Prebaci na sadržaj

POLITIKA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I KOLAČIĆIMA ("COOKIES")

1. OSNOVNE INFORMACIJE

1.1. Trenutna Politika o zaštiti privatnosti se odnosi na one podatke i informacije o vama koje prikupljaju i obrađuju operateri, povezana društva ili druge kompanije pod imenom LG (u daljem tekstu: LG). Na trenutnom veb-sajtu i u trenutno važećoj Politici, sve reči napisane velikim slovima imaju isto značenje kao i u Uslovima i odredbama (u daljem tekstu: Uslovi), osim ako nije drugačije navedeno na trenutnoj stranici. Vezano za ovaj veb-sajt, kontrolu podataka vrši LG Electronics Magyar Kft. (sa sedištem u 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 3/A, registracioni broj: 01-09-169580, registracioni broj za zaštitu podataka od strane Mađarske Nacionalne Asocijacije za zaštitu podataka i slobode razmene informacija: 02581, u daljem tekstu: Kontrolor). Kontrolor ima pravo da koristi usluge trećih lica za obradu prikupljenih podataka, što će biti navedeno u informacijama vezanim za obradu podataka, ako ih bude.

1.2. Operateri zadržavaju pravo da s vremena na vreme vrše izmene ove Politike prema svom nahođenju, bez prethodne najave, i sa početkom važnosti od trenutka objavljivanja izmena. S tim u vezi, potrebno je da često posećujete ovaj veb-sajt kako biste uočili i prihvatili izmene. Ova politika je poslednji put ažurirana 6. avgusta 2013. godine. Ako ovaj veb-sajt nije dostupan iz bilo kog razloga, na vaš zahtev možemo da vam pošaljemo primerak važeće Politike putem e-pošte. Želimo da vas obavestimo da davanjem bilo kojih podataka ili informacija, izjavljujete da ste upoznati sa i da ste prihvatili trenutno važeći sadržaj naše Politike o zaštiti privatnosti.

2. DOBIJENI PODACI I ZAŠTITA PODATAKA

2.1. Ovaj veb-sajt nije napravljen tako da se Korisnicima pruži prilika za slanje ličnih podataka, ali na nekim stranicama može od vas da bude zahtevano da pošaljete lične informacije, s tim što će vas u tom slučaju operateri unapred obavestiti o razlogu za takav zahtev. Takođe, možete dobrovoljno da dostavite informacije tokom komunikacije sa operaterima ili da ih dobrovoljno dostavite u svrhu internet komunikacije vezane za LG.

3. PRIKUPLJENE INFORMACIJE

3.1. Informacije koje prikupljamo mogu da sadrže:

    3.1.1. vaše ime, kontakt-informacije (uključujući i adresu za slanje pošiljki, adresu e-pošte, broj faksa i telefona),
    3.1.2. vaše godine, pol, zanimanje, profesionalna i lična interesovanja, demografske detalje, vaše iskustvo vezano za naše proizvode i usluge.

3.2. Neke od informacija koje prikupimo mogu da se smatraju ‘podacima o ličnosti’ u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti iz 2012. godine (u daljem tekstu: Akt o zaštiti privatnosti). Pod ‘podacima o ličnosti’ se smatraju svi podaci koji se odnose na lice o kome se dostavljaju podaci, a naročito ako se odnose na ime ili identifikacioni broj lica ili na jedan ili više činilaca specifičnih za njegov fizički, fiziološki, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet, kao i na zaključke koji se o licu izvedu na osnovu tih podataka.

Ne obrađujemo informacije koje se odredbama Akta o zaštiti privatnosti smatraju ‘naročito osetljivim podacima’. Pod ‘naročito osetljivim podacima’ se smatraju lični podaci koji otkrivaju rasno poreklo ili nacionalnost, politički stav ili bilo kakvu povezanost sa političkim partijama, religiozna ili politička uverenja, članstvo u sindikatima, i lični podaci koji se tiču seksualnog života, ili lični podaci vezani za zdravstveno stanje, patološke zavisnosti ili krivični dosije.

