Skip to Contents Skip to Accessibility Help
A hand to knock on LG InstaView Door-in-door

ČO PRIPRAVUJEME

Dvakrát zaklopte a pozrite sa dovnútra! Úplne nová LG InstaView Door-in-Door™

Chladnička LG InstaView Door-in-Door™ vám ušetrí otváranie dverí zakaždým, keď chcete nazrieť dovnútra. Teraz stačí dvakrát zaklopať a pozrieť sa dovnútra!