Prejsť na obsah

Podpora produktu

  1. TV/Audio/Video
  2. Televízory
  3. 37LG5030
37LG5030

37LG5030

Informácie o záruke

Prevádzka : 24 mesiacov

Viac
Servis

Ak potrebujete servisnú opravu, podajte žiadosť elektronicky.

Naplánovať opravu

Pomoc

Zobraziť vše

Inštruktážne videá

Zobraziť vše

K stiahnutiu

Najpresnejšie technické informácie o vlastnostiach, špecifikáciách, inštalácii a prevádzke vášho produktu LG vrátane všetkých záručných podmienok nájdete v príručke užívateľa a v ďalších dokumentoch, ktoré sú pre tento produkt k dispozícii.

Acrobat PDF (Get Acrobat Reader) DjVu (Get DjVu Reader)

UŽÍVATELSKÁ PRÍRUČKA
UŽÍVATELSKÁ PRÍRUČKA
Názov súboru Dátum vydania Veľkosť
English 30/04/2008 2,066K
English 30/04/2008 5,415K
Slovak 30/04/2008 2,223K
Slovak 30/04/2008 5,261K

Inštrukcie pre aktualizáciu firmvéru:

Varovanie:
Pred vykonaním aktualizácie firmvéru odporúčame preštudovať návod na vykonanie aktualizácie. Aktualizáciu vykonávajte presne podľa pokynov pre aktualizáciu. Nedodržanie odporúčaného postupu aktualizácie firmvéru môže spôsobiť poškodenie prístroja. Pre ľahký a bezproblémový proces aktualizácie firmvéru je dôležité zabezpečiť stabilné napájanie výrobku, aby proces aktualizácie nebol prerušený.

Upozornenie:
Vyhľadanie správnej verzie a aktualizáciu firmvéru vykonáva zákazník na vlastné nebezpečenstvo. LG Electronics CZ neručí za nefunkčnosť prístroja, aplikácií či za škody spôsobené prevedením aktualizácie firmvéru. Firmware na týchto web stránkach je určený výhradne a iba na výrobky dovezené prostredníctvom LG Electronics.

Existujú tri možnosti aktualizácie firmvéru:
1. ak má výrobok pripojenie k internetu, je najjednoduchším spôsobom metóda automatické aktualizácie cez internet
2. metóda cez USB pamäť
3. Aktualizáciu firmvéru môže vykonať po predchádzajúcej dohode každý autorizovaný servis za úhradu - platbu za vykonanú prácu.

Software File(Version 03.54.01)
Software File(Version 03.54.01)
Názov súboru Dátum vydania Veľkosť
Software_File(Version_03.54.01).zip 16/07/2013 2,283K
[Operačný systém(y)]
LG Firm

Viac

The latest firmware file for upgrade

[Applicable Model]
32LG5010-ZD
32LG5700-ZF
32LG5600-ZB
37LG5000-ZA
37LG5010-ZD
37LG5020-ZB
37LG5030-ZE
42LG5000-ZA
42LG5010-ZD
42LG5020-ZB
42LG5030-ZE
47LG5000-ZA
47LG5010-ZD
47LG5020-ZB
47LG5030-ZE
52LG5000-ZA
52LG5010-ZD
52LG5020-ZB
52LG5030-ZEInformácie o záruke

ZHRNUTIE ZÁRUČNÝCH PODMIENOK VÝROBCU

Záručná doba
Prevádzka : 24 mesiacov

Záručné podmienky : Bližšie informácie o záručných podmienkach LGECZ, predlženej záruke alebo aktuálne ponúkaných službách zákazníckeho servisu LG nájdete na stránkach www.lg.com/sk v sekcii Servis a podpora.

Informácie o zhode

DoC