαστε το αίτημά σας. Επίσης θα συνεχίσουμε να σας στέλνουμε μηνύματα για τις υπηρεσίες ώστε να σας παρέχουμε τις απαραίτητες πληροφορίες σε σχέση με την σύμβασή σας και τις Υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε (για παράδειγμα, για να σας ενημερώσουμε για τις αλλαγές στους Όρους Χρήσης μας).

 

7. Τα Δικαιώματά σας

Στον βαθμό που προβλέπεται από το ισχύον δίκαιο, μπορείτε να ρωτήσετε από το τοπικό σας μέλος του Ομίλου LG για ένα αντίγραφο των προσωπικών πληροφοριών που έχουμε για εσάς. Μπορείτε επίσης να μας ζητήσετε να διαγράψουμε προσωπικές πληροφορίες ή να διορθώσουμε τυχόν ανακρίβειες, να περιορίσουμε ή να οριοθετήσουμε την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας, να αποσύρετε τη συναίνεσή σας και να σας παράσχουμε προσωπικές πληροφορίες τις οποίες μας έχετε παράσχει για μία σύμβαση ή με τη συναίνεσή σας σε μια δομημένη, αναγνώσιμη από μηχάνημα μορφή και να μας ζητήσετε αν μοιραστούμε αυτά τα δεδομένα σε έναν άλλο ελεγκτή.

Επιπλέον, στον βαθμό που προβλέπεται από το ισχύον δίκαιο, μπορείτε να εγείρετε ένσταση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε ορισμένες συνθήκες (συγκεκριμένα, σε περιπτώσεις που δεν χρειάζεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα ώστε να ικανοποιείται μία συμβατική ή άλλη νομική απαίτηση). Έχετε το δικαίωμα να εγείρετε ένσταση ανά πάσα στιγμή για την χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών για σκοπούς απευθείας μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένου του σχηματισμού προφίλ σε σχέση με το άμεσο μάρκετινγκ.

Ωστόσο, αυτά τα δικαιώματα μπορεί να είναι περιορισμένα, για παράδειγμα εάν με την εκπλήρωση του αιτήματος σας θα αποκαλυπτόταν προσωπικά δεδομένα σχετικά με κάποιο άλλο άτομο, όπου θα παραβιαζόταν τα δικαιώματα τρίτου (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων μας) ή εάν μας ζητήσετε να διαγράψουμε πληροφορίες τις οποίες δια νόμου είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε ή τα οποία έχουμε ανταγωνιστικά νόμιμα συμφέροντα να διατηρούμε. Σχετικές εξαιρέσεις περιλαμβάνονται και στον ΓΚΠΔ και σε εθνικούς νόμους. Θα σας ενημερώσουμε για σχετικές εξαιρέσεις επί των οποίων βασιζόμαστε όταν αποκρινόμαστε σε κάποιο αίτημα που κάνετε. Για να καταθέσετε ένα αίτημα σχετικά με τα δικαιώματά σας ή για να μας υποβάλετε κάποιο ερώτημα, χρησιμοποιείτε τα στοιχεία επικοινωνίας δυνάμει της ενότητας «Επικοινωνία» παρακάτω. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε επιπλέον να ασκήσετε τα δικαιώματά σας απευθείας μέσω του Ιστοτόπου.

 

8. Τρόπος Προστασίας Προσωπικών πληροφοριών

Αντιμετωπίζουμε την προστασία των πληροφοριών σας με σοβαρότητα και έχουμε εφαρμόσει μέτρα ασφαλείας που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των πληροφοριών που συλλέγουμε μέσω των Υπηρεσιών μας. Ωστόσο, να σημειωθεί ότι παρότι αναλαμβάνουμε εύλογα βήματα για να προστατεύσουμε τις πληροφορίες σας, κανένας ιστότοπος, μετάδοση διαδικτύου, υπολογιστικό σύστημα ή ασύρματη σύνδεση δεν είναι εντελώς ασφαλής.

 

9. Διεθνής μεταφορά πληροφοριών

Η χρήση των Υπηρεσιών μας θα περιλαμβάνει τη μεταφορά, την αποθήκευση και την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών εντός και εκτός της χώρας κατοικίας σας, σε συμμόρφωση με αυτή την Πολιτική Απορρήτου. Συγκεκριμένα οι προσωπικές πληροφορίες σας θα μεταφερθούν στη Δημοκρατία της Κορέας. Να σημειωθεί ότι οι νόμοι περί προστασίας δεδομένων και άλλοι νόμοι των χωρών στις οποίες ίσως μεταφερθούν τα στοιχεία σας ενδέχεται να μην είναι εξίσου λεπτομερείς όσο στην χώρα σας.

[Για Ευρωπαίους κατοίκους]

Εάν βρίσκεστε στον ΕΟΧ (Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ισλανδία, το Λίχτενσταϊν, τη Νορβηγία), το Η.Β. ή την Ελβετία, θα μεταφέρουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας σε άλλες χώρες εκτός του ΕΟΧ, του Η.Β. ή της Ελβετίας, συμπεριλαμβανομένης της Δημοκρατίας της Κορέας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζει ότι στην Δημοκρατία της Κορέας οι προσωπικές πληροφορίες προστατεύονται καταλλήλως. Ωστόσο, όταν μεταφέρουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας σε δικαιοδοσία που δεν θεωρείται κατάλληλη από το ισχύον δίκαιο, θα αναλάβουμε τα κατάλληλα μέτρα, σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι προσωπικές πληροφορίες σας θα παραμείνουν προστατευμένες. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν για παράδειγμα την χρήση των ρητρών μοντέλου που έχουν εγκριθεί από την ΕΕ, το ΗΒ και την Ελβετία. Σε ορισμένες περιπτώσεις θα βασιζόμαστε στην ρητή σας συναίνεση, όπου αυτό είναι κατάλληλο. Για να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες ή για να λάβετε ένα αντίτυπο της σύμβασης ή άλλων ισχυόντων προστατευτικών μέσων, χρησιμοποιείτε τα στοιχεία επικοινωνίας που ορίζονται στην ενότητα «Επικοινωνία» παρακάτω.

 

10. Ενημερώσεις στην Πολιτική Απορρήτου μας

 

Θα ενημερώσουμε αυτή την Πολιτική Απορρήτου όταν αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας ή όταν είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε δυνάμει των νόμων περί προστασίας δεδομένων. Θα σας κοινοποιήσουμε τυχόν ουσιώδεις αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου μας με κατάλληλο τρόπο (για παράδειγμα, αναρτώντας μία ειδοποίηση στις ιστοσελίδες και τις εφαρμογές μέσω των οποίων παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας και θα το υποδεικνύουμε στο επάνω μέρος της ειδοποίησης όταν έχει ενημερωθεί πρόσφατα).

 

11. Επικοινωνία

 

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, ή για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας, επικοινωνήστε μαζί μας.

