Κεντρικό χειριστήριο Advanced Control Platform (ACP)

Κεντρικό χειριστήριο ACP

LG Advanced Control Platform

  • Κεντρικό χειριστήριο για τοπικό/απομακρυσμένο έλεγχο
  • Έλεγχος έως 256 μονάδων
  • Στατιστικά κατανάλωσης
  • Αναφορά λειτουργίας

ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ

KΕΝΤΡΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟ / ΑΠΟΜΑKΡΥΣΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ

Το ACP είναι ένα κεντρικό χειριστήριο με ενσωματωμένο λογισμικό ελέγχου. Η πρόσβαση στο μενού μπορεί να γίνει είτε τοπικά (μέσω LAN) είτε απομακρυσμένα.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΩΣ 256 ΜΟΝΑΔΩΝ

Το ACP μπορεί να ελέγξει 256 μονάδες κλιματισμού, εξαερισμού, παραγωγής ζεστού νερού κτλ. Επιπλέον, με την προσθήκη επιπλέον εξαρτημάτων μπορεί να αναλάβει και τον έλεγχο εξαρτημάτων τρίτων κατασκευαστών (π.χ αντλίες, φώτα).

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Τα στατιστικά κατανάλωσης αποθηκεύονται στην μνήμη, ώστε ο διαχειριστής του συστήματος να μπορεί να επιμερίσει την κατανάλωση σε κάθε εσωτερική μονάδα για την περίοδο που επιθυμεί (απαραίτητος επιπλέον εξοπλισμός για τον επιμερισμό κατανάλωσης .

ΑΝΑΦΟΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Το χειριστήριο αποθηκεύει τυχόν σφάλματα που έχουν προκύψει καθώς και τους χειρισμούς που δόθηκαν σε τοπικό επίπεδο ώστε να είναι πιό εύκολη η διαχείριση.

ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Δυνατότητα για εβδομαδιαίο, μηνιαίο αλλά και ετήσιο χρονοπρογραμματισμό.

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ( INTERLOCKING )

Μπορείτε να προγραμματίσετε τη διασύνδεση της λειτουργίας των μονάδων που ελέγχονται με εξωτερικά σήματα (Input / Output).

Ο σχεδιασμός, τα χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

κλείσιμο