Skip to Contents Skip to Accessibility Help

Ochrana osobných údajov

HLAVNÉ BODY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

LG Electronics Inc. ("LGE") spolu so svojimi dcérskymi a pridruženými spoločnosťami ("Skupina LG", "my", "naše" alebo "nás") rešpektujú vaše súkromie. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na osobné údaje, ktoré spracúvame prostredníctvom webovej stránky lg.com ("Webová stránka"), iných webových stránok poskytovaných Skupinou LG, Konta LG, našich služieb SmartHome ponúkaných prostredníctvom našej aplikácie ThinQ a aplikácie SmartWorld (spoločne "Služby"). Týka sa to aj všetkých ostatných osobných údajov, ktoré poskytnete lokálnemu členovi Skupiny LG.

V prípade používateľov LG Smart TV alebo produktov Smart Media si pozrite samostatné Zásady ochrany osobných údajov pre členstvo v produkte Smart Media, kde nájdete podrobnosti o tom, ako LGE spracúva osobné údaje v rámci poskytovania služby Smart TV / Media produktov. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na spracovanie, na ktoré sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov pre členstvo v produkte Smart Media, hoci Skupina LG môže tiež používať osobné údaje zhromaždené prostredníctvom služby Smart TV / Media produktov, ako je to opísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, a LGE môže používať osobné údaje zhromaždené prostredníctvom služieb, ako je opísané v Zásadách ochrany osobných údajov pre členstvo v produkte Smart Media. Ďalšie informácie nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov pre členstvo v produkte Smart Media v ponuke Správa účtu alebo v ponuke Účet LG v nastaveniach Smart TV / Media produktu.

 

PREHĽAD ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

V týchto Zásadách ochrany osobných údajov opisujeme typy osobných údajov, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom našich Služieb, ako tieto údaje používame, ako dlho ich uchovávame a s ktorými stranami ich zdieľame. Vysvetľujeme tiež, aké možnosti a práva máte v súvislosti s používaním vašich informácií vrátane práva namietať proti niektorým spracovaniam, ktoré vykonávame (ak to stanovujú platné právne predpisy). Viac informácií o vašich právach a o tom, ako ich môžete uplatniť, nájdete v časti "Vaše práva". Uvádzame aj naše kontaktné údaje, aby ste nás mohli kontaktovať, ak máte otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov a našich postupov ochrany osobných údajov.

 

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

• Posledná aktualizácia: 26 / 04 / 2022

1. Kto je zodpovedný za vaše osobné údaje?

Za prevádzku Webovej stránky alebo iných webových stránok Skupiny LG vo vašej krajine a za informácie o vás zhromaždené prostredníctvom Webovej stránky zodpovedá váš miestny subjekt LG. Váš miestny subjekt LG je tiež zodpovedný za všetky osobné údaje, ktoré mu priamo poskytnete, napríklad počas hovorov so zákazníckym servisom alebo pri registračných kartách produktov. LGE zodpovedá za prevádzku všetkých ostatných Služieb a za informácie o vás zhromaždené prostredníctvom týchto Služieb alebo v súvislosti s nimi.

Názov a kontaktné údaje vášho miestneho subjektu LG a LGE nájdete v časti "Kontaktujte nás" nižšie.

 

2. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme

Keď v týchto Zásadách ochrany osobných údajov hovoríme o "osobných údajoch", máme na mysli údaje, ktoré sa týkajú identifikovateľnej osoby (napríklad meno, kontaktné údaje, informácie o nákupe). V súvislosti s našimi službami sa zhromažďujú tieto typy osobných údajov:

 

Informácie, ktoré poskytujete priamo nám alebo tretím stranám

Niektoré Služby nám umožňujú zhromažďovať informácie priamo od vás alebo od iných spoločností, s ktorými máte vzťah. Napríklad:

• Keď si vytvoríte Konto LG a zaregistrujete sa alebo používate naše Služby, poskytnete nám údaje, ako je vaše meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, hlas hovoriaceho, fotografia, video, informácie o platobnej karte, informácie o nákupe a interakcie s pripojenými elektronickými zariadeniami.

• Keď sa prihlásite pomocou účtu alebo profilu tretej strany, získame prístup k informáciám, ako je vaše meno a e-mailová adresa a označenia sociálnych sietí.

• Keď komunikujete s pracovníkmi nášho zákazníckeho servisu alebo inými pracovníkmi Skupiny LG, spracujeme túto komunikáciu a ďalšie informácie potrebné na zodpovedanie vašich otázok a splnenie vašich požiadaviek.

Informácie o vašom používaní našich služieb

Okrem informácií, ktoré nám poskytnete, budeme zhromažďovať informácie o vašom používaní našich Služieb prostredníctvom softvéru vo vašich zariadeniach a iných elektronických prostriedkov (napríklad pomocou súborov cookie a snímačov). Budeme zhromažďovať:

• Informácie o zariadení: Názov zariadenia, IMEI, verzia OS, krajina, poloha, jazyk, IP adresa a nastavenia zariadenia.

• Informácie protokolu: Informácie o používaní, ako napríklad URL, presmerovaná URL, načasovanie výkonu, odkazovač, typ siete, informácie o sieti, stav nabíjania, informácie o blokovaní reklamy a súbory cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie pre naše Služby, nájdete v Zásadách používania súborov cookie, ktoré sa vzťahujú na Služby, ktoré používate.

• Informácie o polohe: Informácie o vašej polohe spracúvame na základe vášho súhlasu alebo ak je to potrebné na poskytnutie služby, ktorú ste si vyžiadali (napríklad požadujeme informácie o vašej polohe, aby sme vám mohli poskytnúť pokyny).

• Ďalšie informácie o vašom používaní našich Služieb, ako sú navštívené webové stránky, vzory písania (automatické vypĺňanie) a spôsob interakcie s obsahom ponúkaným prostredníctvom našich Služieb.

Nižšie vysvetľujeme podrobnejšie, aké typy informácií zhromažďujeme, keď používate naše Služby:

Miesto zhromažďovania

Typy osobných údajov

Informácie zhromaždené prostredníctvom Webovej stránky

Informácie zozbierané prostredníctvom Konta LG (pozri ďalej), webového registračného formulára, dotazníka, demo formulárov alebo formulárov s požiadavkou na nákup, kontaktného formulára zákazníckeho servisu alebo online chatu.

 

Informácie o produktoch a službách vrátane informácií o produktoch a službách, ktoré ste si zakúpili alebo používate prostredníctvom Webovej stránky, vrátane kódu krajiny, kategórie produktu, kódu a čísla modelu, ID zariadenia, fakturačných a platobných informácií, registračných informácií, IP adresy a informácií o firmvéri a softvéri.

 

Informácie o používaní webovej stránky: vrátane informácií o tom, ako pracujete s Webovou stránkou, a o zariadení, ktoré na to používate. Ďalšie informácie o tom nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie.

 

Obrazové a hlasové informácie.

 

Prípadné komentáre alebo podobné príspevky na Webovej lokalite vrátane času príspevku, vašej e-mailovej adresy a prezývky

 

Informácie zhromaždené prostredníctvom Konta LG

Identifikačné údaje vrátane vášho zobrazovaného mena, kódu krajiny, jazyka, vášho mena, adresy, kontaktných údajov a profilovej fotografie a overenie používateľa podľa mena. Ak ste firemný zákazník alebo zamestnanec niektorého z našich firemných zákazníkov, zahŕňa to aj všetky informácie o vašej spoločnosti, napr. kontaktné údaje, pracovnú pozíciu a odvetvie činnosti.

