Sla over

Privacy

LG Electronics hecht aan de privacy van alle bezoekers van www.lge.nl en www.lge.be. In het algemeen kunt u als klant de website van LG Electronics bezoeken zonder persoonlijke gegevens te hoeven te verstrekken. De mate waarin we gegevens verzamelen, hangt af van de gegevens die u aan ons verstrekt. In het privacybeleid hieronder kunt u lezen hoe we de door u verstrekte gegevens gebruiken en beschermen.

Door u te registreren en/of informatie aan te vragen op deze website, stemt u ermee in dat uw gegevens volgens de voorwaarden van dit beleid worden verzameld, gebruikt en overgedragen.

PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN

Wanneer u www.lge.nl of www.lge.be bezoekt, kunt u worden gevraagd om bepaalde gegevens te verstrekken, zoals uw naam en contactgegevens. We kunnen ook informatie verzamelen over uw gebruik van onze website, en informatie verzamelen uit e-mailberichten en/of brieven die u naar ons stuurt. LG Electronics kan u ook vragen voor onderzoeksdoeleinden vragenlijsten in te vullen, hoewel u niet verplicht bent daaraan mee te werken.

GEBRUIK VAN UW GEGEVENS

We gebruiken en analyseren de verzamelde gegevens om onze bedrijfsactiviteiten te beheren, te ondersteunen, te verbeteren en te ontwikkelen. We kunnen aan de hand van uw gegevens contact met u opnemen om uw mening te vragen over onze producten en diensten, en we kunnen uw gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden. Verder kunnen wij, voor zover u daarmee hebt ingestemd, uw gegevens ook gebruiken om: i) u te informeren over de producten en diensten van LG die voor u interessant kunnen zijn; ii) u te informeren over wijzigingen in onze producten en diensten; iii) u te laten deelnemen aan de interactieve voorzieningen van onze website. We kunnen per post, telefoon, fax en e-mail contact met u opnemen. U kunt uw eerder aangegeven keuze op dit gebied altijd herzien.

BEKENDMAKING/OPSLAG VAN UW GEGEVENS

De door u verstrekte gegevens worden bewaard op onze beveiligde servers binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en kunnen worden opgevraagd door of worden verstrekt aan onze medewerkers buiten Nederland, onze moedermaatschappij, onze dochtermaatschappijen en aan ons gelieerde ondernemingen, waarvan enkele zich buiten de EER bevinden. We kunnen ook totaalinformatie over het gebruik van onze website doorgeven aan derden; hierbij gaat het echter niet om gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk herkenbaar bent.

Als u een wachtwoord van ons hebt gekregen (of zelf hebt gekozen) dat u toegang geeft tot bepaalde delen van onze website, bent u ervoor verantwoordelijk om dit wachtwoord geheim te houden. We vragen u dit wachtwoord met niemand te delen.

Gegevensoverdracht via internet is helaas niet altijd veilig. Hoewel we ons best doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van de gegevens die naar onze website worden verstuurd, niet garanderen; gegevensoverdracht geschiedt altijd voor uw eigen risico. We hanteren strenge procedures en beveiligingsvoorzieningen om ongeoorloofde toegang tot uw gegevens te voorkomen.

Voor zover u daarmee hebt ingestemd, kunnen we ook zorgvuldig geselecteerde derden, waaronder andere bedrijven binnen onze groep, toestaan om contact met u op te nemen over producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn. Deze derden kunnen per post, telefoon, fax of e-mail contact met u opnemen. U kunt uw eerder aangegeven keuze op dit gebied altijd herzien.

In landen buiten de EER is de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming niet altijd erg streng. We zullen er echter altijd voor zorgen dat derden zich bij het gebruik van uw gegevens aan ons privacybeleid houden. Tenzij wij daartoe wettelijk zijn verplicht, zullen we de aan ons verstrekte gegevens niet zonder uw toestemming op andere wijze delen, verkopen of verspreiden.

Als ons bedrijf een joint venture aangaat met, wordt verkocht aan of wordt gefuseerd met een andere bedrijfsentiteit, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan onze nieuwe partners of eigenaren.

IP-ADRES EN COOKIES

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat vele websites op uw computer, pc, tablet of mobiele telefoon plaatsen op het moment dat u de website bezoekt. Deze website gebruikt cookies om de website goed te laten functioneren, sociale toepassingen mogelijk te maken en het websitebezoek te monitoren zodat wij de website en de gebruikerservaring kunnen verbeteren. Deze website gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu.

Strikt noodzakelijke cookies

Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld cookies die het mogelijk maken om in te loggen in beveiligde gedeeltes van onze website. Deze cookies verzamelen geen informatie over u om te gebruiken voor marketingdoeleinden. Deze cookies kunnen niet onbruikbaar worden gemaakt.

Analytische cookies

Door dezecookies krijgen wij inzage over het aantal bezoekers die de site bezoeken en waar zij heen gaan op de site. Met deze informatie kunnen we de website verder verbeteren en beter afstemmen op de bezoekers. Deze website kan niet zien wie haar website bezoekt.

Onze website gebruikt voor de analytische cookies Google Analytics. Informatie verzameld door Google Analytics wordt door Google overgebracht en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Dit gebeurt in overeenstemming met hun privacy beleid. Voor meer informatie hierover, bezoek: Google privacy
Om deze functie uit te zetten kunt u gaan naar: Google tools

Functionele cookies

Deze cookies worden gebruikt om u te herkennen wanneer u de website de volgende keer bezoekt. De cookies maken het voor ons mogelijk om u voorkeuren te onthouden (bijvoorbeeld uw taalinstellingen). De cookies verzamelt geen informatie die het mogelijk maakt u te identificeren. De verzamelde informatie is anoniem en wordt alleen gebrukt om de website goed te laten functioneren.

Hieronder vind u een lijst van cookies, en hun functie, die geplaatst kunnen worden tijdens uw bezoek aan deze website:

Cookies uitschakelen

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u de geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser.

Let op: Indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet meer van alle mogelijkheden op deze website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren en verwijderen van cookies alleen effect op de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert.

BEVEILIGING EN GEGEVENSBEWARING

Wij hebben beveiligingsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegden, ongeoorloofde verwerking, onbedoeld verlies, vernietiging en schade. Uw gegevens worden door ons bewaard gedurende een redelijke termijn of zolang de wet voorschrijft.

Op onze website kunnen koppelingen naar andere websites staan. Als u deze websites bezoekt, gelden het privacybeleid en de privacyvoorkeuren van die websites.

TOEGANG EN ACTUALISERING

U hebt het recht om de over u bewaarde gegevens in te zien en u kunt ons vragen daarin waar nodig wijzigingen aan te brengen. Als u dat wilt doen, kunt u contact met ons opnemen. We zijn wettelijk gerechtigd om kosten in rekening te brengen wanneer wij bijzonderheden verstrekken over de gegevens die wij over u hebben.

WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

Eventuele wijzigingen in ons privacybeleid worden op de website en (waar van toepassing) via e-mail bekendgemaakt.

CONTACT

Alle op- of aanmerkingen, vragen en verzoeken met betrekking tot ons gebruik van uw gegevens zijn welkom. U kunt deze richten aan de Webmaster, LG Electronics Benelux, Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen.

Sluit