Για αιτήματα και ερωτήματα σε σχέση με πληροφορίες για εσάς που συλλέγονται μέσω του Ιστοτόπου ή με άλλον τρόπο από το τοπικό μέλος του Ομίλου LG της περιοχής σας, επικοινωνήστε με το τοπικό μέλος του Ομίλου LG της περιοχής σας. Το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του τοπικού μέλους του Ομίλου LG της περιοχής σας βρίσκονται εδώ.

Για αιτήματα και ερωτήματα που σχετίζονται με τις πληροφορίες που σχετίζονται με εσάς και έχουν συλλεχθεί μέσω όλων των υπόλοιπων Υπηρεσιών, επικοινωνήστε με την LGE στο [εδώ] ή ταχυδρομικά [LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Δημοκρατία της Κορέας]. Τα στοιχεία της LGE στον ΕΟΧ είναι [dpo-eu@lge.com], LG Electronics Deutschland GmbH, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn. Το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του τοπικού μέλους του Ομίλου LG της περιοχής σας βρίσκονται εδώ.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας στη διεύθυνση [dpo-eu@lge.com].

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας ή εάν πιστεύετε ότι δεν συμφωνεί με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να παραπονεθείτε στην αρχή προστασίας δεδομένων όπου ζείτε, εργάζεστε ή στις περιπτώσεις που πιστεύετε ότι έχει λάβει χώρα παραβίαση των νόμων περί παραβίασης δεδομένων.

 

12. Προσωπικές Πληροφορίες Παιδιών

 

Οι Υπηρεσίες μας έχουν σχεδιαστεί για ένα γενικό κοινό και δεν απευθύνονται προς παιδιά. Σε σχέση με τις Υπηρεσίες μας, δεν συλλέγουμε και δεν διατηρούμε εν γνώσει μας προσωπικές πληροφορίες από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών ή δεν επιτρέπουμε εν γνώσει μας σε αυτά τα άτομα να χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες μας. Μην μας παρέχετε προσωπικές πληροφορίες σε σχέση με άτομα ηλικίας κάτω των 18. Εάν είστε κάτω των 18 ετών, μην προσπαθήσετε να εγγραφείτε στις Υπηρεσίες μας ούτε να μας παρέχετε προσωπικές πληροφορίες. Εάν μάθουμε ότι ένα άτομο ηλικίας κάτω των 18 ετών μας έχει παράσχει προσωπικές πληροφορίες, θα διαγράψουμε εγκαίρως αυτές τις προσωπικές πληροφορίες. Εάν πιστεύετε ότι ένα παιδί ηλικίας κάτω των 18 ετών μας έχει παράσχει προσωπικές πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που ορίζονται στην ενότητα «Επικοινωνία» παραπάνω.

Σε ορισμένες δικαιοδοσίες, μπορεί να υιοθετήσουμε μία πιο αυστηρή πολιτική σε σχέση με την ηλικία. Διαβάστε τις συμπληρωματικές πληροφορίες για τη δικαιοδοσία σας στο κάτω μέρος αυτής της Πολιτικής Απορρήτου για περαιτέρω πληροφορίες.

 

 

 

Οντότητες LG

Χώρα

Οντότητα LG

Δηλωμένη διεύθυνση

Στοιχεία επικοινωνίας

Ελλάδα

LG Electronics ΕΛΛΑΣ M.A.E.

Εθνάρχου Μακαρίου 1

Δέλτα Παλαιού Φαλήρου

Ταχ. Θυρίδα 77331 Τ.Κ. 175 01,

Αθηνά

Τηλ.:

+30 210-4800500,

+30 210-4800599

 

E-mail: lgehsprivacy@lge.com

 

Υπηρεσίες

Υπηρεσία

Οντότητα LG

Δηλωμένη διεύθυνση

Στοιχεία επικοινωνίας

ThinQ

LG Electronics Inc.

LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul,

Δημοκρατία της Κορέας

thinq@lge.com

LG SmartWorld

LG Electronics Inc.

LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Δημοκρατία της Κορέας

lgworld@lge.com

https://www.lg.com/gr

LG Electronics ΕΛΛΑΣ M.A.E.

Εθνάρχου Μακαρίου 1

Δέλτα Παλαιού Φαλήρου

Ταχ. Θυρίδα 77331 Τ.Κ. 175 01,

Αθηνά

lgehsprivacy@lge.com

 

 

 

Πολιτική Cookies

 

Ημερομηνία ισχύος : 26 / 04 / 2022

 

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας από τους ιστοτόπους, τους οποίους επισκέπτεσθε και μπορεί να χρησιμοποιούνται για να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητά σας στους Δικτυακούς Τόπους. Τα Cookies χρησιμοποιούνται ευρέως για τη λειτουργία, ή την πιο αποτελεσματική λειτουργία των ιστότοπων, για να συγκρατούν στη μνήμη τους τις πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν και να βελτιώσουν και εμπλουτίσουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο που επισκέπτεσθε.

 

Μπορούν επίσης να βοηθήσουν έτσι ώστε να εξασφαλίσουν ότι οι διαφημίσεις που βλέπετε στον ιστότοπο σχετίζονται περισσότερο με τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας.

Δεν χρησιμοποιούμε cookies για να προσδιορίσουμε την ταυτότητά σας, αλλά μόνον για να μπορεί ο ιστότοπος να λειτουργεί καλύτερα με τρόπο που να σας εξυπηρετεί.

 

Ποια είναι τα είδη των Cookies που χρησιμοποιούνται στον παρόντα ιστότοπο;

Όταν επισκέπτεσθε τον παρόντα ιστότοπο, γίνεται χρήση των παρακάτω ειδών Cookies.

 

- Απολύτως Απαραίτητα Cookies

Πρόκειται για Cookies που είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία ενός ιστότοπου. Περιλαμβάνουν π.χ. cookies τα οποία σας παρέχουν τη δυνατότητα να συνδεθείτε με ασφαλείς συνδέσεις του παρόντος ιστότοπου. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες για εσάς οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για διαφημιστικούς σκοπούς (marketing) ή για να θυμούνται τα μέρη του διαδικτύου που έχετε επισκεφτεί. Αυτή η κατηγορία Cookies δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί.

 

- Cookies Στατιστικών

Αυτά μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε και να μετράμε τον αριθμό των επισκεπτών του ιστοτόπου μας καθώς και τον τρόπο που αυτοί κινούνται μέσα στον ιστότοπο όταν τον χρησιμοποιούν. Με αυτό τον τρόπο βελτιώνουμε τη λειτουργία του ιστότοπου διασφαλίζοντας για παράδειγμα ότι οι χρήστες βρίσκουν εύκολα αυτό που ψάχνουν. Αυτά τα Cookies δεν αποθηκεύουν προσωπικά στοιχεία, όπως το όνομα ή η διεύθυνσή σας τα οποία μπορεί να σας ταυτοποιήσουν άμεσα, ωστόσο ενδέχεται οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτών, σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες να οδηγήσουν έμμεσα στην ταυτοποίησή σας. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτών των Cookies είναι καταρχήν ανώνυμες και χρησιμοποιούνται μόνο για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του ιστότοπου μας.