4. SVRHA OBRADE PODATAKA

4.1. Lične podatke o vama koje prikupimo na našem veb-sajtu koristimo prevashodno u sledeće svrhe:

    4.1.1. da bismo vas registrovali na našem veb-sajtu, ili da bismo isporučili usluge preko našeg veb-sajta (uključujući i traženje informacija ili zahteve vezane za naše proizvode i usluge),
    4.1.2. da bismo procenili i analizirali naše tržište, korisnike, proizvode i usluge (uključujući i vaše mišljenje o našim proizvodima i uslugama i izvršimo prenos procena o potrebama korisnika),
    4.1.3. da bismo pratili, revidirali i unapredili svoje naše proizvode i usluge koje pružamo,
    4.1.4. da bismo ispunili sve svoje ugovorne obaveze prema vama (uključujući i prodaju naših proizvoda i usluga Vama),
    4.1.5. da bismo organizovali besplatne nagradne igre, takmičenja, promocije
    4.1.6. da bismo analizirali sve informacije koje nam dostavite vezane za marku LG, i
    4.1.7. da bismo vas kontaktirali u vezi sa gorenavedenim informacijama. Da bismo mogli da ispunimo ove ciljeve, možda će biti potrebno da preko veb-sajta prikupimo vaše kontakt-informacije, vašu adresu e-pošte i vaš broj telefona.
    4.1.8. za direktnu prodaju, ali samo u slučaju da nacionalni propisi to omogućavaju.

4.2. Lične informacije koje obrađujemo pomažu nam da vas obaveštavamo o našim proizvodima, uslugama, promocijama i specijalnim ponudama, ili da vam pružimo druge informacije koje vam, po našem mišljenju, mogu biti interesantne.

4.3. Ako nam dostavite informacije o sebi, nudimo vam mogućnosti da odlučite da li želite da omogućite nama ili trećim licima (uključujući i naše komercijalne partnere) da ih koriste za direktnu prodaju.

4.4. Možete da revidirate prethodno datu saglasnost za direktnu prodaju i da nas o tome obavestite na sledeću adresu e-pošte: kapcsolat@lge.com. Uz to, ako od nas dobijete materijale za direktnu prodaju putem elektronske pošte ili SMS poruke, istovremeno ćemo vas obavestiti da imate mogućnost da revidirate prethodno datu saglasnost u svakom trenutku. Ukoliko odlučite da opozovete datu saglasnost, izbrisaćemo sve vaše lične podatke iz naše baze podataka.

4.5. Želeli bismo da vas obavestimo da obradu podataka može da vrši i kompjuterski automatizovani sistem za obradu podataka.

4.6. Čuvaćemo vaše lične podatke sve dok je to neophodno za ostvarenje cilja zbog kojih su prikupljeni, ili sve dok nam bilo kakav ugovor, propis ili vi omogućavate da ih čuvamo.

5. PODACI, I NAČIN NA KOJI PRIKUPLJAMO INFORMACIJE

5.1. Informacije o vama prikupljamo na različite načine, uključujući i sledeće slučajeve:

    5.1.1. ako informacije dostavite preko bilo kojeg LG veb-sajta, uključujući i ovaj veb-sajt,
    5.1.2. ako nas lično kontaktirate, preko telefona, pisanim putem, preko interneta ili na bilo koji drugi način,
    5.1.3. ako otkrijete bilo kakve informacije vezane za marku LG.

5.2. Moguće je da ćemo informacije prikupljene u gorenavedene svrhe obraditi i povezati sa bilo kojim drugim informacijama koje nam dostavite na drugi način, ili sa bilo kojim informacijama koje dobijemo od trećih lica. Ove informacije mogu da budu čuvane i u objedinjenim i u zasebnim bazama podataka.

5.3. Ne prikupljamo informacije bez potrebe, ili bez direktne veze sa ostvarivanjem naših ciljeva.

5.4. U slučaju da je za obradu podataka neophodna vaša prethodna saglasnost, zatražićemo je od vas na našem veb-sajtu.

5.5. Za obradu možemo da upotrebimo prećutnu saglasnost, ali samo u slučaju kada nam to propisi dozvoljavaju. Ako primenimo prećutnu saglasnost, takođe ćemo vam pružiti mogućnost da se odjavite sa naše usluge, u skladu sa nacionalnim propisima.

5.7. Neophodnu saglasnost za obradu informacija, u skladu sa Aktom o zaštiti privatnosti, prikupljamo na sledeće načine:

    5.7.1. preko interneta, u zasebnom polju za tekst,
    5.7.2. putem štampanih dokumenata, na kojima je navedeno da, unošenjem ličnih podataka u dokument, dajete saglasnost za obradu vaših ličnih podataka,
    5.7.3 putem telefona, pri čemu ćete na početku razgovora biti obavešteni da se vaš razgovor sa našim predstavnikom snima, i da će vaša saglasnost za obradu podataka takođe biti snimljena.
    5.7.4. ako dobrovoljno otkrijete informacije tokom internet komunikacije vezane za LG.