 

Informácie o zariadení vrátane identifikačných údajov zariadenia, ako je IMEI číslo a sériové číslo produktu, reklamné ID a IP adresa

Informácie zhromaždené prostredníctvom služby ThinQ

Identifikačné údaje vrátane hlasu hovoriaceho a jeho preloženého textu. Ak ste členom virtuálnej domácnosti alebo miestnosti: číslo používateľa, profilová fotografia, meno, e-mailová adresa

 

Informácie o profile vrátane stavu hostiteľského používateľa, ID zdieľanej domácnosti, informácie o domácnosti a miestnosti vytvorené zákazníkom (napríklad názov domácnosti, ID domácnosti, URL obrazovky na pozadí, adresa, kód oblasti, geografická poloha)

 

Informácie o výrobku (slúžia na účely poskytnutia záruky na výrobok): dátum a miesto nákupu, fotografia potvrdenky

 

Informácie o polohe: vrátane kódu mesta, adresy servera, informácií o geografickej polohe

 

Komunikačné informácie: vrátane podrobností o požiadavke a priložených obrázkov, keď používate požiadavku 1:1 alebo jednorazovú službu

 

Technické informácie vrátane informácií o vašom prístupe k aplikácii (napr. počet prístupov, časová os) a informácií vytvorených počas vášho používania našej Služby (napr. údaje záznamov, údaje o súboroch cookie)

Informácie zhromaždené prostredníctvom elektronických zariadení prepojených s ThinQ

Informácie o zariadení vrátane informácií o registrácii zariadenia (napríklad jedinečná identifikačná hodnota, typ, názov, výrobca, číslo modelu, výrobné číslo, krajina predaja, informácie o verzii), stave zariadenia, nastaveniach zariadenia, správaní zariadenia a histórii používania, informácií o napájaní (zapnutie/vypnutie) a spotrebe energie, informácií o sieťovom pripojení a okolitom sieťovom prostredí, informácií o vykonávaní a fungovaní rôznych funkcií Služby LG Electronics, informácií o chybách/nefunkčnosti výrobku, IP adrese

Informácie zhromaždené počas procesu poskytovania služieb Proaktívnej starostlivosti o zákazníka (PCC)

Informácie o výrobku vrátane názvu modelu, výrobného čísla, informácií o stave výrobku, histórii výrobku, informácií o diagnostike výrobku, informácií o požiadavkách na opravu, dátumu a miesta nákupu

Informácie zhromaždené pri používaní Inteligentnej starostlivosti o klimatizáciu

Informácie o produkte a nastaveniach vrátane informácií o rezervácii, filtroch, informácií o jednotkách teploty, hodnotách nastavení, úrovni znečistenia vnútorného prostredia a monitorovaní energie

 

Priestorové údaje vrátane polohy používateľa (podľa vzdialenosti a uhla), informácie o teplote (teplota používaného priestoru, nastavená teplota), informácie o ľudskom vnímaní a informácie o vnútornom zaťažení

Informácie zhromaždené pri používaní fotoaparátu alebo funkcie nahrávania fotografií do galérie

 

(týka sa to nasledujúcich funkcií: Panoramatické zobrazenie chladničky, Insta-view obrazovka chladničky na pozadí / Nahrávanie fotografií do galérie, Zobrazenie domácnosti Roboking / Ochrana domácnosti, Klimatizácia)

Informácie o obrázkoch a videách: vrátane informácií o fotografiách, fotografiách v galérii smartfónu, informácií o zobrazení domácnosti / obrazovke umiestnenia ochrany domácnosti, informácií o fotografiách/videu zobrazenia domácnosti, zadanej hodnoty Ochrany domácnosti, informácií o fotografiách Starostlivosti o domácnosť, zobrazenia Mojej domácnosti (streamovanie).

 

Tieto informácie sa budú zhromažďovať len vtedy, ak využívate funkcie, ktoré si vyžadujú alebo podporujú funkcie obrázkov alebo videí, a/alebo ak vo svojom zariadení povolíte prístup k fotoaparátu alebo fotogalérii prostredníctvom nastavení operačného systému. Informácie o obrázkoch a videách sa ukladajú výlučne vo vašom zariadení, a to len na dobu nevyhnutnú pre poskytovanie Služieb.

Keď používate naše funkcie Zobrazenie domácnosti / Ochrana domácnosti, ste povinní informovať osoby, ktoré sú prítomné v akomkoľvek zaznamenávanom priestore, o tom, že ich obrazový alebo video záznam budeme spracovávať, a sprístupniť im tieto Zásady ochrany osobných údajov.

 

Informácie zhromaždené pri pripájaní k robotickému vysávaču

Obrázky a nákres mapy, informácie o rezervácii upratovania, histórii upratovania, zoznam denníka upratovania a informácie o videu

Informácie zhromaždené pri používaní hlasového prepojenia

Identifikačné údaje zariadenia,

Technické informácie potrebné na prepojenie s externými zariadeniami a

Informácie o produkte: vrátane názvu a typu modelu produktu, prezývky produktu, stavu (zapnutý/vypnutý, zostávajúci čas činnosti, hodnota stavu spotrebiča) a vlastností stavu, rozsahu hodnôt vlastností produktu, výsledkov kontroly produktu, kľúča relácie

Hlasové informácie.

Informácie zhromaždené pri pripájaní k Smart TV

OTA ID, verzia TV os, kód sady funkcií zariadenia, ID zoznamu odporúčaného obsahu, ID obsahu

Informácie zhromaždené pri používaní SmartWorld

Informácie o zariadení vrátane informácií o pripojení (napríklad názov modelu terminálu, OS, prehliadač atď.), informácií o mobilnom operátorovi, informácií o identifikácii zariadenia, IP adrese

 

Ďalšie informácie, ktoré zhromažďujeme

Pri získavaní vášho súhlasu vám v čase získania vášho súhlasu vysvetlíme, aké informácie budeme zhromažďovať a ako ich budeme používať.

Niekedy dostávame informácie o vás od tretích strán vrátane iných spoločností, ako sú Facebook, Google, Amazon alebo Line. Vaše údaje môžeme napríklad získať od poskytovateľov sociálnych sietí tretích strán, ak sa rozhodnete pripojiť k našim službám pomocou svojho konta na sociálnej sieti.

Aby sme sa chránili pred podvodmi, overujeme si niektoré informácie, ktoré ste poskytli tretím stranám, napríklad poskytovateľom overovania totožnosti.

Osobné údaje pôvodne zhromaždené prostredníctvom služby Smart TV / Media produktu od spoločnosti LGE používame aj na účely opísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Ďalšie podrobnosti nájdete v samostatných Zásadách ochrany osobných údajov pre členstvo v produkte Smart Media od spoločnosti LGE.

Informácie o vás zhromažďujeme aj od iných tretích strán, napríklad od marketingových spoločností a sprostredkovateľov údajov, aby sme lepšie pochopili vaše záujmy a poskytli vám lepšie prispôsobené Služby a reklamu. Získavame napríklad súhrnné informácie o životnom štýle alebo nákupných zvyklostiach určitých demografických skupín, aby sme lepšie pochopili vaše pravdepodobné záujmy.

Môžeme zhromažďovať aj ďalšie informácie o vás, vašich zariadeniach alebo vašom používaní našich Služieb, ak to vyžaduje zákon (napríklad ak nám zákon nariaďuje zhromažďovať záznamy z internetového vyhľadávania) alebo s vaším súhlasom.