 

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί Google Analytics Cookies. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των Google Analytics Cookies μεταβιβάζονται και αποθηκεύονται σε εξυπηρετητές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σύμφωνα με την εκεί ισχύουσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών δεδομένων. Για να διαβάσετε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Google Analytics Cookies, παρακαλώ να επισκεφθείτε τον ιστότοπο http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα Google Analytics Cookies με το να επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl+en-GB. Στην περίπτωση που επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση αυτών των Cookies, παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε τις οδηγίες που παρέχονται κατωτέρω.

 

- Cookies Λειτουργικότητας

Πρόκειται για Cookies που σας αναγνωρίζουν όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας. Η χρήση επομένως των Λειτουργικών Cookies μας επιτρέπει να σας προσφέρουμε περιεχόμενα προσαρμοσμένα στα ενδιαφέροντά σας και να εξοικονομήσουμε το χρόνο που θα χάνατε επανεγγραφόμενοι ή επαναεισάγοντας πληροφορίες, όταν επισκεφθείτε ξανά αυτόν τον ιστότοπο. Αυτά τα Cookies αποθηκεύουν προσωπικά στοιχεία, όπως το όνομα ή η διεύθυνσή σας τα οποία μπορεί να σας προσδιορίσουν. Στην περίπτωση που επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση αυτών των Cookies, παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε τις οδηγίες που παρέχονται κατωτέρω.

 

Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα ατομικά cookies που χρησιμοποιούμε και το σκοπό χρήσης τους:

Eίδος Cookie

Ονομασία Cookie

Σκοπός

Πηγή

Mέσων κοινωνικής δικτύωσης

_fbc

Για το Facebook Pixel και στόχευση διαφημίσεων

Facebook

Ανάλυσης

_4c_

Αυτό είναι ένα από τα τέσσερα βασικά cookie που ορίζονται από την υπηρεσία Google Analytics που επιτρέπει στους κατόχους ιστότοπων να παρακολουθούν τη συμπεριφορά των επισκεπτών σχετικά με την απόδοση του ιστότοπου. Αυτό το cookie προσδιορίζει την πηγή επισκεψιμότητας στον ιστότοπο.

Google

Ανάλυσης

yourekoUserIdLg

Αποθηκεύουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που ο χρήστης ασχολήθηκε με το εργαλείο μας (widget tool), όπως τα χαρακτηριστικά με τα οποία ο χρήστης αλληλεπίδρασε, που σχετίζονται με ένα αναγνωριστικό cookie και διεύθυνση IP. Δεν μοιραζόμαστε ποτέ αυτές τις πληροφορίες με τρίτους.

Youreko

Ανάλυσης

yourekoHasEngaged

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για να καθορίσει εάν ο χρήστης έχει ασχοληθεί με το εργαλείο μας (widget tool).

Youreko

Ανάλυσης

yourekoUserId

Αποθηκεύουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που ο χρήστης ασχολήθηκε με το εργαλείο μας (widget tool), όπως τα χαρακτηριστικά με τα οποία ο χρήστης αλληλεπίδρασε, που σχετίζονται με ένα αναγνωριστικό cookie και διεύθυνση IP. Δεν μοιραζόμαστε ποτέ αυτές τις πληροφορίες με τρίτους.

Youreko

Ανάλυσης

BVBRANDID

Αυτό το cookie επιτρέπει στα Bazaarvoice web analytics να συλλέγουν πληροφορίες απο τον χρήστη για αλληλεπιδράσεις εντός του ιστοτόπου.

Bazaarvoice

Ανάλυσης

BVBRANDSID

Αυτό το cookie επιτρέπει στα Bazaarvoice web analytics να συλλέγουν πληροφορίες απο τον χρήστη για αλληλεπιδράσεις εντός του ιστοτόπου.

Bazaarvoice

Ανάλυσης

__utma

Χρησιμοποίησε για τον υπολογισμό νέων και επιστρεφόμενων στατιστικών επισκεπτών.

Google

Ανάλυσης

__utmb

Αυτό το cookie καθορίζει νέες συνεδρίες και επισκέψεις και λήγει μετά από 30 λεπτά.

Google

Ανάλυσης

__utmc

Έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να επιτρέπει τη διαλειτουργικότητα με την παλαιότερη έκδοση του κώδικα Google Analytics που είναι γνωστή ως Urchin

Google

Ανάλυσης

_dc_gtm_UA-1111111-11

Για να αποθηκεύει τον αριθμό αιτημάτων μιας υπηρεσίας.

Google

Ανάλυσης

_dc_gtm_UA-160602490-2

Για να αποθηκεύει τον αριθμό αιτημάτων μιας υπηρεσίας.

Google

Ανάλυσης

_dc_gtm_UA-32814508-1

Για να αποθηκεύει τον αριθμό αιτημάτων μιας υπηρεσίας.

Google

Ανάλυσης

_dc_gtm_UA-36685433-1

Για να αποθηκεύει τον αριθμό αιτημάτων μιας υπηρεσίας.

Google

Ανάλυσης

_dc_gtm_UA-55826740-1

Για να αποθηκεύει τον αριθμό αιτημάτων μιας υπηρεσίας.

Google

Ανάλυσης

_dc_gtm_UA-62119755-1

Για να αποθηκεύει τον αριθμό αιτημάτων μιας υπηρεσίας.

Google

Ανάλυσης

_dc_gtm_UA-69014947-17

Για να αποθηκεύει τον αριθμό αιτημάτων μιας υπηρεσίας.

Google

Ανάλυσης

_dc_gtm_UA-69014947-26

Για να αποθηκεύει τον αριθμό αιτημάτων μιας υπηρεσίας.

Google

Ανάλυσης

_dc_gtm_UA-69014947-28

Για να αποθηκεύει τον αριθμό αιτημάτων μιας υπηρεσίας.

Google

Ανάλυσης

_dc_gtm_UA-69014947-47

Για να αποθηκεύει τον αριθμό αιτημάτων μιας υπηρεσίας.

Google

Ανάλυσης

_dc_gtm_UA-69014947-5

Για να αποθηκεύει τον αριθμό αιτημάτων μιας υπηρεσίας.

Google

Ανάλυσης

__utmt_UA-45326223-4

Για να αποθηκεύει τον αριθμό αιτημάτων μιας υπηρεσίας.

Google

Ανάλυσης

__utmt_UA-49244227-3

Για να αποθηκεύει τον αριθμό αιτημάτων μιας υπηρεσίας.

Google

Ανάλυσης

__utmz

Για τη μέτρηση της συμπεριφοράς των επισκεπτών για την απόδοση του ιστότοπου.

Google

Ανάλυσης

_conv_r

Αυτό το cookie είναι ένα μικρό κείμενο που συνοδεύει αιτήματα και σελίδες καθώς μεταβαίνουν μεταξύ του διακομιστή Web και του προγράμματος περιήγησης.

