Skip to Contents
Zatvori

Podrška za proizvod

Pribavite pomoć za LG proizvod

Pogledajte najnovije informacije povezane sa ovim proizvodom.

37LG5000.AEU
  • Televizori/Audio/Video
  • Televizori
  • 37LG5000.AEU

37LG5000.AEU

Informacije o garanciji Rad 24 meseca / Delovi 24 meseca Više
Ako vam je potrebna usluga popravke, prosledite zahtev za servis na mreži. Zatražite popravku

Korisnička uputstva

Najtačnije tehničke podatke kada su u pitanju karakteristike, specifikacije, instaliranje i rad vašeg LG proizvoda možete pronaći u Uputstvu za upotrebu i drugoj dokumentaciji koja je dostupna za ovaj proizvod.

Ako nemate program za pregledanje, kliknite na ovu vezu da biste ga preuzeli.

Softver i firmver

  • Ažuriranje softvera

    Ažuriranja softvera sa upravljačkim programima za uređaje i ažuriranjem firmvera obezbeđena su za samo pojedine modele. Pročitajte uputstvo za upotrebu, tamo je navedeno da li vaš proizvod podržava ažuriranja softvera.

    Software File(Version 03.54.01) Referentno

    The latest firmware file for upgrade

    [Applicable Model]
    32LG5010-ZD
    32LG5700-ZF
    32LG5600-ZB
    37LG5000-ZA
    37LG5010-ZD
    37LG5020-ZB
    37LG5030-ZE
    42LG5000-ZA
    42LG5010-ZD
    42LG5020-ZB
    42LG5030-ZE
    47LG5000-ZA
    47LG5010-ZD
    47LG5020-ZB
    47LG5030-ZE
    52LG5000-ZA
    52LG5010-ZD
    52LG5020-ZB
    52LG5030-ZEBiblioteka pomoći


    • Rešavanje problema
    • Televizori
    09/01/2017
    Čišćenje i održavanje ekrana
    • Rešavanje problema
    • Televizori
    09/01/2017
    Zvuk dolazi samo iz jednog zvučnika
    • Rešavanje problema
    • Televizori
    09/01/2017
    Opcija glasnog opisa
    • Rešavanje problema
    • Televizori
    09/01/2017
    U toku rada aparata čuje se zvuk
    • Rukovanje
    • Televizori
    09/01/2017
    Digitalni kanali