Prejsť na obsah

Ochrana súkromia

Pravidlá ochrany súkromia

LG Electronics Group (ďalej len „LG Electronics“) kladie veľký dôraz na to, aby sa s vašimi osobnými údajmi zaobchádzalo zodpovedne a v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu súkromia a osobných údajov. Veríme, že je pre vás dôležité vedieť, ako s vašimi osobnými údajmi nakladáme po tom, čo nám ich poskytnete prostredníctvom tejto internetovej stránky alebo akýchkoľvek ich podstránok na doméne www.lg.com (ďalej len „Stránky“).

(ďalej len „Stránky“).
„Osobný údaj“ je informácia umožňujúca identifikáciu fyzickej osoby;
„LG Electronics Group“ je spoločnosť LG Electronics Inc. a jej dcérskej spoločnosti;
„Dcérska spoločnosť“ je spoločnosť, v ktorej LG Electronics Inc. vlastní či priamo alebo nepriamo ovláda 50 (päťdesiat) alebo viac percent základného kapitálu.


Zhromažďovanie osobných údajov

I keď môžete Stránky navštíviť bez poskytovania Osobných údajov, môžete byť o ich poskytnutie požiadaní v prípade, keď sa budete chcieť zúčastniť na určitých činnostiach alebo keď budete využívať naše služby. Osobné údaje môžu byť spracovávané v prípade vzniku a trvania zákazníckeho vzťahu. LG Electronics bude spracovávať Osobné údaje získané prostredníctvom Stránok, aby:

    • mohla poskytovať vami požadovanú informáciu alebo službu,
    • vás mohla informovať o nových výrobkoch alebo službách, ktoré občas ponúka (napr. formou informačného bulletinu)
    • a mohla zvyšovať kvalitu poskytovaných výrobkov a služieb.


Osobné údaje budú spracované vo vami poskytnutom rozsahu, teda obvykle meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, prípadne ďalšie údaje, ktoré nám poskytnete, a to na obdobie 5 rokov od ich poskytnutia. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, bez ich poskytnutia však nemôže byť vykonaná požadovaná služba. Máte právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla príslušnej spoločnosti LG Electronics, a ďalej máte práva podľa § 21 zákona č. 101/2000 Zb., t. j. najmä právo prístupu k údajom, ktoré sa vás týkajú, a právo ich opraviť, doplniť, zablokovať alebo požadovať ich likvidáciu, ako aj právo na informácie, právo na ospravedlnenie, peňažné zadosťučinenie alebo peňažnú náhradu, ak bolo konaním správcu porušené vaše právo na ľudskú dôstojnosť, osobnú česť, dobrú povesť či právo na ochranu mena. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia správcovi.


Príslušná spoločnosť patriaca do LG Electronics Group

Všetky osobné údaje, ktoré poskytnete prostredníctvom Stránok, budú spracované príslušnou spoločnosťou zo skupiny LG Electronics Group, so sídlom v Českej republike alebo ktorá je inak v rámci LG Electronics za Českú republiku zodpovedná. Odkaz na príslušnú spoločnosť zo skupiny LG Electronics Group nájdete na www.lg.com.

Odovzdanie osobných údajov

Môže sa stať, že vaše osobné údaje budú odovzdané do Kórejskej republiky (ďalej len „Južná Kórea“), ktorá leží mimo Európskej únie. Dôvodom takého odovzdania je skutočnosť, že hlavné databázové servery sú umiestnené v Južnej Kórei, a preto môžu byť vaše Osobné údaje presmerované na servery v Južnej Kórei a tam spracované pred tým, než budú odovzdané na miestne servery vo vašom štáte.


Keď budete požiadaný(á) o poskytnutie súhlasu s týmito Pravidlami ochrany súkromia, a v prípade vašej kladnej odpovede poskytnete tiež súhlas s odovzdaním svojich Osobných údajov do Južnej Kórey v súlade s týmito Pravidlami ochrany súkromia.


Cookies

Pravidlá používania cookies

Stránky využívajú cookies. Viac o cookies a tom, ako sa spravujú, nájdete nižšie.
Používaním Stránok vyjadrujete súhlas s využívaním cookies podľa týchto pravidiel používanie cookies. Pokiaľ s využívaním cookies nesúhlasíte, deaktivujte ich prosím podľa pokynov v týchto pravidlách používanie cookies.

Čo je cookie?

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sú sťahované do vášho počítača alebo mobilného zariadenia, keď navštevujete webovú stránku. Cookies sú pri každej nasledujúcej návšteve zasielané späť na pôvodnú webovú stránku alebo na inú webovú stránku, ktorá cookie rozpozná. Cookies sú užitočné, pretože umožňujú webovej stránke rozpoznať zariadenie užívateľa.
Cookies plní množstvo rôznych úloh, napríklad vám umožňujú prechádzať ľahko medzi jednotlivými stránkami, pričom si pamätajú vaše preferencie a všeobecne zlepšujú vaše užívateľské skúsenosti. Pomáhajú tiež zabezpečiť, aby reklama, ktorú vidíte on-line, lepšie zodpovedala vám a vašim záujmom.
Ďalšie informácie o cookies, vrátane údajov o tom, ktoré cookies boli na vašom zariadení nastavené a ako je možné spravovať a mazať, sú k dispozícii na http://www.allaboutcookies.org/.

