Zavolať zákaznícky servis LG  Zavolať zákaznícky servis LG

Telefón

Zavolať zákaznícky servis LG

S ohľadom na mimoriadnu situáciu ohľadom nového typu koronavírusu COVID-19 môže v niektorých prípadoch dôjsť k obmedzeniu poskytovania služby Servis u Vás doma, a to s ohľadom na obmedzenia vydané príslušnými štátnymi orgánmi Slovenskej republiky. Riešenie opráv a reklamácií, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné, by malo byť odložené na dobu po upokojenie situácie, kedy sa prevádzka podnikateľov vráti do bežného režimu. Ďakujeme za vaše porozumenie.

Kontaktovať pracovníka Podpory LG.

  • Pracovné dni: 8:00 - 18:00
  • 0850 111 154
  •