Odkazy na iné webové stránky, zariadenia, aplikácie a funkcie

Naše Služby vám môžu umožniť pripojenie k iným webovým stránkam, zariadeniam, aplikáciám a iným funkciám, ktoré môžu fungovať nezávisle od nás a majú vlastné oznámenia alebo zásady ochrany osobných údajov, ktoré vám odporúčame si preštudovať. Pokiaľ akákoľvek prepojená webová stránka, zariadenie, aplikácia alebo iná funkcia nie je v našom vlastníctve alebo pod našou kontrolou, nie sme zodpovední za jej obsah, používanie alebo postupy ochrany osobných údajov.

 

3. Ako používame tieto informácie

V tejto časti uvádzame právne dôvody, na základe ktorých spracúvame vaše osobné údaje, a v rámci každého právneho dôvodu vysvetľujeme účely, na ktoré vaše osobné údaje zhromažďujeme a používame.

Ak používate viac ako jednu z našich služieb vrátane Služieb opísaných v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a našej služby Smart TV / Media produktu, spojíme osobné údaje, ktoré od vás získame v súvislosti s každou z týchto služieb, a použijeme ich na účely uvedené nižšie alebo opísané v zásadách ochrany osobných údajov platných pre služby, ktoré používate. Vďaka tomu napríklad nemusíte používať rôzne prihlasovacie údaje pre rôzne služby.

Poskytovanie služieb na základe vášho zmluvného vzťahu s nami

Vaše osobné údaje spracúvame, ak je to potrebné na základe našej zmluvy s vami, vrátane:

• Poskytovania našich služieb a konkrétnych funkcií, ktoré si vyberiete pri používaní našich služieb, čo si môže vyžadovať prispôsobenie obsahu našich Služieb.

• Spracovania objednávok a platieb a doručenia našich produktov alebo produktov tretích strán, ktoré ste si zakúpili prostredníctvom našich služieb, a umožnenia uplatnenia vašich práv na záruku alebo iných práv, ktoré podľa zmluvy máte.

• Identifikovania a overenia vašej totožnosti, aby ste mohli používať niektoré naše služby.

Uľahčenia inštalácie a registrácie, riešenia technických problémov, poskytovania zákazníckej podpory a zasielania potrebných informácií týkajúcich sa služieb.

Oprávnené záujmy Skupiny LG a/alebo tretích strán

Osobné údaje spracúvame v rozsahu, v akom je to potrebné na splnenie našich oprávnených záujmov (alebo záujmov tretích strán), ktoré zahŕňajú naše záujmy:

• Efektívne riadiť naše vzťahy so zákazníkmi vrátane komunikácie s vami a odpovedania na vaše otázky;

• Vykonávať priame marketingové činnosti (ak nám zákon neukladá povinnosť získať váš súhlas) vrátane zasielania marketingových oznámení prostredníctvom e-mailu, telefonických hovorov, pošty, textových správ, kanálov sociálnych médií alebo prostredníctvom push notifikácií cez naše mobilné aplikácie, zobrazovania online reklám v našich službách aj na webových stránkach tretích strán, vytvárania marketingových profilov a personalizácie odporúčaní a marketingového obsahu, ktorý vám my a iní predkladáme, a realizácie propagačných akcií, súťaží a žrebovaní o odmeny. Máte právo kedykoľvek namietať proti používaniu vašich údajov na priamy marketing – pozrite si časť "Vaše voľby" nižšie.

• Chrániť naše obchodné operácie pred podvodmi a inými nezákonnými činnosťami alebo činnosťami zakázanými našimi Podmienkami používania, identifikovať ich a predchádzať im.

• Chrániť bezpečnosť, dostupnosť a integritu našich služieb a informačných systémov vrátane používania mechanizmov overovania a iných bezpečnostných opatrení, monitorovania našich systémov z hľadiska bezpečnostných hrozieb, zálohovania, anonymizácie údajov a vykonávania služieb údržby systému.

• Chrániť naše zákonné práva a bezpečnosť koncových používateľov vrátane vybavovania sťažností, získavania právneho poradenstva a vytvárania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov týkajúcich sa nás alebo iných spoločností v našej skupine a našich Služieb;

• Zlepšiť váš používateľský zážitok, a to aj tým, že vám poskytneme prispôsobené funkcie, napríklad funkciu automatického vypĺňania, funkciu rýchleho vyhľadávania na základe vašich najčastejšie navštevovaných webových stránok a ďalší obsah prispôsobený vašim záujmom;

• Zlepšiť naše služby a starostlivosť o zákazníkov, vrátane získavania vašej spätnej väzby a vykonávania dotazníkov a prieskumov trhu, vykonávania analýzy údajov o používaní našich služieb, analyzovania správania zákazníkov, vytvárania modelov a profilov používania u zákazníkov s cieľom identifikovať regionálne a globálne trendy používateľov a optimalizovať našu ponuku pre zákazníkov na celom svete;

• Efektívne riadiť naše podnikanie vrátane vytvárania správ a analýz výkonnosti našich služieb (pomocou súhrnných informácií), auditu našich obchodných procesov, používania štatistík na prijímanie informovaných obchodných rozhodnutí.

Ak sa spoliehame na naše oprávnené záujmy, vykonali sme test vyváženosti, aby sme zvážili, aký vplyv bude mať spracúvanie na jednotlivcov, a určili, či záujmy jednotlivcov prevažujú nad našimi záujmami pri spracúvaní. Ďalšie informácie o tomto teste vyváženosti môžete získať prostredníctvom kontaktných údajov na konci týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Váš súhlas

Váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov požadujeme, ak to považujeme za vhodné alebo ak to vyžaduje zákon. Súhlas používame na:

• Umiestnenie súborov cookie a používanie podobných technológií v súlade s našimi Zásadami používania súborov cookie a informáciami, ktoré vám poskytneme pri používaní týchto technológií. Viac informácií nájdete v Zásadách používania súborov cookie, ktoré sa vzťahujú na službu, ktorú používate.

• Zasielanie marketingovej komunikácie (ak to vyžaduje zákon alebo ak sa inak rozhodneme spoľahnúť na súhlas).

• Ak to vyžaduje zákon, súhlas s tým, aby sme vám poskytli alebo umožnili poskytnúť odporúčania a prispôsobené reklamy na obsah, produkty a služby, o ktorých si myslíme, že by sa vám páčili, a to prostredníctvom analýzy informácií týkajúcich sa vášho používania Služieb v kombinácii s rôznymi informáciami, ktoré nám poskytnete inými spôsobmi, na účely v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. To môže zahŕňať poskytovanie marketingu prostredníctvom rôznych kanálov vrátane e-mailu, konta LG, našich webových stránok alebo platforiem tretích strán (vrátane sociálnych sietí).

V ostatných prípadoch, keď vás požiadame o súhlas, použijeme údaje na účel, ktorý vám v tom čase vysvetlíme.

Ak sa spoliehame na váš súhlas, máte vždy právo ho kedykoľvek odvolať. To neovplyvní zákonnosť akéhokoľvek spracovania, ktoré sme vykonali pred odvolaním vášho súhlasu. Ak si toto právo chcete uplatniť, pozrite si nižšie uvedenú časť "Vaše práva".