LG

Ανάλυσης

_conv_s

Αυτό το cookie είναι ένα μικρό κείμενο που συνοδεύει αιτήματα και σελίδες καθώς μεταβαίνουν μεταξύ του διακομιστή Web και του προγράμματος περιήγησης.

LG

Ανάλυσης

_conv_v

Αυτό το cookie είναι ένα μικρό κείμενο που συνοδεύει αιτήματα και σελίδες καθώς μεταβαίνουν μεταξύ του διακομιστή Web και του προγράμματος περιήγησης.

LG

Ανάλυσης

_ga_CTY6S5ZLKK

Περιλαμβάνεται σε κάθε αίτημα σελίδας σε έναν ιστότοπο και χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των δεδομένων επισκεπτών, περιόδων σύνδεσης και καμπάνιας για τις αναφορές αναλυτικών στοιχείων ιστότοπων.

Google

Ανάλυσης

_ga_RCPFKW7WEY

Περιλαμβάνεται σε κάθε αίτημα σελίδας σε έναν ιστότοπο και χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των δεδομένων επισκεπτών, περιόδων σύνδεσης και καμπάνιας για τις αναφορές αναλυτικών στοιχείων ιστότοπων.

Google

Ανάλυσης

_ga_XKQC5BL753

Περιλαμβάνεται σε κάθε αίτημα σελίδας σε έναν ιστότοπο και χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των δεδομένων επισκεπτών, περιόδων σύνδεσης και καμπάνιας για τις αναφορές αναλυτικών στοιχείων ιστότοπων.

Google

Ανάλυσης

_gaexp

Περιλαμβάνεται σε κάθε αίτημα σελίδας σε έναν ιστότοπο και χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των δεδομένων επισκεπτών, περιόδων σύνδεσης και καμπάνιας για τις αναφορές αναλυτικών στοιχείων ιστότοπων.

Google

Ανάλυσης

_gat

Περιλαμβάνεται σε κάθε αίτημα σελίδας σε έναν ιστότοπο και χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των δεδομένων επισκεπτών, περιόδων σύνδεσης και καμπάνιας για τις αναφορές αναλυτικών στοιχείων ιστότοπων.

Google

Ανάλυσης

_gat_cnsglobal

Περιλαμβάνεται σε κάθε αίτημα σελίδας σε έναν ιστότοπο και χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των δεδομένων επισκεπτών, περιόδων σύνδεσης και καμπάνιας για τις αναφορές αναλυτικών στοιχείων ιστότοπων.

Google

Ανάλυσης

_gat_lgegmc

Περιλαμβάνεται σε κάθε αίτημα σελίδας σε έναν ιστότοπο και χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των δεδομένων επισκεπτών, περιόδων σύνδεσης και καμπάνιας για τις αναφορές αναλυτικών στοιχείων ιστότοπων.

Google

Ανάλυσης

_gcl_aw

Περιλαμβάνεται σε κάθε αίτημα σελίδας σε έναν ιστότοπο και χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των δεδομένων επισκεπτών, περιόδων σύνδεσης και καμπάνιας για τις αναφορές αναλυτικών στοιχείων ιστότοπων.

Google

Ανάλυσης

_gcl_dc

Περιλαμβάνεται σε κάθε αίτημα σελίδας σε έναν ιστότοπο και χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των δεδομένων επισκεπτών, περιόδων σύνδεσης και καμπάνιας για τις αναφορές αναλυτικών στοιχείων ιστότοπων.

Google

Ανάλυσης

_hjAbsoluteSessionInProgress

Αυτό το cookie ορίζεται όταν ο χρήστης προσγειώνεται για πρώτη φορά σε μια σελίδα η οποία χρησιμοποεί Hotjar analytics. Διασφαλίζει ότι η συμπεριφορά σε επόμενες επισκέψεις στον ίδιο ιστότοπο θα αποδοθεί στο ίδιο αναγνωριστικό χρήστη.

Hotjar

Ανάλυσης

_hjFirstSeen

Αυτό το cookie ορίζεται όταν ο χρήστης προσγειώνεται για πρώτη φορά σε μια σελίδα η οποία χρησιμοποεί Hotjar analytics. Διασφαλίζει ότι η συμπεριφορά σε επόμενες επισκέψεις στον ίδιο ιστότοπο θα αποδοθεί στο ίδιο αναγνωριστικό χρήστη.

Hotjar

Ανάλυσης

_hjIncludedInPageviewSample

Αυτό το cookie ορίζεται όταν ο χρήστης προσγειώνεται για πρώτη φορά σε μια σελίδα η οποία χρησιμοποεί Hotjar analytics. Διασφαλίζει ότι η συμπεριφορά σε επόμενες επισκέψεις στον ίδιο ιστότοπο θα αποδοθεί στο ίδιο αναγνωριστικό χρήστη.

Hotjar

Ανάλυσης

_hjIncludedInSessionSample

Αυτό το cookie ορίζεται όταν ο χρήστης προσγειώνεται για πρώτη φορά σε μια σελίδα η οποία χρησιμοποεί Hotjar analytics. Διασφαλίζει ότι η συμπεριφορά σε επόμενες επισκέψεις στον ίδιο ιστότοπο θα αποδοθεί στο ίδιο αναγνωριστικό χρήστη.

Hotjar

Ανάλυσης

_hjMinimizedPolls

Αυτό το cookie ορίζεται όταν ο χρήστης προσγειώνεται για πρώτη φορά σε μια σελίδα η οποία χρησιμοποεί Hotjar analytics. Διασφαλίζει ότι η συμπεριφορά σε επόμενες επισκέψεις στον ίδιο ιστότοπο θα αποδοθεί στο ίδιο αναγνωριστικό χρήστη.

Hotjar

Ανάλυσης

_hjTLDTest

Αυτό το cookie ορίζεται όταν ο χρήστης προσγειώνεται για πρώτη φορά σε μια σελίδα η οποία χρησιμοποεί Hotjar analytics. Διασφαλίζει ότι η συμπεριφορά σε επόμενες επισκέψεις στον ίδιο ιστότοπο θα αποδοθεί στο ίδιο αναγνωριστικό χρήστη.

Hotjar

Ανάλυσης

_hjid

Αυτό το cookie ορίζεται όταν ο χρήστης προσγειώνεται για πρώτη φορά σε μια σελίδα η οποία χρησιμοποεί Hotjar analytics. Διασφαλίζει ότι η συμπεριφορά σε επόμενες επισκέψεις στον ίδιο ιστότοπο θα αποδοθεί στο ίδιο αναγνωριστικό χρήστη.

Hotjar

Ανάλυσης

_ym_d

Για λόγους απόδοσης και μετρήσεις.

LG

Ανάλυσης

_ym_isad

Για λόγους απόδοσης και μετρήσεις.

LG

Ανάλυσης

_ym_uid

Για λόγους απόδοσης και μετρήσεις.

