Prejsť na obsah

Podpora produktu

  1. TV/Audio/Video
  2. Televízory
  3. 37LG5030
37LG5030

37LG5030

Informácie o záruke

Prevádzka : 24 mesiacov

Viac
Servis

Ak potrebujete servisnú opravu, podajte žiadosť elektronicky.

Naplánovať opravu

Pomoc

Zobraziť vše

Inštruktážne videá

Zobraziť vše

K stiahnutiu

Najpresnejšie technické informácie o vlastnostiach, špecifikáciách, inštalácii a prevádzke vášho produktu LG vrátane všetkých záručných podmienok nájdete v príručke užívateľa a v ďalších dokumentoch, ktoré sú pre tento produkt k dispozícii.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Uistite sa, že máte v počítači nainštalovanú najnovšiu verziu programu Adobe Acrobat Reader alebo DjVu Reader.

Pomocou odkazov nižšie aktualizovať.

Acrobat PDF (Get Acrobat Reader) DjVu (Get DjVu Reader)

UŽÍVATELSKÁ PRÍRUČKA
UŽÍVATELSKÁ PRÍRUČKA
Názov súboru Dátum vydania Veľkosť
English 30/04/2008 2,066K
English 30/04/2008 5,415K
Slovak 30/04/2008 2,223K
Slovak 30/04/2008 5,261K

Inštrukcie pre aktualizáciu firmvéru:

Varovanie:
Pred vykonaním aktualizácie firmvéru odporúčame preštudovať návod na vykonanie aktualizácie. Aktualizáciu vykonávajte presne podľa pokynov pre aktualizáciu. Nedodržanie odporúčaného postupu aktualizácie firmvéru môže spôsobiť poškodenie prístroja. Pre ľahký a bezproblémový proces aktualizácie firmvéru je dôležité zabezpečiť stabilné napájanie výrobku, aby proces aktualizácie nebol prerušený.

Upozornenie:
Vyhľadanie správnej verzie a aktualizáciu firmvéru vykonáva zákazník na vlastné nebezpečenstvo. LG Electronics CZ neručí za nefunkčnosť prístroja, aplikácií či za škody spôsobené prevedením aktualizácie firmvéru. Firmware na týchto web stránkach je určený výhradne a iba na výrobky dovezené prostredníctvom LG Electronics.

Existujú tri možnosti aktualizácie firmvéru:
1. ak má výrobok pripojenie k internetu, je najjednoduchším spôsobom metóda automatické aktualizácie cez internet
2. metóda cez USB pamäť
3. Aktualizáciu firmvéru môže vykonať po predchádzajúcej dohode každý autorizovaný servis za úhradu - platbu za vykonanú prácu.

Software File(Version 03.54.01)
Software File(Version 03.54.01)
Názov súboru Dátum vydania Veľkosť
Software_File(Version_03.54.01).zip 16/07/2013 2,283K
[Operačný systém(y)]
LG Firm

Viac

The latest firmware file for upgrade

[Applicable Model]
32LG5010-ZD
32LG5700-ZF
32LG5600-ZB
37LG5000-ZA
37LG5010-ZD
37LG5020-ZB
37LG5030-ZE
42LG5000-ZA
42LG5010-ZD
42LG5020-ZB
42LG5030-ZE
47LG5000-ZA
47LG5010-ZD
47LG5020-ZB
47LG5030-ZE
52LG5000-ZA
52LG5010-ZD
52LG5020-ZB
52LG5030-ZEInformácie o záruke

ZHRNUTIE ZÁRUČNÝCH PODMIENOK VÝROBCU

Záručná doba
Prevádzka : 24 mesiacov

Záručné podmienky : Bližšie informácie o záručných podmienkach LGECZ, predlženej záruke alebo aktuálne ponúkaných službách zákazníckeho servisu LG nájdete na stránkach www.lg.com/sk v sekcii Servis a podpora.

Informácie o zhode

DoC