6. OBRADA PODATAKA I INFORMACIJA

6.1. Kontrolor primenjuje odredbe Akta o zaštiti privatnosti. Operateri ne smeju da trećim licima prenesu obrađene lične podatke bez prethodno date saglasnosti lica o čijim je podacima reč - i u slučaju da propisi ne omogućavaju to pravo. Korisnik odobrava operaterima neograničeno i neopozivo pravo da koriste, kopiraju, prikazuju, izvršavaju, menjaju, predaju ili distribuiraju slanjem bilo koju informaciju koja se ne smatra ličnim podacima. Uz to, korisnik daje saglasnost za slobodno korišćenje bilo koje ideje, koncepta, znanja ili tehnologije, bez obzira u koju svrhu su poslate. Operateri će uništiti podatke ukoliko više ne postoji cilj zbog kojeg su podaci prikupljeni, ili ako korisnik to zatraži.

7. HTML-KOLAČIĆI (COOKIES)

7.1. Preuzimanjem nekih delova našeg veb-sajta, delić podataka (pod nazivom: „kolačić“) – koji može da sadrži lične informacije o korisniku - smešta se na računar korisnika. Korisnik neće biti obavešten o tome i neće dobiti više informacija od Operatora o preuzimanju kolačića dok koristi Sajt. Kolačići su neophodni za pravilno funkcionisanje našeg veb-sajta. Tokom posete veb-sajtu, kolačiće memoriše Server i njima manipulišu Operatori.

7.2. WWW.LG.COM/RS olakšava pregledanje veb-sajta zahvaljujući upotrebi kolačića. Svrha ovog Poglavlja je da objasni šta je kolačić, koju vrstu kolačića naš Sajt koristi, koja je svrha upotrebe kolačića i kako korisnik može da ih omogući, onemogući ili izbriše.

7.3. Korišćenjem Sajta, prema našim Pravilima o zaštiti privatnosti, Vi prihvatate korišćenje kolačića u skladu sa ovim pravilima o korišćenju kolačića. Ako ne prihvatate korišćenje ovih kolačića, molimo da ih onemogućite prema uputstvima navedenim u članu 7.7 naših Pravila o zaštiti privatnosti.

7.4. Šta je HTML-kolačić?

Kolačići predstavljaju tekstualne datoteke koje sadrže male količine informacija koje se preuzimaju na Vaš računar ili mobilni uređaj kada posetite neki veb-sajt. Kolačići se zatim šalju nazad na veb-sajt sa kojeg potiču prilikom svake kasnije posete, ili na drugi veb-sajt koji prepoznaje taj kolačić. Kolačići su korisni jer omogućavaju veb-sajtu da prepozna korisnikov uređaj.

Kolačići obavljaju mnogo različitih zadataka, na primer omogućavaju vam da se efikasno krećete između stranica, pamte Vaš izbor stranica i uopšte poboljšavaju korisničko iskustvo. Mogu doprineti i tome da reklame koje vidite onlajn budu bitne za Vas i u skladu s Vašim interesovanjima.

Za više informacija o kolačićima, između ostalog i o tome kako da vidite da su kolačići postavljeni na Vaš uređaj i kako da upravljate njima i da ih obrišete, posetite sledeći veb sajt na engleskom jeziku: http://www.allaboutcookies.org/. Više informacija o rukovanju postavkama za kolačiće Vašeg pregledača možete naći u poslednjoj tački.

7.5. Koju vrstu kolačića koristimo na našem veb-sajtu?

    •  Striktno neophodni kolačići:

To su kolačići potrebni za funkcionisanje našeg veb-sajta. U njih spadaju, na primer, kolačići koji Vam omogućavaju da se prijavite u obezbeđene delove našeg veb-sajta. Ovi kolačići ne prikupljaju informacije o Vama koje bi mogle da se koriste u marketinške svrhe i ne pamte gde ste bili na internetu. Ovu kategoriju kolačića nije moguće onemogućiti.

    •  Analitički kolačići:

Omogućavaju nam da prepoznamo posetioce i da izbrojimo koliko ih ima, kao i da vidimo kako se posetioci kreću po našem veb-sajtu dok ga koriste. Oni nam pomažu da poboljšamo način na koji naš veb-sajt funkcioniše, na primer da obezbedimo da korisnici lako nađu ono što traže. Ovi kolačići ne prikupljaju informacije po kojima bismo Vas mogli identifikovati. Sve informacije koje ovi kolačići prikupljaju su anonimne i služe samo da poboljšaju način funkcionisanja veb-sajta.