LG

Ανάλυσης

s_ecid

Cookie που περιέχει το Adobe Experience Cloud.

LG

Ανάλυσης

s_ptc

Cookie που περιέχει το Adobe Experience Cloud.

LG

Ανάλυσης

_ym_visorc

Για λόγους απόδοσης και μετρήσεις.

LG

Ανάλυσης

_ce.s

Παρακολούθηση της χρήσης ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων χάρτες θερμότητας και δεδομένων κλικ.

LG

Ανάλυσης

_derived_epik

Αυτό το cookie σχετίζεται με τη φόρμα εγγραφής MailChimp που θα εμφανιστεί στην αρχική σελίδα. Θα αποθηκεύσει την τιμή «ναι» για να αποτρέψει την εμφάνιση του αναδυόμενου παραθύρου.

LG

Ανάλυσης

ssm_au_c

Το cookie παρέχεται από την Google, εκτελεί λειτουργίες συνεδρίας.

Google

Ανάλυσης

last_visit

Αποθηκεύει το αναγνωριστικό χρήστη (ΙD) της τελευταίας επίσκεψης.

LG

Ανάλυσης

flx1_session_id_22317

Μέτρηση της συμπεριφοράς των επισκεπτών στον ιστότοπο για τη βελτίωση της εμπειρίας χρήστη του ιστότοπου.

LG

Λειτουργικότητας

yourekoCustomTariff_gr


Για την αλλαγή τιμολογίου ( change tariff )

Youreko

Λειτουργικότητας

youreko-dishwashers_gr

Αυτά τα cookie χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των προσαρμοσμένων προτιμήσεων χρήσης του χρήστη στο εργαλείο ( widget tool ), για παράδειγμα εάν αλλάζουν τον αριθμό των φορών που χρησιμοποιούν το πλυντήριο κάθε εβδομάδα από το μέσο όρο των 5,5 σε 10.

Youreko

Λειτουργικότητας

youreko-dishwashers_years-gr

Αυτά τα cookie χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των προσαρμοσμένων προτιμήσεων χρήσης του χρήστη στο εργαλείο ( widget tool ), για παράδειγμα εάν αλλάζουν τον αριθμό των φορών που χρησιμοποιούν το πλυντήριο κάθε εβδομάδα από το μέσο όρο των 5,5 σε 10.

Youreko

Λειτουργικότητας

youreko-freezers_years-gr

Αυτά τα cookie χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των προσαρμοσμένων προτιμήσεων χρήσης του χρήστη στο εργαλείο ( widget tool ), για παράδειγμα εάν αλλάζουν τον αριθμό των φορών που χρησιμοποιούν το πλυντήριο κάθε εβδομάδα από το μέσο όρο των 5,5 σε 10.

Youreko

Λειτουργικότητας

youreko-fridge-freezers_years-gr

Αυτά τα cookie χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των προσαρμοσμένων προτιμήσεων χρήσης του χρήστη στο εργαλείο ( widget tool ), για παράδειγμα εάν αλλάζουν τον αριθμό των φορών που χρησιμοποιούν το πλυντήριο κάθε εβδομάδα από το μέσο όρο των 5,5 σε 10.

Youreko

Λειτουργικότητας

youreko-fridges_years-gr

Αυτά τα cookie χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των προσαρμοσμένων προτιμήσεων χρήσης του χρήστη στο εργαλείο ( widget tool ), για παράδειγμα εάν αλλάζουν τον αριθμό των φορών που χρησιμοποιούν το πλυντήριο κάθε εβδομάδα από το μέσο όρο των 5,5 σε 10.

Youreko

Λειτουργικότητας

youreko-tumble-dryers_gr

Αυτά τα cookie χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των προσαρμοσμένων προτιμήσεων χρήσης του χρήστη στο εργαλείο ( widget tool ), για παράδειγμα εάν αλλάζουν τον αριθμό των φορών που χρησιμοποιούν το πλυντήριο κάθε εβδομάδα από το μέσο όρο των 5,5 σε 10.

Youreko

Λειτουργικότητας

youreko-tumble-dryers_years-gr

Αυτά τα cookie χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των προσαρμοσμένων προτιμήσεων χρήσης του χρήστη στο εργαλείο ( widget tool ), για παράδειγμα εάν αλλάζουν τον αριθμό των φορών που χρησιμοποιούν το πλυντήριο κάθε εβδομάδα από το μέσο όρο των 5,5 σε 10.

Youreko

Λειτουργικότητας

youreko-washer-dryers_years-gr

Αυτά τα cookie χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των προσαρμοσμένων προτιμήσεων χρήσης του χρήστη στο εργαλείο ( widget tool ), για παράδειγμα εάν αλλάζουν τον αριθμό των φορών που χρησιμοποιούν το πλυντήριο κάθε εβδομάδα από το μέσο όρο των 5,5 σε 10.

Youreko

Λειτουργικότητας

youreko-washer-dryers_gr

Αυτά τα cookie χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των προσαρμοσμένων προτιμήσεων χρήσης του χρήστη στο εργαλείο ( widget tool ), για παράδειγμα εάν αλλάζουν τον αριθμό των φορών που χρησιμοποιούν το πλυντήριο κάθε εβδομάδα από το μέσο όρο των 5,5 σε 10.

Youreko

Λειτουργικότητας

youreko-washing-machines_gr

Αυτά τα cookie χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των προσαρμοσμένων προτιμήσεων χρήσης του χρήστη στο εργαλείο ( widget tool ), για παράδειγμα εάν αλλάζουν τον αριθμό των φορών που χρησιμοποιούν το πλυντήριο κάθε εβδομάδα από το μέσο όρο των 5,5 σε 10.

Youreko

Λειτουργικότητας

youreko-washing-machines_years-gr

Αυτά τα cookie χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των προσαρμοσμένων προτιμήσεων χρήσης του χρήστη στο εργαλείο ( widget tool ), για παράδειγμα εάν αλλάζουν τον αριθμό των φορών που χρησιμοποιούν το πλυντήριο κάθε εβδομάδα από το μέσο όρο των 5,5 σε 10.

Youreko

Λειτουργικότητας

ps-location

Για να βρεί έναν αντιπρόσωπο ( Dealer -Retailer) για να αποθηκεύσετε το αναγνωριστικό (ΙD) τοποθεσίας.

LG

Λειτουργικότητας

X-Scouter-Gxid

Αυτό το cookie ορίζεται από το "Scouter", το οποίο είναι εργαλείο παρακολούθησης συστήματος του GSCS και χρησιμοποιείται για την ανάλυση των δεδομένων καταγραφής.

GSCS

Λειτουργικότητας

_omappvp

Για αποθήκευση της τελευταίας συνεδρίας.

LG

Λειτουργικότητας

velaro_endOfDay

Για αποθήκευση μοναδικού αναγνωριστικού χρήστη.

Velaro

Λειτουργικότητας

velaro_firstvisit

Για αποθήκευση μοναδικού αναγνωριστικού χρήστη.