Právne povinnosti

Osobné údaje spracúvame v rozsahu, ktorý je potrebný na:

• Plnenie našich právnych požiadaviek podľa platných zákonov (napr. daňové a účtovné povinnosti, povinnosti týkajúce sa bezpečnosti výrobkov, záruk a ochrany spotrebiteľa).

• Plnenie súdnych príkazov a predvolaní a reagovanie na právne záväzné požiadavky vlády, orgánov činných v trestnom konaní, verejných orgánov a/alebo regulačných orgánov.

Ak potrebujeme vaše informácie na plnenie zmluvy s vami alebo na plnenie našich zákonných povinností, musíte nám tieto informácie poskytnúť. V ostatných prípadoch nemusíte poskytovať osobné údaje, avšak ich neposkytnutie môže mať vplyv na spôsob, akým používate naše Služby.

 

4. Zdieľanie informácií

Vaše osobné údaje prenášame, zverejňujeme alebo inak sprístupňujeme tretím stranám, ako je opísané nižšie:

Skupina LG a zamestnanci: Osobné údaje zdieľame medzi členmi Skupiny LG a s našimi zamestnancami, vrátane dodávateľov a zástupcov, a inými spoločnosťami v našej skupine v rozsahu, ktorý je nevyhnutný alebo primeraný na poskytovanie našich služieb a na plnenie účelov uvedených v časti 3 vyššie alebo opísaných v zásadách ochrany osobných údajov týkajúcich sa našich ďalších služieb. Vaše osobné údaje napríklad zdieľame so spoločnosťou LGE na účely vývoja a zlepšovania produktov a s vašim lokálnym členom Skupiny LG na marketingové účely.

Poskytovatelia služieb. Vaše údaje odovzdávame alebo sprístupňujeme starostlivo vybraným spoločnostiam a jednotlivcom, ktorí nám poskytujú služby; napríklad spoločnostiam, ktoré nám pomáhajú vyvíjať a prevádzkovať systémy pre naše služby, poskytovateľom IT služieb, bezpečnosti, hostingu, údržby webových stránok, údržby a analýzy údajov, starostlivosti o zákazníkov a komunikácie, spracovania a plnenia objednávok, poštových, fakturačných, marketingových služieb a služieb prieskumu trhu, autorizovaným servisným a opravárenským strediskám, iným administratívnym službám a spoločnostiam, ktoré v našom mene realizujú súťaže, lotérie a iné propagačné akcie. Tieto subjekty sú oprávnené pristupovať k vašim osobným údajom a používať ich len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na to, aby nám mohli poskytovať svoje služby, a majú zmluvné záväzky, ktorých cieľom je okrem iného zabrániť tomu, aby vaše údaje používali na iné účely. Niektorí naši poskytovatelia služieb sa nachádzajú v Kórejskej republike alebo v iných krajinách mimo Európy.

Poskytovatelia IoT tretích strán: keď aktivujete funkcie pripojenia tretích strán, napríklad keď pripojíte domáce IoT zariadenia k našim Službám, budeme zdieľať osobné údaje s poskytovateľmi týchto IoT zariadení, aby sme vám umožnili používať príslušné funkcie v našich Službách.

Autorizovaní predajcovia. V niektorých krajinách predávajú produkty na našej Webovej stránke naši autorizovaní predajcovia. Pri nákupe produktov z našej Webovej stránky v týchto krajinách budeme vaše osobné údaje zdieľať s týmito predajcami.

Reklamní partneri. Osobné údaje vrátane toho, ako používate naše Služby, reklamy, ktoré vidíte, a nákupy, ktoré uskutočníte, zdieľame so sociálnymi sieťami a inými reklamnými partnermi s cieľom merať účinnosť našej reklamy, zlepšovať naše marketingové postupy a pomáhať v poskytovaní relevantnejšej reklamy. V súlade s vašimi marketingovými preferenciami môžeme vaše osobné údaje poskytnúť aj tretím stranám, ktoré ponúkajú produkty alebo služby, o ktorých sa domnievame, že by vás mohli zaujímať, alebo ktoré inak vykonávajú marketingový prieskum a analýzu. Tieto strany môžu použiť vaše osobné údaje na to, aby vás kontaktovali s ponukami alebo reklamami.

Ostatní obchodní partneri. V prípade potreby poskytneme vaše osobné údaje iným obchodným partnerom, aby sme vám umožnili prístup k Službám, ktoré ste si vyžiadali prostredníctvom našich Služieb, alebo k propagačným materiálom súvisiacim s našimi Službami.

Návštevníci našej Webovej stránky. Správy, ktoré uverejníte v niektorých častiach Webovej stránky vrátane panelov s recenziami produktov, chatových miestností, fór alebo iných verejných priestorov, si môžu prezerať ostatní návštevníci našej Webovej stránky. [Na našej Webovej stránke jasne uvádzame, kde budú vami zverejnené informácie viditeľné pre ostatných.]

Obchodní poradcovia: napríklad naši právnici, účtovníci, obchodní konzultanti, poisťovatelia, audítori, a to v rozsahu, ktorý je potrebný na to, aby nám poskytovali svoje služby.

Štátne orgány, súdne orgány, regulačné orgány alebo iné tretie strany, ak je to potrebné: Osobné údaje poskytneme štátnym orgánom, súdnym orgánom, regulačným orgánom alebo iným tretím stranám, ak to od nás vyžaduje zákon alebo ak to považujeme za nevyhnutné:

 - pre dodržiavanie zákonov alebo pre reagovanie na povinné právne postupy (napríklad príkaz na prehliadku, predvolanie alebo súdny príkaz);

 - pre overovanie alebo presadzovanie dodržiavania podmienok a zásad, ktorými sa riadia naše Služby, a na vyšetrovanie a predchádzanie podvodov alebo inej nezákonnej činnosti súvisiacej s používaním našich Služieb alebo ovplyvňujúcej naše podnikanie v rozsahu, v akom je takéto zverejnenie povolené platnými zákonmi o ochrane údajov; a

 - pre ochranu a obranu našich práv, majetku a bezpečnosť našich obchodných operácií a našich pridružených spoločností, zamestnancov, obchodných partnerov, našich zákazníkov alebo verejnosti.

Podnikové transakcie. Vaše údaje môžeme poskytnúť tretej strane (a jej obchodným poradcom) v rámci zlúčenia alebo prevodu, reorganizácie, akvizície alebo predaja (vrátane v rámci rokovaní), rozpustenia alebo inej podnikovej transakcie alebo v prípade konkurzu.

Iné strany s vaším súhlasom alebo na vašu žiadosť. Okrem zverejnenia informácií opísaného v týchto Zásadách ochrany osobných údajov môžeme zdieľať informácie o vás s tretími stranami, ak s takýmto zdieľaním samostatne súhlasíte alebo o to požiadate.