Aké cookies na Stránkach používame?

Používame nasledujúce cookies:

    • Nevyhnutne nutné cookies. Sú to cookies, ktoré sú potrebné na prevádzku našej webovej stránky. Patrí medzi ne napríklad cookies, ktoré vám umožňujú prihlásiť sa k zabezpečeným oblastiam našej webovej stránky. Tieto cookies nezhromažďujú vaše údaje, ktoré by bolo možné použiť na marketingové účely alebo na zapamätanie toho, kde ste sa na Internete pohybovali. Túto kategóriu cookies nedá deaktivovať.

    • Analytické cookies. Umožňujú nám rozpoznávať a počítať užívateľov a sledovať, ako sa používatelia pohybujú na našej webovej stránke, keď ju používajú. Pomáha nám to zlepšiť spôsob fungovania našej webovej stránky napríklad tým, že užívateľom umožníme ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto cookies nezbierajú údaje, z ktorých by bolo možné určiť vašu totožnosť. Všetky údaje, ktoré tieto cookies zhromažďujú, sú anonymné a používajú sa len na zlepšenie spôsobu fungovania webovej stránky.

Naša webová stránka používa cookies služby Google Analytics. Informácie zozbierané prostredníctvom cookies Google Analytics budú odosielané a ukladané spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch amerických v súlade s jej zásadami ochrany súkromia. Zásady ochrany súkromia spoločnosti Google a spôsob, akým sa vzťahujú na službu Google Analytics, nájdete na http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html. Odmietnuť sledovanie prostredníctvom služby Google Analytics môžete na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl+en-GB

    • Funkčné cookies. Ich prostredníctvom vás dokážeme rozpoznať, keď sa vrátite na našu webovú stránku. Umožňuje nám to prispôsobiť vám náš obsah a zapamätať si vaše preferencie (napríklad váš výber jazyka alebo regiónu). Tieto cookies nezbierajú údaje, z ktorých by bolo možné určiť vašu totožnosť. Všetky údaje, ktoré tieto cookies zhromažďujú, sú anonymné a používajú sa len na zlepšenie spôsobu fungovania webovej stránky.

Ďalšie informácie o jednotlivých cookies, ktoré používame, ao účele ich použitia nájdete v tabuľke nižšie:

 

Ako cookies deaktivovať alebo vymazať?

Cookies môžete deaktivovať prostredníctvom nastavenia vo svojom prezeraní, ktoré vám umožňuje odmietnuť všetky alebo niektoré cookies. Ak však pomocou nastavenia prehliadača deaktivujete všetky cookies (vrátane nevyhnutných cookies), je možné, že nebudete mať prístup ku Stránkam alebo ich častiam.
Deaktivovaním cookie alebo niektoré kategórie cookie nedôjde k vymazaniu cookie z vášho prehliadača. Vymazanie budete musieť vykonať v prehliadači samostatne. Ak chcete vykonať zmeny v nastavení cookies, otvorte prosím ponuku "Možnosti" alebo "Preferencie" svojho prehliadača. Prípadne vyberte v prehliadači možnosť "Pomocník", kde nájdete podrobnejšie informácie.
Ak sa chcete dozvedieť viac o nastavení cookies vo vašom prehliadači, použite prosím odkazy nižšie:

Internet Explorer
Firefox
Chrome
Safari
iOS

Ak ste deaktivovali niektoré analytické cookies, môžeme stále využívať informácie zhromaždené prostredníctvom týchto cookies pred ich deaktiváciou, nebudeme však deaktivované cookies používať na zhromažďovanie žiadnych ďalších informácií.
Všetky cookies okrem nevyhnutných cookies zaniknú po dvoch rokoch.

 

Bezpečnosť

Vyvinieme najväčšie možné úsilie, aby sme ochránili vaše Osobné údaje pred zneužitím, pričom budeme používať najvyspelejšie technologické opatrenia.


Prístup

LG Electronics sa zaväzuje spracovať Osobné údaje čo najviac transparentne. V prípade, keď chcete získať prístup k svojim Osobným údajom alebo požadujete viac informácií, dajte nám, prosím, vedieť. Kontaktovať príslušnú spoločnosť zo skupiny LG Electronics Group môžete Tu....


© LG Electronics Inc. 2012. Všetky práva vyhradené.

Štát Sídlo LG Electronics
Česká republika Názov: LG Electronics CZ, s. r. o.
Adresa: Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 93
Telefón: +420 234 094 600
Fax: +420 234 094 696
Slovenská republika Sídlo kancelárie LG Electronics CZ, s. r. o., v Slovenskej republike:
Adresa: Business centrum Europeum
Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava
Slovenská republika
Telefón: +421 254 642 024 (recepce)
Fax: +421 254 642 033

zavrieť