Λογισμικό LatsMULTI V

Λογισμικό υπολογισμού σωληνώσεων LatsMULTI V

LG LatsMULTI V

  • Εύκολος & γρήγορος υπολογισμός σωληνώσεων συστημάτων MULTI V
  • Προσομοίωση πραγματικών συνθηκών
  • Δημιουργία αναφοράς

ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ & ΓΡΗΓΟΡΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ MULTI V

Με το λογισμικό LATS MULTI V ο υπολογισμός σωληνώσεων και αποδόσεων ενός συστήματος MULTI V της LG Electronics γίνεται μία εύκολη και γρήγορη διαδικασία.Μέσα σε μερικά λεπτά μπορείτε να έχετε ένα πλήρες διάγραμμα με τις διατομές των απαραίτητων σωληνώσεων , τις εκτιμόμενες αποδόσεις (συνολικές και ανά εσωτερική μονάδα), υπολογισμό συνολικών μέτρων ανά διατομή κ.τ.λ. . Με το LATS MULTI V μπορείτε να κάνετε εύκολα τον προϋπολογισμό της εγκατάστασης σας και να προμηθευτείτε τις κατάλληλες μονάδες και τα απαιτούμενα υλικά.

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

Κατά την έναρξη του προγράμματος μπορείτε να ορίσετε θερμοκρασία περιβάλλοντος και επιθυμητή θερμοκρασία εσωτερικού χώρου, ώστε τα αποτελέσματα να είναι πιο ακριβή.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ DRAG & DROP

O σχεδιάσμός του κυκλώματος γίνεται πάρα πολύ γρήγορα με τη μέθοδο drag & drop.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Το πρόγραμμα θα κάνει αυτόματο έλεγχο μετά την ολοκλήρωση του σχεδιασμού για την αποφυγή λαθών.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Όταν τελειώσει και ο έλεγχος μπορείτε να πάρετε όλα τα στοιχεία σε μορφή αναφοράς ,ώστε να τα ενσωματώσετε στην οικονομική προσφορά σας ή να τα αποστείλετε στους συνεργάτες σας.

Ο σχεδιασμός, τα χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

κλείσιμο