Google Analytics / FireBase Môžeme zhromažďovať osobné údaje o vašich online aktivitách na webových stránkach a pripojených zariadeniach v priebehu času a na webových stránkach, v zariadeniach, aplikáciách a iných online funkciách a službách tretích strán. Môžeme používať analytické služby tretích strán, napríklad Google Analytics a Firebase. Získané informácie môžu byť sprístupnené alebo zhromaždené priamo týmito poskytovateľmi a inými príslušnými tretími stranami, ktoré tieto informácie používajú napríklad na vyhodnotenie používania Služieb. Viac informácií o Google Analytics nájdete na stránkach “Ako Google používa údaje pri vašom používaní stránok alebo aplikácií našich partnerov”, (nachádza sa na adrese https://www.google.com/policies/privacy/partners/), “Ochrana vašich údajov” (nachádza sa na adrese https://support.google.com/analytics/answer/6004245#zippy=) a “Doplnok prehliadača Google Analytics Opt-out” (nachádza sa na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

 

5. Uchovávanie osobných informácií

Podnikáme potrebné kroky na zabezpečenie toho, aby sme informácie spracovávali a uchovávali v súlade s nasledujúcimi zásadami:

• minimálne počas doby, počas ktorej sa tieto informácie používajú na poskytovanie našich služieb;

• ako to vyžaduje zákon, zmluva alebo naše zákonné povinnosti (napr. daňové zákony); alebo

• len dovtedy, kým sú potrebné na účel, na ktorý boli zhromaždené, spracúvané, alebo dlhšie, ak to vyžaduje zmluva, platné právne predpisy, alebo v anonymizovanej forme pre štatistické účely pri dodržaní primeraných bezpečnostných opatrení. Ak napríklad medzi vami a Skupinou LG vznikne spor alebo ak nezaplatíte za naše Služby, môžeme príslušné informácie uchovávať až do vyriešenia takéhoto sporu, resp. do vykonania platby. Ak vymažete celé svoje Konto LG, vaše údaje sa uchovávajú tri mesiace a potom sa okamžite zničia, pokiaľ platné právne predpisy nevyžadujú inak.

• Ak spracúvame vaše údaje na marketingové účely alebo s vaším súhlasom, spracúvame ich dovtedy, kým nás nepožiadate, aby sme ich prestali spracúvať, a krátku dobu po tomto termíne (potrebnú na realizáciu vašich požiadaviek). Taktiež si uchovávame záznam o tom, že ste nás požiadali, aby sme vám neposielali priamy marketing alebo aby sme vaše údaje spracovávali na dobu neurčitú, aby sme vašu žiadosť mohli v budúcnosti rešpektovať.

 

6. Vaše voľby

Ak je to povolené, môžeme vás kontaktovať prostredníctvom e-mailu, telefonického hovoru, textových správ alebo push notifikácií cez naše mobilné aplikácie. Ak chcete podať žiadosť týkajúcu sa prijímania takýchto oznámení od nás, kontaktujte nás pomocou informácií uvedených v časti "Kontaktujte nás" nižšie.

 

Z odberu našej marketingovej komunikácie sa môžete kedykoľvek odhlásiť kliknutím na odkaz "odhlásiť", ktorý sa nachádza na konci e-mailov, alebo nás môžete kontaktovať priamo (pozri časť "Kontaktujte nás" nižšie). Ako je uvedené v časti Vaše práva nižšie, máte právo kedykoľvek namietať proti používaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.

 

Upozorňujeme, že ak sa odhlásite z odberu našej marketingovej komunikácie, vaše odhlásenie spracujeme čo najskôr, ale uvedomte si, že za určitých okolností môžete ešte krátky čas dostávať marketingové správy, kým spracujeme vašu žiadosť. Budeme vám tiež naďalej posielať servisné správy, aby sme vám poskytli potrebné informácie týkajúce sa vašej zmluvy a Služieb, ktoré používate (napríklad aby sme vás informovali o zmenách našich Podmienok používania).

 

7. Vaše práva

V rozsahu stanovenom platnými zákonmi môžete požiadať miestneho člena Skupiny LG o kópiu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. Môžete nás tiež požiadať o vymazanie osobných údajov alebo opravu nepresností, obmedzenie alebo limitovanie spracovania vašich osobných údajov, odvolanie vášho súhlasu a poskytnutie osobných údajov, ktoré ste nám poskytli na účely zmluvy alebo s vaším súhlasom, v štruktúrovanom, strojovo čitateľnom formáte a požiadať nás o zdieľanie (prenos) týchto údajov k inému prevádzkovateľovi.

Okrem toho môžete v rozsahu stanovenom platnými právnymi predpismi za určitých okolností namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov (najmä v prípadoch, keď údaje nemusíme spracúvať na splnenie zmluvnej alebo inej zákonnej požiadavky). Máte právo kedykoľvek namietať proti používaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania súvisiaceho s priamym marketingom.

Tieto práva však môžu byť obmedzené, napríklad ak by splnenie vašej žiadosti odhalilo osobné údaje o inej osobe, ak by porušilo práva tretej strany (vrátane našich práv) alebo ak nás požiadate o vymazanie informácií, ktoré sme povinní uchovávať podľa zákona alebo na ktorých uchovávaní máme závažný oprávnený záujem. Príslušné výnimky sú zahrnuté v GDPR aj vo vnútroštátnych právnych predpisoch. Pri odpovedi na každú vašu žiadosť vás budeme informovať o príslušných výnimkách, na ktoré sa odkazujeme. Ak chcete podať žiadosť týkajúcu sa vašich práv alebo vzniesť dotaz, použite kontaktné údaje v časti "Kontaktujte nás" nižšie. V niektorých prípadoch môžete svoje práva uplatniť aj priamo prostredníctvom Webovej stránky.

 

8. Ako chránime osobné údaje

Ochranu vašich informácií berieme vážne a zaviedli sme ochranné opatrenia určené na ochranu informácií, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom našich Služieb. Upozorňujeme však, že hoci podnikáme primerané kroky na ochranu vašich informácií, žiadna webová stránka, internetový prenos, počítačový systém ani bezdrôtové pripojenie nie sú úplne bezpečné.

 

9. Medzinárodný prenos údajov

Vaše používanie našich Služieb si bude vyžadovať prenos, uchovávanie a spracúvanie vašich osobných údajov v krajine bydliska a mimo nej, v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje sa prenesú najmä do Kórejskej republiky. Upozorňujeme, že právne predpisy o ochrane údajov a ďalšie právne predpisy krajín, do ktorých sa môžu vaše informácie preniesť, nemusia byť také komplexné ako právne predpisy vo vašej krajine.

[Pre obyvateľov Európy]

Ak sa nachádzate v EHP (Európsky hospodársky priestor, teda v Európska únia a Island, Lichtenštajnsko a Nórsko), v Spojenom kráľovstve alebo vo Švajčiarsku, vaše osobné údaje budeme prenášať do iných krajín mimo EHP, Spojeného kráľovstva alebo Švajčiarska vrátane Kórejskej republiky a Spojených štátov. Právo Európskej únie uznáva Kórejskú republiku za krajinu, ktorá primerane chráni osobné údaje. Ak však vaše osobné údaje prenesieme do jurisdikcie, ktorá sa podľa platných zákonov nepovažuje za primeranú, prijmeme v súlade s platnými zákonmi primerané opatrenia, aby sme zabezpečili, že vaše osobné údaje zostanú chránené. Medzi takéto opatrenia patrí napríklad používanie vzorových doložiek, ktoré schválila EÚ, Spojené kráľovstvo a Švajčiarsko. V niektorých prípadoch sa budeme spoliehať na váš výslovný súhlas, ak je to vhodné. Ak si chcete vyžiadať ďalšie informácie alebo získať kópiu zmluvných dohôd alebo iných zavedených ochranných opatrení, použite kontaktné údaje uvedené v časti "Kontaktujte nás" nižšie.

 

10. Aktualizácie našich Zásad ochrany osobných údajov

 

Tieto Zásady ochrany osobných údajov budeme aktualizovať, keď zmeníme spôsob, akým používame vaše osobné údaje, alebo keď to od nás budú vyžadovať zákony o ochrane údajov. Na všetky podstatné zmeny našich Zásad ochrany osobných údajov vás upozorníme vhodným spôsobom (napríklad zverejnením oznámenia na webových stránkach a v aplikáciách, prostredníctvom ktorých poskytujeme naše Služby, pričom v hornej časti oznámenia uvedieme, kedy boli naposledy aktualizované).