Velaro

Λειτουργικότητας

velaro_visitorId

Για αποθήκευση μοναδικού αναγνωριστικού χρήστη.

Velaro

Λειτουργικότητας

top100_id

Το cookie ρυθμίζει το "Flag" ( σημαία ) σε Secure για να αποτρέψει τη διαρροή της, εάν κάποια από τις σελίδες φορτώνει μεικτό περιεχόμενο.

LG

Λειτουργικότητας

sat_track

Σχετίζεται με ενσωμάτωση περιεχομένου από το ellentube.com.

LG

Λειτουργικότητας

section_data_ids

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τη διευκόλυνση της προσωρινής αποθήκευσης περιεχομένου στο πρόγραμμα περιήγησης για την ταχύτερη φόρτωση των σελίδων.

LG

Λειτουργικότητας

__exponea_etc__

Cookie που δημιουργείται από την Exponea.

LG

Λειτουργικότητας

BVImpldedicated_reviews_page

Για την διαδικασία Α/Β Testing

Bazaarvoice

Λειτουργικότητας

BVImplmain_site

Για την διαδικασία Α/Β Testing

Bazaarvoice

Λειτουργικότητας

_td

Λόγοι λειτουργικότητας

LG

Λειτουργικότητας

_td_ssc_id

Λόγοι λειτουργικότητας

LG

Λειτουργικότητας

_tq_id.TV-18726354-1.2af8

Λόγοι λειτουργικότητας

LG

Λειτουργικότητας

_pin_unauth

Χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της χρήσης διάφορων υπηρεσιών.

LG

Λειτουργικότητας

nmstat

Επιτρέπει στους ιδιοκτήτες ιστότοπων να συλλέγουν στατιστικά στοιχεία.

LG

Λειτουργικότητας

private_content_version

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τη διευκόλυνση της προσωρινής αποθήκευσης περιεχομένου στο πρόγραμμα περιήγησης για την ταχύτερη φόρτωση των σελίδων.

LG

Διαφήμισης

__adroll_fpc

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του επισκέπτη σε επισκέψεις και συσκευές. Χρησιμοποιείται σε πραγματικό χρόνο για τους διαφημιζόμενους να παρουσιάζουν σχετική διαφήμιση.

LG

Διαφήμισης

__ar_v4

Αυτό το cookie σχετίζεται με την υπηρεσία διαφήμισης DoubleClick από την Google. Βοηθά στην παρακολούθηση των ποσοστών μετατροπής για διαφημίσεις.

Google

Διαφήμισης

__qca

Πρόκειται για ένα cookie που συνήθως σχετίζεται με την Quantcast, μια εταιρεία ψηφιακής διαφήμισης. Παρέχουν  στοχευμένες διαφημίσεις.

Quantcast

Διαφήμισης

_uetsid

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται από το Bing για να προσδιορίσει ποιες διαφημίσεις πρέπει να εμφανίζονται στον χρήστη οταν επισκέπτεται τον ιστότοπο.

Bing

Διαφήμισης

_uetvid

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται από το Bing για να προσδιορίσει ποιες διαφημίσεις πρέπει να εμφανίζονται στον χρήστη οταν επισκέπτεται τον ιστότοπο.

Bing

Διαφήμισης

mage-cache-sessid

Αποθηκεύει τη διαμόρφωση για δεδομένα προϊόντων που σχετίζονται με πρόσφατα προβαλλόμενα / συγκριτικά προϊόντα.

Magento

Διαφήμισης

mage-cache-storage

Αποθηκεύει τη διαμόρφωση για δεδομένα προϊόντων που σχετίζονται με πρόσφατα προβαλλόμενα / συγκριτικά προϊόντα.

Magento

Διαφήμισης

mage-cache-storage-section-inv

Αποθηκεύει τη διαμόρφωση για δεδομένα προϊόντων που σχετίζονται με πρόσφατα προβαλλόμενα / συγκριτικά προϊόντα.

Magento

Διαφήμισης

mage-messages

Παρακολουθεί μηνύματα σφάλματος και άλλες ειδοποιήσεις που εμφανίζονται στον χρήστη.

Magento

Διαφήμισης

aam_uuid

Η πλατφόρμα διαχείρισης δεδομένων χρησιμοποιεί αυτά τα cookie για να εκχωρήσει ένα μοναδικό αναγνωριστικό όταν οι χρήστες επισκέπτονται έναν ιστότοπο.

Adobe

Διαφήμισης

adcloud

Η πλατφόρμα διαχείρισης δεδομένων χρησιμοποιεί αυτά τα cookie για να εκχωρήσει ένα μοναδικό αναγνωριστικό όταν οι χρήστες επισκέπτονται έναν ιστότοπο.

Adobe

Διαφήμισης

arp_scroll_position

Η πλατφόρμα διαχείρισης δεδομένων χρησιμοποιεί αυτά τα cookie για να εκχωρήσει ένα μοναδικό αναγνωριστικό όταν οι χρήστες επισκέπτονται έναν ιστότοπο.

Adobe

Διαφήμισης

at_check

Η πλατφόρμα διαχείρισης δεδομένων χρησιμοποιεί αυτά τα cookie για να εκχωρήσει ένα μοναδικό αναγνωριστικό όταν οι χρήστες επισκέπτονται έναν ιστότοπο.

Adobe

Διαφήμισης

mbox

Χρησιμοποιείται από το Adobe Target για τη δημιουργία δυναμικού περιεχομένου σε ένα πλαίσιο μάρκετινγκ στη σελίδα.

Adobe

Απολύτως Απαραίτητο

__ttl__widget__ui

Στο widget για την σύγκριση των μοντέλων.

LG

Απολύτως Απαραίτητο

product_data_storage

Χρησιμοποιείται για τις λεπτομέρειες προϊόντος.

LG

Απολύτως Απαραίτητο

ecrSessionId

Cookie που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση συνεδρίας.

LG

Απολύτως Απαραίτητο

compare_min

Χρησιμοποιείται για τη λειτουργία σύγκρισης σε προϊόντα.

LG

Απολύτως Απαραίτητο

cto_bundle

Χρησιμοποιήθηκε για τη φόρμα επικοινωνίας για να θέσει ερώτηση στον Πρόεδρο.

LG

Απολύτως Απαραίτητο

intercom-id-ksvgpfqa

Cookie αναγνωριστικών ανώνυμων επισκεπτών.

LG

Απολύτως Απαραίτητο

intercom-session-ksvgpfqa

Cookie αναγνωριστικών ανώνυμων επισκεπτών.

LG

Απολύτως Απαραίτητο

{locale}_eCookieOpenFlag

Έλεγχος ανοίγματος της επιλογής με τις αναλυτικές ρυθμίσεις για τα cookies.

LG

Απολύτως Απαραίτητο

tmr_detect

Χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της συνεδρίας.

LG

Απολύτως Απαραίτητο

tmr_lvid

Χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της συνεδρίας.