Naš veb-sajt koristi  kolačiće Google Analitike. Informacije koje prikupe kolačići Google Analitike kompanija Google će prebaciti i memorisati na servere u Sjedinjenim Američkim Državama, u skladu sa svojim pravilima o zaštiti privatnosti. Da biste pogledali i upoznali se sa pravilima zaštite privatnosti kompanije Google, i kako se ona primenjuju na Google Analitiku, posetite: http://www.google.com/intl/rs/policies/technologies/cookies.

Možete odustati od praćenja pomoću Google Analitike, posetom stranice https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl+en-GB.

    •  Funkcionalni kolačići

Služe da Vas prepoznaju kada se vratite na naš veb-sajt. To nam omogućava da personalizujemo naš sadržaj za Vas i da zapamtimo Vaša interesovanja (na primer, Vaš izbog jezika ili regije). Ovi kolačići ne prikupljaju informacije po kojima bismo Vas mogli identifikovati. Sve informacije koje ovi kolačići prikupljaju su anonimne i služe samo da poboljšaju način funkcionisanja veb-sajta.

7.6. Više informacija o pojedinim kolačićima koje koristimo i o tome za šta nam služe, možete naći u tabeli ispod:

Tip kolačića Promenljive kolačića> Kolačić postavio Svrha
Striktno neophodni FRONT_JSESSIONID, CS_JSESSIONID, DOWN_JSESSIONID, MOBR_JSESSIONID, plbw, WMONID Server veb aplikacije Sesija održavanja
Analitika s_cc, s_sq, s_vi
s_invisit, s_nr, s_vnum
s_sv_sid, s_sv_s1, s_sv_p1
Site Catalyst Sakuplja podatke o saobraćaju na veb-sajtu i o ponašanju posetilaca
s_cc Site Catalyst Ovaj kolačić postavlja i čita JavaScript kôd da bi odredio da li su kolačići omogućeni (jednostavno podesi na „True“)
s_sq Site Catalyst Ovaj kolačić postavlja i čita JavaScript kôd kada je omogućena funkcionalnost ClickMap; sadrži informacije o prethodnom linku na koji je korisnik kliknuo
s_vi Site Catalyst Ovaj kolačić služi da identifikuje jedinstvenog posetioca
s_sv_sid Adobe Survey Memoriše jedinstveni broj da bi obezbedio pravilno keširanje JavaScript datoteka koje služe za vizuelizaciju anketa u okviru pregledača
s_sv_s1 Adobe Survey Memoriše ID-ove anketa koje je posetilac odložio kliknuvši na „Kasnije“ kada je od njega zatraženo da odgovori na anketu.
Memoriše ID-ove anketa koje bi se mogle pokrenuti na sledećoj stranici veb-sajta.
Memoriše ID-ove anketa koje su počele da se pokreću.
Memoriše vreme od kada je Survey sistem počeo da se izvršava (za odložene ankete).
s_sv_p1 Adobe Survey Memoriše ID-ove anketa koje su obavljene ili odbijene.
Memoriše informacije da bi odredio da li je posetilac prilagodio brzinu uzorkovanja.
Memoriše postojano rastući broj koji se koristi kada se pokreće anketa prilikom napuštanja Sajta, da bismo bili sigurni da je posetilac napustio veb-sajt.
Memoriše oznaku koja ukazuje na to da li je posetilac dostigao nivo zamorenosti definisan za korisnika i da li treba da bude izostavljen iz anketa.
Nezavisni proizvođači (SNS) pid (twitter)
datr, locale, c_user, L, lu, W, xs (Facebook)
twitter.com, facebook.com SNS Shares. Da bi omogućili funkcije SNS deljenja, kolačići za identifikaciju korisnika ubacuju se sa SNS veb-sajtova. (Ne uključuje privatne informacije)
Funkcionalni LG_COMPARE_CART LG.com Ovaj kolačić služi da omogući funkciju upoređivanja
Funkcionalni LG_RECENTLY_VIEW LG.com Ovaj kolačić služi da omogući „Nedavno pogledano“
Analitika s_vi_bikx7Becalgbkjkxx, s_vi_gqfjh (Promenljive kolačića postavljene su nasumično) Site Catalyst Sakuplja podatke o saobraćaju na veb-sajtu i o ponašanju posetilaca
Funkcionalni email_addr LG.com Ovaj kolačić služi da omogući pamćenje adrese e-pošte koju korisnik otkuca, i prilikom sledeće posete ovoj stranici ta adresa e-pošte automatski popunjava prazno polje.
Funkcionalni pcVersion LG.com Ovaj kolačić pamti korisnikov izbor, da bi videla verziju desktopa