 

11. Kontaktujte nás

 

Ak chcete uplatniť svoje práva alebo získať ďalšie informácie o tom, ako používame vaše osobné údaje, kontaktujte nás.

V prípade žiadostí a otázok týkajúcich sa informácií, ktoré o vás zhromaždil váš lokálny člen Skupiny LG prostredníctvom Webovej stránky alebo inak, obráťte sa na svojho lokálneho člena Skupiny LG. Meno a kontaktné údaje na lokálneho člena Skupiny LG nájdete tu.

V prípade žiadostí a otázok týkajúcich sa informácií o vás zhromaždených prostredníctvom všetkých ostatných Služieb kontaktujte LGE [tu] alebo poštou [LG Twin tower, 128 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea]. Kontakt na LGE v EHP je [dpo-eu@lge.com], LG Electronics Deutschland GmbH, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn. Meno a kontaktné údaje na lokálneho člena Skupiny LG nájdete tu.

Nášho úradníka pre ochranu údajov môžete kontaktovať na [dpo-eu@lge.com].

Ak nie ste spokojní s tým, ako používame vaše osobné údaje, alebo sa domnievate, že to nie je v súlade so zákonmi o ochrane údajov, máte právo podať sťažnosť orgánu na ochranu údajov v mieste, kde žijete, pracujete alebo kde podľa vás došlo k porušeniu zákonov o ochrane údajov.

 

12. Osobné údaje detí

 

Naše Služby sú navrhnuté pre širokú verejnosť a nie sú cielené na deti. V súvislosti s našimi Službami vedome nezhromažďujeme ani neuchovávame osobné údaje osôb mladších ako 18 rokov, ani vedome neumožňujeme takýmto osobám používať naše Služby. Neposkytujte nám žiadne osobné údaje týkajúce sa osôb mladších ako 18 rokov. Ak máte menej ako 18 rokov, nepokúšajte sa zaregistrovať do našich Služieb ani nám neposkytujte žiadne osobné údaje. Ak zistíme, že nám osoba mladšia ako 18 rokov poskytla akékoľvek osobné údaje, tieto osobné údaje bezodkladne vymažeme. Ak sa domnievate, že nám osobné údaje poskytlo dieťa mladšie ako 18 rokov, kontaktujte nás prostredníctvom informácií uvedených v časti "Kontaktujte nás" vyššie.

V niektorých jurisdikciách môžeme prijať prísnejšiu politiku vekového obmedzenia. Ďalšie informácie nájdete v doplňujúcich informáciách pre vašu jurisdikciu na konci týchto Zásad ochrany osobných údajov.

 

 

 

Subjekty LG

Štát

Subjekt LG

Adresa sídla

Kontaktné informácie.

Slovensko

LG Electronics Polska, Sp. z oo.

Einsteinova 24, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01, Slovak Republic

info.gdpr@lge.com
https://www.lg.com/sk/podpora/email

 

Služby

Služba

Subjekt LG

Adresa sídla

Email

ThinQ

LG Electronics Inc.

LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul,

Republic of Korea

thinq@lge.com

LG SmartWorld

LG Electronics Inc.

LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea

lgworld@lge.com

https://www.lg.com/sk

LG Electronics Polska, Sp. z oo.

Einsteinova 24, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01, Slovak Republic

info.gdpr@lge.com
https://www.lg.com/sk/podpora/email

 

Zásady používania súborov cookie

 

Dátum účinnosti: 2022 / 26 / 04

 

Zásady používania cookies

Naše Stránky používajú cookies. Viac informácií o cookies a o spôsobe ich spravovania nájdete nižšie.

Používaním našich Stránok súhlasíte s podmienkami používania cookies. Ak nesúhlasíte s používaním cookies, zakážte ich podľa pokynov uvedených v týchto zásadách používania cookies.

 

Čo je cookie?

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa sťahujú do Vášho počítača alebo mobilného zariadenia pri návšteve Stránky. Cookies sa potom posielajú späť na pôvodnú webovú stránku pri každej ďalšej návšteve alebo na inú webovú stránku, ktorá cookie rozpozná. Cookies majú praktické využitie, pretože umožňujú Stránke rozpoznať zariadenie používateľa.

Cookies plnia viacero rôznych úloh, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosti používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby boli reklamy zobrazované on-line lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.

Ďalšie užitočné informácie o cookies vrátane informácií o tom, aké cookies boli uložené vo Vašom zariadení a ako sa cookies spravujú a odstraňujú, nájdete na stránkach http://www.allaboutcookies.org, www.youronlinechoices.eu alebo www.aboutcookies.org.

 

Aké cookies používame na Stránkach?

Používame nasledovné cookies:

Esenciálne cookies. Jedná sa o cookies, ktoré sú potrebné na prevádzkovanie našej Stránky. Zahŕňajú napríklad cookies, ktoré Vám umožňujú prihlásiť sa do zabezpečených častí našej Stránky. Tieto cookies nezhromažďujú informácie o Vašej osobe, ktoré by sa dali použiť na marketingové účely alebo na zapamätanie si toho, aké stránky ste navštevovali na internete. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.

• Analytické cookies. Umožňujú nám rozpoznať a spočítať počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú našu Stránku. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým funguje naša Stránka, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto cookies nezhromažďujú informácie, ktoré by dokázali identifikovať Vašu osobu. Všetky informácie, ktoré tieto cookies zhromažďujú, sú anonymné a slúžia iba na zlepšovanie toho, ako Stránka funguje.

Funkčné cookies. Tieto cookies slúžia na rozpoznanie Vašej osoby pri návrate na naše Stránky. Umožňujú nám prispôsobiť obsah, ktorý sa vám zobrazuje, a zapamätať si vaše preferencie (napríklad výber jazyka alebo regiónu). Tieto cookies nezhromažďujú informácie, ktoré by vás dokázali identifikovať. Všetky informácie, ktoré tieto cookies zhromažďujú, sú anonymné a slúžia iba na zlepšovanie toho, ako Stránka funguje.

Reklamné cookies. Marketingové cookies (vrátane cookies sociálnych sietí)  sa používajú na sledovanie preferencií a za účelom zasielania reklamných správ v súlade s týmito preferenciami.

Viac informácií o jednotlivých cookies, ktoré používame a o účeloch, na ktoré ich používame, nájdete v nasledujúcej tabuľke:

 

 Typ súboru cookie

Názov

Vydavateľ

Typ súboru cookie a účel cookies

Expirace

Nevyhnutne potrebné

FRONT_JSESSIONID, CS_JSESSIONID, MKT_JSESSIONID, DOWN__JSESSIONID, MOBR_JSESSIONID,

LG

Udržuje reláciu. Tieto cookies sú dôležité pre fungovanie internetovej stránky.

Do konca relácie alebo až do 1 roka

Funkčné

WMONID

LG

Je to pre monitorovací nástroj Jennifer. Poskytuje informácie o počte návštevníkov, čase odozvy a stave servera.

1 rok

Funkčné

LG4_COMPARE_CART

LG

 Umožňuje funkciu porovnania.

Do konca relácie

Funkčné

LG4_RECENTLY_VIEW

LG

Umožňuje funkciu „Naposledy prezerané“.