LG

Απολύτως Απαραίτητο

tmr_lvidTS

Χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της συνεδρίας.

LG

Απολύτως Απαραίτητο

tmr_reqNum

Χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της συνεδρίας.

LG

Απολύτως Απαραίτητο

{locale}_LGCOM_ADVERTISING

Έλεγχος αποδοχής από το χρήστη της χρήσης των «Cookies Διαφήμισης».

LG

Απολύτως Απαραίτητο

{locale}_LGCOM_ANALYSIS_OF_SITE

Έλεγχος αποδοχής από το χρήστη της χρήσης των «Cookies Στατιστικών».

LG

Απολύτως Απαραίτητο

{locale}_LGCOM_IMPROVEMENTS

Έλεγχος αποδοχής από το χρήστη της χρήσης των «Cookies Λειτουργικότητας».

LG

Απολύτως Απαραίτητο

{locale}_LGCOM_SOCIAL_MEDIA

Έλεγχος αποδοχής από το χρήστη της χρήσης του cookie 'SNS'.

LG

Απολύτως Απαραίτητο

{locale}_LGCOM_SOCIAL_MEDIA

Έλεγχος αποδοχής από το χρήστη της χρήσης του cookie 'SNS'.

LG

Απολύτως Απαραίτητο

CS_JSESSIONID

Cookie ταυτότητας συνεδρίας που δημιουργείται από το server της εφαρμογής διαδικτύου για τις σελίδες εξυπηρέτησης πελατών.

LG

Απολύτως Απαραίτητο

LG_Survey/{locale}

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για να μην ανοίγει ξανά το παράθυρο έρευνας όταν ο χρήστης επιλέγει το κουμπί «Να μην εμφανιστεί ξανά σήμερα» στο customer support > LG survey pop-up.

LG

Απολύτως Απαραίτητο

LG4_LOGIN_{locale}

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για να διατηρεί την κατάσταση σύνδεσης του χρήστη.

LG

Απολύτως Απαραίτητο

MKT_JSESSIONID

Cookie ταυτότητας σύνδεσης που δημιουργείται από το σέρβερ της εφαρμογής διαδικτύου για τις διαφημιστικές σελίδες.

LG

Απολύτως Απαραίτητο

RT

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για να ελέγχει την απόδοση στο διαδίκτυο μέσω του εργαλείου mPulse.

Akamai

Απολύτως Απαραίτητο

WMONID

Cookie ταυτότητας σύνδεσης που δημιουργεί το εργαλείο Jennifer για να ελέγχει την απόδοση της εφαρμογής στο διαδίκτυο.

LG

Απολύτως Απαραίτητο

__zlcmid

Cookie από τον τομέα ( domain ) Zendesk που αποθηκεύει το αναγνωριστικό επισκέπτη για τον έλεγχο ταυτότητας του widget συνομιλίας.

Zendesk

Λειτουργικότητας

{locale}_csEmailAddr

Cookie που χρησιμοποιείται όταν συνδέονται οι χρήστες, για να εμφανίζει την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη στη σελίδα «Το προφίλ μου».

LG

Λειτουργικότητας

B2B_JSESSIONID

Cookie που χρησιμοποιείται για να διατηρεί τη συνεδρία.

LG

Λειτουργικότητας

LG4_BROWSER_ALERT

Όταν ο χρήστης χρησιμοποιεί IE έκδοσης προ της 8, ανοίγει σχετικό παράθυρο που ειδοποιεί το χρήστη. Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για να ρυθμίζεται στο “Y” η επιλογή αν ο χρήστης πατήσει το κουμπί [x].

LG

Λειτουργικότητας

LG4_COMPARE_CART

Χρησιμοποιείται για να εμφανίσει το όνομα του μοντέλου και τις πληροφορίες για την κατηγορία στη σελίδα σύγκρισης προϊόντων.

LG

Λειτουργικότητας

LG4_FILTER_CART

Χρησιμοποιείται για να διατηρεί τη λέξη κλειδί της αναζήτησης, όταν οι χρήστες αναζητούν προϊόντα με συγκεκριμένες ιδιότητες στη σελίδα με τη λίστα των προϊόντων.

LG

Λειτουργικότητας

LG4_RECENTLY_VIEW

Χρησιμοποιείται για να ελέγχει, αν οι χρήστες συμφώνησαν με τη χρήση cookies, όταν κλείνουν το παράθυρο συγκατάθεσης στα cookies επιλέγοντας να πατήσουν το κουμπί [X].

LG

Λειτουργικότητας

LGAUTH.prod

Χρησιμοποιείται για την πιστοποίηση του STG web server

LG

Λειτουργικότητας

LGAUTH40.dev

Χρησιμοποιείται για την πιστοποίηση του DEV web server

LG

Λειτουργικότητας

recentKeyword_howto

Χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της λέξης κλειδί στη σελίδα /support/product-help.

LG

Λειτουργικότητας

recentKeyword_search

Χρησιμοποιείται για να εμφανίσει λέξεις κλειδιά που αναζητήθηκαν πρόσφατα στις «Πρόσφατες Αναζητήσεις»

LG

Λειτουργικότητας

recentKeyword_video

Χρησιμοποιείται για να διατηρήσει τη λέξη κλειδί στο /support/video-tutorials page.

LG

Στατιστικών

sat_track

Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μέσω του εργαλείου Omniture

Adobe

Στατιστικών

s_cc

Το cookie Adobe Site Catalyst, ελέγχει αν τα cookies είναι ενεργοποιημένα στο φυλλομετρητή

Adobe

Στατιστικών

s_fid

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για να αναγνωρίσει ένα μοναδικό επισκέπτη, εάν το cookie s_vi cookie δεν είναι διαθέσιμο λόγω περιορισμών cookies από τρίτα μέρη. Δεν χρησιμοποιείται για εφαρμογές που χρησιμοποιούν απευθείας cookies.

Adobe

Στατιστικών

s_invisit

Αναγνωρίζει εάν ο χρήστης επισκέπτεται την ιστοσελίδα για πρώτη φορά. Η αξία είναι είτε ΑΛΗΘΗΣ ή ΨΕΥΔΗΣ.

Adobe

Στατιστικών

s_nr

Χρησιμοποιείται για να ελέγχει τον αριθμό επισκέψεων από το χρήστη.

Adobe

Στατιστικών

s_ppv

Το cookie περιέχει τις αξίες που έχουν εισαχθεί στα τέσσερα στοιχεία που περιγράφονται ανωτέρω και λήγει κατά τη λήξη της συνεδρίας.

Adobe

Στατιστικών

s_ppvl

Αυτό το cookie τίθεται από την Adobe Analytics προκειμένου να αποθηκεύσει πληροφορίες σχετικά με το ποσοστό της ιστοσελίδας που εμφανίσθηκε στο χρήστη.

Adobe

Στατιστικών

s_sq

Το cookie Adobe Site Catalyst, αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με συνδέσμους που επέλεξε ο χρήστης εντός της ιστοσελίδας.