7.7. Kako da onemogućite ili izbrišete kolačiće?

Možete onemogućiti kolačiće aktiviranjem postavke na svom pregledaču koja Vam omogućava da odbacite podešenja svih ili nekih kolačića. Međutim, ako koristite postavke svog pregledača da onemogućite sve kolačiće (uključujući i striktno neophodne kolačiće), možda nećete moći da pristupite svim delovima veb-sajta.

Onemogućavanjem kolačića ili kategorije kolačića, ne brišete taj kolačić iz svog pregledača. To ćete morati da učinite zasebno, u okviru svog pregledača.

Ako želite da izvršite promene u postavkama kolačića, idite na meni „Opcije“ ili „Željene postavke“ svog pregledača. Druga mogućnost je da odete do opcije „Pomoć“ u svom pregledaču, za više detalja.

Da biste saznali više o postavkama kolačića za svoj pregledač, izaberite linkove ispod:

    •  Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955

    •  Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

    •  Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

    •  Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

Ako ste onemogućili jedan ili više analitičkih kolačića, još uvek možemo da koristimo informacije koje prikupe kolačići pre nego što ste podesili onemogućavanje; međutim, prestaćemo da koristimo onemogućeni kolačić za prikupljanje bilo kakvih dodatnih informacija.

Izuzev striktno neophodnih kolačića, svi kolačići isteći će posle dve godine.

8. PODACI KOJI NISU LIČNI

8.1. Ako posetite naš veb-sajt, možemo da prikupljamo tehničke informacije na osnovu kojih nije moguća vaša lična identifikacija. Na primer, ime veb-sajta sa kojeg ste preusmereni na naš veb-sajt. Prikupljanje ovih informacija nam pomaže da bolje prepoznamo navike posetilaca našeg veb-sajta kada je u pitanju pretraga. Ove informacije se koriste interno i mi analiziramo vaše demografske detalje i interesovanja koja su vezana za njih. Anonimne ili opšte informacije na osnovu kojih nije moguća lična identifikacija se ne smatraju ličnim podacima i stoga nisu obuhvaćene trenutno važećom Politikom.

9. KORIŠĆENJE INFORMACIJA DOSTAVLJENIH OD STRANE DECE ILI LICA BEZ PRAVNE SPOSOBNOSTI

9.1. Preporučujemo svim roditeljima ili starateljima da svojoj deci pokažu ispravan i bezbedan način obrade podataka tokom korišćenja interneta. Ne nameravamo da prikupljamo informacije (bilo preko našeg veb-sajta ili na neki drugi način) koje se odnose na ili su dostavljene od strane dece, bez dozvole njihovih roditelja ili staratelja. Dostavljanjem tih informacija, saglasni ste i garantujete da ne postoje ograničenja u vašim pravima vezano za davanje odobrenja za obradu podataka. U slučaju da imate status lica bez pravne sposobnosti ili lica sa smanjenim kapacitetom vezano za dostavljanje ličnih informacija i nemate pravo da dajete pojedinačne pravne izjave, u obavezi ste da pribavite saglasnost od svog pravnog predstavnika ili staratelja. S tim u vezi morate da imate u vidu da li je za dostavljanje takvih informacija potrebna saglasnost trećeg lica. LG možda neće stupiti u lični kontakt sa vama, tako da je odgovornost za usaglašenost sa ovim odeljkom isključivo na vama. Ukoliko primetimo da je korisnik našeg veb-sajta dete koje koristi veb-sajt bez saglasnosti svog roditelja ili staratelja, preduzećemo sve odgovarajuće mere da izbrišemo sve informacije koje je dete dostavilo i sprečimo da te informacije ne budu prosleđene drugima ili iskorišćene sa naše strane (bilo putem direktne prodaje ili u druge svrhe). Molimo vas da nas odmah obavestite ako primetite da nam je dete preko veb-sajta dostavilo informacije bez dozvole svog roditelja ili staratelja.