1 měsíc

Analytické

s_cc

Adobe

Tento súbor cookie slúži na zapamätanie, či prehliadač povoľuje cookies.

Do konca relácie

Analytické

s_fid

Adobe

Obsahuje záložné unikátne ID návštevníka (vrátane údajov o dátume / čase).

5 rokov

Analytické

s_invisit

Adobe

Identifikuje, či používateľ vyvolal doménu prvýkrát. V súbore cookie sa zaznamená hodnota TRUE alebo FALSE.

30 minút

Analytické

s_nr

Adobe

Slúži na identifikáciu, či webovú stránku navštívil nový zákazník, alebo zákazník, ktorý ju už navštívil.

1 mesiac

Analytické

s_ppv, s_ppvl

Adobe

Tieto súbory cookies nesú informáciu o percente zobrazenia stránky, na ktoré môže používateľ rolovať nadol.

Do konca relácie

Analytické

s_vi

Adobe

Používa sa na určenie jednoznačného používateľa. K tomu sa prideľuje informačný kód ID a časová pečiatka. Vďaka tomu služba Adobe Analytics rozpozná používateľa pri opakovanej návšteve.

2 roky

Analytické

s_vnum

Adobe

Sleduje počet návštev jedinečného návštevníka.

3 týždne

Reklamné

C

AdForm

Pomocná marketingová cookie reklamného systému AdForm. Overuje, či prehliadač podporuje cookies.

1 mesiac

Reklamné

uid

AdForm

Cookie spracovávajúci ID prehliadača pre funkciu reklamného systému AdForm.

2 mesiace

Analytické

test_cookie

Google

Cookie používaná službou Google DoubleClick slúžiaca na personalizáciu reklám zobrazovaných používateľom na základe predchádzajúcich návštev na webových stránkach.

15 minút

Analytické

__utma

Google

Určuje jedinečných návštevníkov vašej webovej stránky. Aktualizuje sa prostredníctvom jedinečného ID, ktoré nástroj Google Analytics používa ako dodatočné bezpečnostné opatrenia pre zabezpečenie ako platnosti, tak dostupnosti súboru cookie.

2 roky

Analytické

__utmb

Google

Ukladá typ odkazu, ktorý používateľ použil pre prístup na vašu webovú stránku priamo, prostredníctvom odkazu, vyhľadávaním na webovej stránke alebo prostredníctvom reklamy či e-mailového odkazu v rámci kampane. Používa sa na výpočet prevádzky vyhľadávača, reklamnej kampane a navigácie medzi oknami webovej stránky.

30 minút

Analytické

__utmc

Google

Zaznamenáva časovú stopu s presným časom, kedy užívateľ stránky opustí. Používané systémom Google Analytics k výpočtu dĺžky pohybu používateľa na stránkach.

Do konca relácie

Analytické

__utmz

Google

Zbiera dáta o užívateľovom mieste pôvodu, aký vyhľadávač bol použitý, na aký link bolo kliknuté a aké kľúčové slovo bolo použité. Využívané Google Analytics.

6 mesiacov

Analytické

__utmt_UA-49360723-1

Google

Ďalší zo súboru cookies Google Analytics. Pomáha ukázať správanie návštevníkov na webe.

10 minút

Analytické

_ga

Google

Základné cookie analytického nástroja Google Analytics obsahujúce ID prehliadača. Je potrebná pre úplné fungovanie analytiky.

2 roky

Analytické

_gat, _gat_gtag_UA_49360723_1,_gat_UA-101423321-1

Google

Súbory cookies služby Google Analytics využíva len na sledovanie a limity úrovne požiadaviek na weboch s veľkou návštevnosťou.

1 minúta

Analytické

_gid

Google

Súbor cookie nastavený službou Google Analytics, používaný na odlíšenie užívateľov. Využíva súbor cookie _gat [UID] pre zníženie frekvencie požiadaviek

1 deň

Analytické

_gcl_au

Google

Súbor cookie používaný pre skúmanie účinnosti reklamy naprieč webmi.

3 mesiace

Reklamné

IDE

Google

Cookies služby Google DoubleClick slúžiace na personalizáciu reklám zobrazovaných používateľom na základe predchádzajúcich návštev na webových stránkach.

1 rok

Funkčné

NID

Google

Spoločnosť Google používa tieto súbory cookies na základe posledných vyhľadávaní a interakcií a prispôsobuje reklamy na weboch Google.

6 mesiacov

Reklamné

_fbp

Facebook

Marketingové cookies spracovávajúce id prehliadača pre funkciu reklamného systému Facebook

3 mesiace

Reklamné

AA003

Facebook

Tieto cookies sú používané pre zobrazovanie reklám v rámci sociálnej siete Facebook. Na webe toto cookies môže zacieliť a vyhodnocovať reklamné oznámenie podľa správania užívateľov.

3 mesiace

Reklamné

ATN

Facebook

Tieto cookies sú používané pre zobrazovanie reklám v rámci sociálnej siete Facebook. Na webe toto cookies môže zacieliť a vyhodnocovať reklamné oznámenie podľa správania užívateľov.

2 roky

Reklamné

xs

Facebook

Cookie reklamného systému Facebook. Obsahuje informáciu o počte návštev.

3 mesiace

Reklamné

datr

Facebook

Cookie reklamného systému Facebook. Identifikuje užívateľov neprihlásených na Facebooku.

2 roky

Reklamné

locale

Facebook

Cookie reklamného systému Facebook. Uchováva informáciu o odhlásení používateľa.

1 týždeň

Reklamné

fr

Facebook

Využíva Facebook pre zasielanie rady reklamných produktov, ako sú napríklad ponuky inzerentov - tretích strán v reálnom čase.

3 mesiace

Funkčné

YSC

Youtube

Technické cookie sledovania funkčnosti a výkonnosti YouTube videa vloženého do stránok na webe.

Do konca relácie

Analytické

GPS

Youtube

Tento súbor cookie je nastavený službou YouTube a registruje jedinečné ID pre sledovanie používateľov na základe ich geografickej polohy.

30 minút

Analytické

_ym_d

Yandex Metrica

Yandex Metrica

1 rok

Analytické

_ym_uid

Yandex Metrica

Yandex Metrica

1 rok

Analytické

aam_uuid

Google

Ide o jeden zo štyroch hlavných súborov cookie nastavených službou Google Analytics, ktorý prevádzkovateľom webových stránok umožňuje sledovať správanie návštevníkov webu s ohľadom na výkonnosť webovej stránky. Tento súbor cookie identifikuje zdroj návštěvnosti webovej stránky - Google Analytics tak môže prevádzkovateľom webových stránok povedať, odkiaľ návštevníci na webovú stránku prišli. Tento súbor cookie expiruje po 6 mesiacoch a je aktualizovaný za každým, keď sú dáta odoslané do Google Analytics.

1 mesiac

Analytické

at_check

Adobe

Ide o jeden zo štyroch hlavných súborov cookie nastavených službou Google Analytics, ktorý prevádzkovateľom webových stránok umožňuje sledovať správanie návštevníkov webu s ohľadom na výkonnosť webovej stránky. Tento súbor cookie identifikuje zdroj návštěvnosti webovej stránky - Google Analytics tak môže prevádzkovateľom webových stránok povedať, odkiaľ návštevníci na webovú stránku prišli. Tento súbor cookie expiruje po 6 mesiacoch a je aktualizovaný za každým, keď sú dáta odoslané do Google Analytics.