Adobe

Στατιστικών

s_vi

Το cookie Adobe Site Catalyst, χρησιμοποιείται για να αναγνωρίσει τους μοναδικούς επισκέπτες με ένα αναγνωριστικό ταυτότητας και χρονοσήμανση.

Adobe

Στατιστικών

s_vnum

Αυτό το cookie αποθηκεύει τον αριθμό των επισκέψεων από ένα Μοναδικό Επισκέπτη. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατόν να καταγράψει τη συχνότητα επισκέψεων του χρήστη σε μια περίοδο 30 ημερών.

Adobe

Στατιστικών

sat_track

Το cookie sat_track είναι μέρος της Adobe Analytics. Ελέγχει την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των cookies και το κατά πόσον υπάρχουν στην ιστοσελίδα.

Adobe

Στατιστικών

_gat

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για να οριοθετήσει το ρυθμό αιτημάτων. Εάν χρησιμοποιείται η Google Analytics μέσω του Google Tag Manager, αυτό το cookie θα ονομαστεί _dc_gtm_.

Google Universal Analytics

Στατιστικών

_ga

Αυτό το cookie συνδέεται με την Google Universal Analytics που είναι μια σημαντική αναβάθμιση στην υπηρεσία μέτρησης επισκεψιμότητας της Google, η οποία χρησιμοποιείται πιο συχνά. Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για να διαχωρίζει τους μοναδικούς χρήστες αποδίδοντας έναν αριθμό που δημιουργείται τυχαία ως αναγνωριστικό πελάτη. Περιλαμβάνεται σε κάθε αίτημα σελίδας στον ιστότοπο και δεν χρησιμοποιείται ποτέ για να μετρήσει επισκέπτες, συνεδρίες και διαφημιστικές πληροφορίες για τις αναφορές επισκέψεων των ιστοσελίδων. Είναι ρυθμισμένο να λήγει μετά από δύο χρόνια, παρότι αυτή η επιλογή μπορεί να αλλάξει από τους ιδιοκτήτες των ιστοσελίδων.

Google Universal Analytics

Στατιστικών

_gat_UA

Αυτό το cookie σχετίζεται με την Google Universal Analytics και χρησιμοποιείται για να οριοθετήσει το ρυθμό αιτημάτων – περιορίζοντας τη συλλογή πληροφοριών σε ιστοσελίδες με μεγάλη επισκεψιμότητα. Λήγει μετά από 10 λεπτά.

Google Universal Analytics

Στατιστικών

_gid

Χρησιμοποιείται για να διαχωρίζει τους χρήστες.

Google Universal Analytics

Στατιστικών

s_adserv

Χρησιμοποιείται για να περιορίζει τις κλήσεις ADSERV σε μία ανά επίσκεψη.

SIZMEK

Διαφήμισης/td>

_gcl_au

Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το cookie c_user για να επαληθεύσει την ταυτότητα του χρήστη στο Facebook

Google Analytics

Διαφήμισης

1P_JAR

Αυτό το cookie μεταφέρει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που ο χρήστης χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και τυχόν διαφήμιση που είδε ο χρήστης πριν να επισκεφθεί την ιστοσελίδα.

Google Inc

Διαφήμισης

IDE

Η Google χρησιμοποιεί ένα ή περισσότερα cookies για διαφημίσεις που εμφανίζονται στο διαδίκτυο. Ένα από τα πιο σημαντικά cookies διαφήμισης που χρησιμοποιούνται σε ιστοσελίδες εκτός Google, ονομάζεται "IDE" και αποθηκεύεται στο πεδίο doubleclick.net του φυλλομετρητή.

Google Inc

Στατιστικών

NID

Οι περισσότεροι χρήστες της Google έχουν στο φυλλομετρητή τους ένα cookie που ονομάζεται 'NID'. Ο φυλλομετρητής στέλνει αυτό το cookie στην ιστοσελίδα της Google μαζί με το εκάστοτε αίτημα. Υπενθυμίζεται ότι τα Cookies NID περιλαμβάνουν την επιθυμητή γλώσσα (π.χ. ελληνικά), τον αριθμό των αποτελεσμάτων αναζήτησης που επιθυμεί ο χρήστης να εμφανίζονται π.χ. 10 ή 20), τις επιλογές του και άλλες πληροφορίες, όπως εάν επιθυμεί να χρησιμοποιεί το φίλτρο Google SafeSearch. Αυτό περιλαμβάνει το μοναδικό αναγνωριστικό ταυτότητας που χρησιμοποιείται από την Google.

Google Inc

 

Πώς να απενεργοποιήσετε ή διαγράψετε τα Cookies

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies οποτεδήποτε, επιλέγοντας «Αλλάξτε τις ρυθμίσεις των cookies» στο πάνω μέρος της ιστοσελίδας.

Επιπλέον, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies ενεργοποιώντας τη ρύθμιση στο φυλλομετρητή σας που σας επιτρέπει να αρνείστε τη ρύθμιση ορισμένων cookies. Ωστόσο, αν χρησιμοποιείτε τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας για να απενεργοποιήσετε όλα τα cookies (συμπεριλαμβανομένων των βασικών cookies) ενδεχομένως δεν θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα σημεία του ιστοτόπου μας ή σε άλλους ιστοτόπους που τυχόν επισκέπτεσθε.

Απενεργοποιώντας ένα Cookie ή μια κατηγορία Cookies δεν διαγράφει το Cookie από τον φυλλομετρητή σας. Θα πρέπει να προβείτε σε αυτή την ενέργεια ξεχωριστά στον φυλλομετρητή σας.

Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των Cookies μέσω του φυλλομετρητή σας, παρακαλούμε να προβείτε στις «Επιλογές» στον φυλλομετρητή σας. Εναλλακτικά χρησιμοποιήστε την επιλογή «Βοήθεια» του φυλλομετρητή σας για περισσότερες πληροφορίες.

Για περισσότερες πληροφορίες των ρυθμίσεων Cookies του φυλλομετρητή σας, παρακαλούμε να επιλέξετε τους παρακάτω συνδέσμους:

- Internet Explorer

- Firefox

- Chrome

- Safari(iOS)

Αν έχετε απενεργοποιήσει ένα ή περισσότερα Cookies Στατιστικών, ενδέχεται να εξακολουθούμε να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που είχαν συλλεχθεί από τα Cookies πριν τη ρύθμιση της επιλογής σας απενεργοποίησης, ωστόσο, θα διακόψουμε την χρήση των απενεργοποιημένων Cookies για τη συλλογή περαιτέρω πληροφοριών.

Με την εξαίρεση των απολύτως απαραίτητων Cookies, όλα τα υπόλοιπα λήγουν μετά την πάροδο συγκεκριμένων χρονικά περιόδων.

Έχετε τη δυνατότητα να ελέγχετε ή/και να διαγράφετε τα cookies όποτε θέλετε. Για περισσότερες λεπτομέρειες, κάντε κλικ στο www.aboutcookies.org.