10. DELJENJE INFORMACIJA SA TREĆIM LICIMA

10.1. Vaše lične podatke ne činimo dostupnim trećim licima bez vaše dozvole, osim:

    10.1.1. u slučaju kada je potrebno izvršiti obradu podataka od strane naših zaposlenih, agenata, distributera ili komercijalnih partnera (uključujući prodajne usluge, istraživanje tržišta, servisne usluge, fakturisanje, administriranje proizvoda i usluga koje su vam pružene, nagradne igre, takmičenja i u marketinške svrhe),
    10.1.2. u slučaju kada je dostavljanje vaših ličnih informacija drugim kompanijama, finansijskim ili bezbednosnim organizacijama u skladu sa nacionalnim propisima neophodno ili poželjno za sprečavanje krivičnih dela ili u svrhu zaštite potrošača,
     10.1.3. u slučaju kada propisi to nameću kao obavezu ili nam se pruži prilika za to.

10.2. U slučaju da vaše lične informacije podelimo sa pažljivo izabranim trećim licem ili sa gorenavedenim licima, uvek ćemo se pridržavati propisa o zaštiti privatnosti tako što ćemo ugovorom regulisati da treća lica:

    10.2.1. ne mogu da koriste vaše lične podatke u druge svrhe osim onih koje su navedene u trenutno važećoj Politici o zaštiti privatnosti,
    10.2.2. preduzmu sve neophodne bezbednosne mere da zaštite vaše lične podatke od nelegalne ili neovlašćene obrade, od oštećenja na bilo koji način, ili od uništenja.

10.3. Vaše lične podatke ćemo deliti sa bilo kojim LG partnerom van EEZ samo ako se prethodno uverimo da će vaši lični podaci biti zaštićeni na najmanje istom nivou kao što je to regulisano nacionalnim propisima o zaštiti podataka.

10.4. Operateri će preduzeti sve neophodne bezbednosne mere da obezbede da njihovi zaposleni imaju pune kvalifikacije i da budu pripremljeni za obradu vaših ličnih podataka, tako da te informacije mogu da obrade u skladu sa odredbama trenutno važeće Politike o zaštiti privatnosti i nacionalnog Akta o zaštiti privatnosti. Oni zaposleni koji ovu obavezu ne ispune na propisan način, za to će snositi odgovornost.

11. DAVANJE INFORMACIJA O OBRADI PODATAKA I ZAHTEVI ZA NJIHOVU IZMENU

11.1. U skladu sa Aktom o zaštiti privatnosti, imate mogućnost da u svakom trenutku zahtevate informacije o obradi vaših ličnih podataka. Podnošenje zahteva za ovim informacijama je besplatno i na vaš zahtev će biti odgovoreno u roku od 30 dana od njegovog prijema. Ukoliko želite da nas kontaktirate u vezi sa obradom vaših ličnih podataka, to možete učiniti na kapcsolat@lge.com.

11.2. Ukoliko po vašem mišljenju način obrade vaših ličnih podataka nije ispravan ili je nepotpun, molimo vas da nas kontaktirate na gorenavedenu adresu elektronske pošte. Ispravićemo i ažuriraćemo informacije u najkraćem mogućem roku.

11.3. Uz sve gore navedeno, možete da iskoristite i prava koja su vam omogućena Odeljcima II,III i IV Akta o zaštiti privatnosti.

12. ZAŠTITA INFORMACIJA I PODATAKA

12.1. Mi smo u obavezi da obezbedimo zaštitu vaših ličnih podataka. Da bismo sprečili neovlašćen pristup, korišćenje, menjanje, uništavanje ili prosleđivanje obrađenih podataka, obezbeđujemo razumne fizičke, elektronske i administrativne procese za zaštitu vaših ličnih podataka koje smo prikupili. Ispunjavanju ovih obaveza poklanjamo naročitu pažnju, kako bi se prilikom obrade vaših ličnih podataka sprečio bilo kakav nelegalan ili neovlašćen proces. Međutim, ne možemo da garantujemo potpunu i savršenu bezbednost vaših ličnih podataka. Vaše lične podatke štitimo sledećim sredstvima:

    12.1.1. kodiranjem kada je to moguće,
    12.1.2. korišćenjem lozinki kada je to moguće,
    12.1.3. ograničavanjem pristupa podacima (ovo znači da naši zaposleni mogu da pristupe podacima ako je to neophodno za ostvarivanje gorenavedenih ciljeva).

12.2. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili primedbi vezanih za našu trenutno važeću Politiku o zaštiti privatnosti, pre nego što počnete da koristite naš veb-sajt ili dostavite bilo kakve informacije našim operaterima, molimo vas da kontaktirate naš Korisnički servis na 011/36 30 500.

zatvori