Προδιαγραφές Server

Η LG προσφέρει λύσεις για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας! Ενημερωθείτε πλήρως σχετικά με τις σωστές προδιαγραφές server και πολιτικής ασφαλείας στο επίσημο site της LG Ελλάς και μάθετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.
 • Προτεινόμενος εξοπλισμός διακομιστή

  Προτείνεται να αυξήσετε τους διακομιστές και τη μνήμη ανά 1.000 client, στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε περισσότερους από 5.000 client. (Μπορεί να διαφέρει ανά περίπτωση)

Horizontal Table
Κατηγορία Server
Construction
~ 50 Single Server
~ 500 Single Server
~ 1000 Single Server
~ 2000 Server Clustering +
DB Server (2
server)
~ 5000 Server Clustering +
DB Server (5
server)
Κατηγορία Recommended OS
~ 50 Windows 7 SP1
Windows 8.1
~ 500 Windows 7 SP1
Windows 8.1
~ 1000 Windows 7 SP1
Windows 8.1
Windows Server
2008 R2 SP1
~ 2000 Windows Server
2008 R2 SP1
Windows Server
2012
~ 5000 windows Server
2008 R2 SP1
Windows Server
2012
Κατηγορία CPU
~ 50 Intel i5 3rd
generation or
better
~ 500 Intel i7 3rd
generation or
better
~ 1000 Intel Xeon E5-2600
~ 2000 Intel Xeon E5-4600
~ 5000 Intel Xeon E7-4800
Κατηγορία Memory
~ 50 2GB or higher
~ 500 4GB or higher
~ 1000 8GB or higher
~ 2000 16GB or higher
~ 5000 32GB or higher
Κατηγορία HDD
~ 50 100GB
~ 500 1TB
~ 1000 2TB (RAID 1)
~ 2000 4TB (RAID 1+0 or
RAID 6)
~ 5000 8TB (RAID 1+0 or
RAID 6)
Κατηγορία Network
Bandwidth
~ 50 10Mbps
~ 500 100Mbps
~ 1000 100Mbps
~ 2000 1Gbps
~ 5000 1Gbps
 • ID_02_ServerRecommendation_01 ID_02_ServerRecommendation_01_m

  Αρχιτεκτονική διακομιστών

  Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε VPN, ο διακομιστής πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο VPN ή να χρησιμοποιεί ΙΡ πρόσβασης στο VPN.
 • ID_02_ServerRecommendation_02 ID_02_ServerRecommendation_02_m

  Θύρα

  Η θύρα αναμονής στο διακομιστή που πρέπει να χρησιμοποιηθεί στο Τείχος προστασίας του χρήστη.
 • Πολιτική ασφαλείας

  - Κρυπτογράφηση RSA για τη σύνδεση στο διαδίκτυο
  * Το πρωτόκολλο https θα τεθεί σε ισχύ το 2016
  * Σημείωση: Η διαμόρφωση του δικτύου μπορεί να
  διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση του δικτύου, το
  μέγεθος του περιεχομένου και τη συχνότητα
  διανομής

 • Πολιτική αντιγράφων
  ασφαλείας

  - Διαμόρφωση αποθηκευτικού χώρου περιεχομένου
  - Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας σε πραγματικό
  χρόνο μέσω PostgreSQL DB

 • ID_02_ServerRecommendation_03 ID_02_ServerRecommendation_03_m

  Ομαδοποίηση διακομιστών

  1. Ορίστε την τιμή “cluster.use” σε “true”.
  2. Ορίστε την “τιμή cluster.target του Διακομιστή1" στη διεύθυνση url του Διακομιστή 2
  3. Ορίστε την “τιμή cluster.target του Διακομιστή2" στη διεύθυνση url του Διακομιστή 3
  4. Ορίστε την “τιμή cluster.target του Διακομιστή3" στη διεύθυνση url του Διακομιστή 1
  5. Επανεκκίνηση υπηρεσίας Διακομιστή

  * Οι φάκελοι της βάσης δεδομένων και του αποθηκευτικού χώρου πρέπει να είναι εγκατεστημένοι σε ξεχωριστούς υπολογιστές

Σύγκριση

0