Do konca relácie

Analytické

_4c_

Google

Ide o jeden zo štyroch hlavných súborov cookie nastavených službou Google Analytics, ktorý prevádzkovateľom webových stránok umožňuje sledovať správanie návštevníkov webu s ohľadom na výkonnosť webovej stránky. Tento súbor cookie identifikuje zdroj návštěvnosti webovej stránky - Google Analytics tak môže prevádzkovateľom webových stránok povedať, odkiaľ návštevníci na webovú stránku prišli. Tento súbor cookie expiruje po 6 mesiacoch a je aktualizovaný za každým, keď sú dáta odoslané do Google Analytics.

6 mesiacov

Analytické

_derived_epik

Google

Ide o jeden zo štyroch hlavných súborov cookie nastavených službou Google Analytics, ktorý prevádzkovateľom webových stránok umožňuje sledovať správanie návštevníkov webu s ohľadom na výkonnosť webovej stránky. Tento súbor cookie identifikuje zdroj návštěvnosti webovej stránky - Google Analytics tak môže prevádzkovateľom webových stránok povedať, odkiaľ návštevníci na webovú stránku prišli. Tento súbor cookie expiruje po 6 mesiacoch a je aktualizovaný za každým, keď sú dáta odoslané do Google Analytics.

6 mesiacov

Analytické

_gaexp

Google

Ide o jeden zo štyroch hlavných súborov cookie nastavených službou Google Analytics, ktorý prevádzkovateľom webových stránok umožňuje sledovať správanie návštevníkov webu s ohľadom na výkonnosť webovej stránky. Tento súbor cookie identifikuje zdroj návštěvnosti webovej stránky - Google Analytics tak môže prevádzkovateľom webových stránok povedať, odkiaľ návštevníci na webovú stránku prišli. Tento súbor cookie expiruje po 6 mesiacoch a je aktualizovaný za každým, keď sú dáta odoslané do Google Analytics.

3 mesiace

Analytické

_pin_unauth

Google

Ide o jeden zo štyroch hlavných súborov cookie nastavených službou Google Analytics, ktorý prevádzkovateľom webových stránok umožňuje sledovať správanie návštevníkov webu s ohľadom na výkonnosť webovej stránky. Tento súbor cookie identifikuje zdroj návštěvnosti webovej stránky - Google Analytics tak môže prevádzkovateľom webových stránok povedať, odkiaľ návštevníci na webovú stránku prišli. Tento súbor cookie expiruje po 6 mesiacoch a je aktualizovaný za každým, keď sú dáta odoslané do Google Analytics.

6 mesiacov

Analytické

_td

Google

Ide o jeden zo štyroch hlavných súborov cookie nastavených službou Google Analytics, ktorý prevádzkovateľom webových stránok umožňuje sledovať správanie návštevníkov webu s ohľadom na výkonnosť webovej stránky. Tento súbor cookie identifikuje zdroj návštěvnosti webovej stránky - Google Analytics tak môže prevádzkovateľom webových stránok povedať, odkiaľ návštevníci na webovú stránku prišli. Tento súbor cookie expiruje po 6 mesiacoch a je aktualizovaný za každým, keď sú dáta odoslané do Google Analytics.

6 mesiacov

Analytické

_td_ssc_id

Google

Ide o jeden zo štyroch hlavných súborov cookie nastavených službou Google Analytics, ktorý prevádzkovateľom webových stránok umožňuje sledovať správanie návštevníkov webu s ohľadom na výkonnosť webovej stránky. Tento súbor cookie identifikuje zdroj návštěvnosti webovej stránky - Google Analytics tak môže prevádzkovateľom webových stránok povedať, odkiaľ návštevníci na webovú stránku prišli. Tento súbor cookie expiruje po 6 mesiacoch a je aktualizovaný za každým, keď sú dáta odoslané do Google Analytics.

6 mesiacov

Reklamné

_uetsid

Bing

Ide o jeden zo štyroch hlavných súborov cookie nastavených službou Google Analytics, ktorý prevádzkovateľom webových stránok umožňuje sledovať správanie návštevníkov webu s ohľadom na výkonnosť webovej stránky. Tento súbor cookie identifikuje zdroj návštěvnosti webovej stránky - Google Analytics tak môže prevádzkovateľom webových stránok povedať, odkiaľ návštevníci na webovú stránku prišli. Tento súbor cookie expiruje po 6 mesiacoch a je aktualizovaný za každým, keď sú dáta odoslané do Google Analytics.

2 roky

Reklamné

_uetvid

Bing

Tento súbor cookie používa spoločnosť Bing na určenie toho, ktoré reklamy by sa mali zobrazovať, ktoré by mohli byť relevantné pre koncového používateľa, ktorý si stránku prezerá.

1 rok

Analytické

adcloud

Google

Ide o jeden zo štyroch hlavných súborov cookie nastavených službou Google Analytics, ktorý prevádzkovateľom webových stránok umožňuje sledovať správanie návštevníkov webu s ohľadom na výkonnosť webovej stránky. Tento súbor cookie identifikuje zdroj návštěvnosti webovej stránky - Google Analytics tak môže prevádzkovateľom webových stránok povedať, odkiaľ návštevníci na webovú stránku prišli. Tento súbor cookie expiruje po 6 mesiacoch a je aktualizovaný za každým, keď sú dáta odoslané do Google Analytics.

1 rok

Analytické

beusable

Beusable

prijateľný

2 roky

Analytické

nmstat

Adobe

Adobe

1 hodina

Nevyhnutne potrebné

SL_GWPT_Show_Hide_tmp

LG

Používa sa na funkciu cookie bannerov

Do konca relácie

Nevyhnutne potrebné

SL_wptGlobTipTmp

LG

Používa sa na funkciu cookie bannerov

Do konca relácie

Nevyhnutne potrebné

ssm_au_c

LG

Používa sa na funkciu cookie bannerov

Do konca relácie

Funkčné

__zlcmld

Zendesk

Cookie domény Zendesk, ktoré ukladá ID návštevníka na autentifikáciu miniaplikácie chatu.

1 rok

Funkčné

__zlcprivacy

Zendesk

Cookie domény Zendesk, ktoré ukladá preferencie návštevníkov deaktivovať live chat a prestať používať cookies.

1 rok

 

Súhlas a ako zakázať alebo odstrániť cookies?

Súhlas s reklamnými cookies môžete vyjadriť prostredníctvom banneru alebo tiež prostredníctvom nastavenia webového prehliadača.

Cookies môžete zakázať aktivovaním nastavenia v prehliadači, ktoré umožňuje zamietnuť používanie všetkých alebo len vybraných cookies. Ak však použijete nastavenia prehliadača na vypnutie všetkých cookies (vrátane esenciálnych cookies), nemusí sa Vám podariť získať prístup na Stránky alebo do niektorých jej častí.

Zakázaním cookies alebo súborov cookie sa cookie z webového prehliadača neodstráni. Cookie budete musieť odstrániť nezávisle vo Vašom webovom prehliadači.

Ak chcete zmeniť nastavenia cookies, použite ponuku „Možnosti“ alebo „Predvoľby“ vo Vašom webovom prehliadači, prípadne spustite „Pomocníka“, kde nájdete ďalšie informácie.

Ak sa chcete dozvedieť viac o nastaveniach cookies vo Vami používanom webovom prehliadači, kliknite na nasledovné odkazy:

Firefox

Chrome

Safari

Opera

Microsoft Edge