Εσωτερικές μονάδες Οροφής & Δαπέδου

Συστήματα VRF - MULTI V - Εσωτερικές μονάδες Οροφής & Δαπέδου

LG Floor and Ceiling units

  • Μονάδες οροφής & δαπέδου/οροφής
  • Έλεγχος διεύθυνσης ροής αέρα
  • Ευελιξία στην εγκατάσταση
  • Ένδειξη καθαρισμού φίλτρου

ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ
ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ
ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ
ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΟΡΟΦΗΣ & ΔΑΠΕΔΟΥ / ΟΡΟΦΗΣ

Οι μονάδες οροφής τοποθετούνται μόνο αναρτημένες από την οροφή για καλύτερη και ταχύτερη παροχή αέρα στον κλιματιζόμενο χώρο.Οι μονάδες δαπέδου / οροφής μπορούν να τοποθετηθούν είτε στο δάπεδο είτε στην οροφή.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ

Η κάθετη ροή του αέρα μπορεί να ελεγχθεί μέσω του τηλεχειριστηρίου ενώ η οριζόντια χειροκίνητα.

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Oι μονάδες δαπέδου/οροφής μπορούν να τοποθετηθούν είτε στο δάπεδο είτε αναρτημένες από την οροφή, ώστε να επιτυγχάνεται μέγιστη εξοικονόμηση χώρου.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

Η λειτουργία αυτή προσφέρει την επιλογή ελέγχου ανάλογα με την θερμοκρασία που διαβάζει είτε ο αισθητήρας της μονάδας ή ο αισθητήρας του ενσύρματου τηλεχειριστηρίου.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ

Η μονάδα διαθέτει ένδειξη φίλτρου, η οποία ενημερώνει όταν η μονάδα έχει συμπληρώσει 2.400 ώρες λειτουργίας, ώστε ο καθαρισμός ή αλλαγή φίλτρου να γίνεται εγκαίρως.

Ο σχεδιασμός, τα χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

*O εξοπλισμός περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου. Χημική ονομασία : R410A

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

κλείσιμο