Prebaci na sadržaj

Pravne informacije

Ova stranica sadrži takve vlasničko pravne ograde i informacije o autorskim pravima čije odredbe moraju da budu uzete u obzir i kojih se mora pridržavati.

Autorsko pravo

Korisnici web lokacije, bilo koji deo web lokacije mogu da snime u jednom primerku za lične, ali ne i za komercijalne potrebe, pod uslovom da na materijalu ne izvrše nikakvu promenu, i da ne izbrišu niti izmene podatke vezane za zaštitni znak ili za autorsko pravo. Materijali objavljeni na web stranicama mogu da se koriste samo u zakonskim okvirima. Resursi web stranica ne mogu da se umnožavaju, rasparčavaju ili predaju u komercijalne svrhe, osim uz posebnu pisanu dozvolu LG Electronics-a. LG Electronics zadržava svoje vlasničko i autorsko pravo po predmetu iščitanog materijala.

Pristigli podaci

Web stranica LG Electronics-a osnovana je sa ciljem da korisnici preko nje mogu da pošalju poverljive ili slične podatke. Ovde bismo napomenuli da podatke koje ste poslali LG Electronics-u NE tretiramo kao poverljive podatke. Pošiljalac slanjem bilo koje informacije daje kompaniji LG Electronics-u pravo na neograničeno korišćenje, kopiranje, objavljivanje, izvršenje, korekciju, predaju i distribuciju. Osim toga daje svoj pristanak, da LG Electronics može slobodno da se služi idejom, koncepcijom, know-how-om ili tehnologijom u bilo koju svrhu.

Pravna odgovornost

Informacije na web lokacijama važe u izdatoj formi, bez bilo kakve skrivene ili izražene garancije, uključujući tu i mogućnost stavljanja u promet, korišćenja za zadate ciljeve, ali i za sprečavanje povreda prava.

Ako podaci na web lokacijama sadrže eventualne tehničke ili štamparske greške, LG Electronics ima pravo da bez upozorenja osveži ili izmeni podatke. Osim toga, LG Electronics bez bilo kakvog obaveštavanja može da bilo kada dalje razvija ili menja proizvod ili program objavljen na web stranici.

Klikom na određene linkove na web lokaciji Vi ćete izaći s web lokacije LG electronics-a (sr.lge.com). Prikazane web lokacije ne spadaju u delokrug LG Electronics-a, pa stoga ne preuzimamo odgovornost za sadržaj ili izmenu sadržaja predmeta koji su na tim stranicama. Pojavljivanje određenih linkova ne znači da ih LG Electronics smatra zadovoljavajućima.

Isključenje pravne odgovornosti.

Podaci na web lokacijama LG Elektronics-a mogu da sadrže eventualne tehničke ili štamparske greške. LG Electronics ne preuzima odgovornost za realizaciju ili za tačnost tih materijala ili za pouzdanost objavljenih saveta, mišljenja, izjava ili drugih informacija. Vi kao korisnik primate k znanju da ćete ove savete, mišljenja, izjave, zabeleške i informacije koristiti na sopstvenu odgovornost. LG Electronics zadržava pravo da prema svom nahođenju bilo koju grešku na web lokaciji ili neki deo te greške ispravi ili popravi. Osim toga, LG Electronics zadržava pravo da objavljene materijale, programe, usluge ili cene na web lokacijama bez upozorenja izmeni na bilo koji način.

Web lokacije LG Electronics-a, na njima važeće informacije, materijali i programi važeći su na način kako su objavljeni bez bilo kakve skrivene ili izražene garancije, uključujući tu i mogućnost stavljanja u promet, korišćenja za zadate ciljeve, ali i za sprečavanje povreda prava. Određeni sistemi ne dozvoljavaju isključenje skrivenih garancija, pa stoga gornja isključenja nemaju opšte značenje.

zatvori