Λογισμικό υπολογισμού σωληνώσεων & αποδόσεων LATS HVAC

Λογισμικό υπολογισμού σωληνώσεων & αποδόσεων LATS HVAC

LATS HVAC software

  • Εύκολος & γρήγορος υπολογισμός συστημάτων κλιματισμού και εξαερισμού
  • Προσομοίωση πραγματικών συνθηκών
  • Υπολογισμοί για όλα τα συστήματα της LG Electronics
  • Δημιουργία Αναφοράς

ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ LATS HVAC ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ & ΓΡΗΓΟΡΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

H LG Electronics παρουσιάζει το LATS HVAC, το νέο πρόγραμμα προσομοίωσης των Επαγγελματικών Λύσεων Κλιματισμού για τα Συστήματα Κλιματισμού Απευθείας Εκτόνωσης. Η εφαρμογή LATS HVAC (LG Air Conditioning Technical Solution Heating, Ventilation, Air Conditioning) είναι αυτόνομη και λειτουργεί ως ένα προσβάσιμο εργαλείο σχεδιασμού των Συστημάτων Απευθείας Εκτόνωσης της LG. Η εφαρμογή έχει αναπτυχθεί επιτυχώς ώστε να εξυπηρετεί τους επαγγελματίες του κλάδου, οι οποίοι θέλουν να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα και την ακρίβεια των συστημάτων απευθείας εκτόνωσης στις μελέτες και στις εγκαταστάσεις τους.

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

Κατά την έναρξη του προγράμμτος μπορείτε να ορίσετε θερμοκρασία περιβάλλοντος / επιθυμητή θερμοκρασία εσωτερικού χώρου ώστε τα αποτελέσματα να είναι πιο ακριβή.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ LG ELECTRONICS

Με το LATS HVAC μπορείτε να υπολογίσετε δίκτυα/σωληνώσεις και αποδόσεις για τις παρακάτω μονάδες
-Πολυδιαιρούμενα Συστήματα Multi V, αερόψυκτα και υδρόψυκτα.
-Συστήματα Multi για εφαρμογές σε διάφορες κατοικίες.
-Διαιρούμενα Ημικεντρικά Συστήματα για εγκαταστάσεις σε επαγγελματικούς χώρους.
-Εναλλάκτες αέρα – αέρα για παροχή φρέσκου αέρα.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ DRAG & DROP

O σχεδιάσμός του κυκλώματος γίνεται πάρα πολύ γρήγορα με τη μέθοδο drag & drop.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Oταν ο σχεδιασμός ολοκληρωθεί, δημιουργείται ένα πλήρες αρχείο αναφοράς, το οποίο μπορεί να σταλεί στον τελικό πελάτη και να περιλαμβάνει τα διαγράμματα σωληνώσεων, ηλεκτρολογικά διαγράμματα, γενική επισκόπηση της διαμόρφωσης του συστήματος καθώς και πληροφορίες για τη συμπεριφορά του συστήματος στις συνθήκες σχεδιασμού.

Ο σχεδιασμός, τα χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

κλείσιμο