• Зимата е тук и термопомпите се превърнаха в гореща тема този сезон. Питър Веркемпинк, ръководител на отдел "Продажби и маркетинг" на LG Europe, отдели време, за да сподели състоянието на пазара на термопомпи и бъдещето на термопомпите. Присъединете се към нас за тази възможност, за да научите за факторите, влияещи върху пазара на термопомпи и какво можем да очакваме занапред.

 • Благодарим ви, че се присъединихте към нас. Разкажете ни малко повече за себе си и за това, което правите в LG.

  Благодаря. Аз съм Питър Веркемпинк, вицепрезидент на Business Solution EU, ръководител на продажбите и маркетинга в EU Air solution. Основната ми роля е да развия бизнеса с климатични решения в Европа чрез популяризирането на RAC и термопомпите с въздушен източник в сегмента на жилищното отопление и друго оборудване на директно изпарение в сегмента на търговското отопление и охлаждане.

Безвъзмездна помощ за термопомпа Безвъзмездна помощ за термопомпа
 • Какво се случва на пазара на термопомпи днес?

  1. Какво според Вас движи експанзията на пазара на термопомпи в Европа?
  През 2021 г. бяхме изненадани да чуем от Европейската отоплителна индустрия (EHI), че са инсталирани 1 милион термопомпи с въздушен източник. REPowerEU е най-новият двигател на Европейската комисия за бързо намаляване на използването на изкопаеми горива, като целта е до 2030 г. да бъдат инсталирани 60 милиона термопомпи, което би означавало средно 5 милиона годишно.

  2. Потребителите загрижени ли са повече за разходите за енергия или за въздействието върху околната среда, когато става въпрос за инвестиция в термопомпа?
  Въздействието върху портфейла на крайния потребител е най-големият стимул за хората да инвестират в термопомпа. Ограничен брой хора го правят от екологични съображения. Ето защо е изключително важно да наблюдаваме съотношението евро/kwh газ/електричество и да го сравняваме със SCOP (Сезонен коефициент на ефективност) на въздушна термопомпа.

  3. Действително ли държавните субсидии облекчават финансовата тежест за крайните потребители?
  Настоящите стимули са въведени, за да се доближат разходите за термопомпена инсталация до тази на котелна инсталация. Като такова, намалението на сметките за енергия е действителната нетна полза за потребителя. В момента има схеми, които компенсират много повече капиталови разходи, но съм сигурен, че това е само временно.

  4. Как енергийната криза се отрази на европейския пазар на термопомпи?
  Налице е значително въздействие върху търсенето на термопомпи с въздушен източник поради енергийната криза. По-специално, потенциалният недостиг на газ води до търсенето на термопомпи "въздух-вода". Също така забелязахме повишено търсене на термопомпи "въздух-въздух" като евтино решение за отопление с по-ниски енергийни разходи.

  5. В Европа ръстът на продажбите на термопомпи е забележителен в сравнение с други отоплителни продукти. Какво прави LG конкурентен на пазара?
  Трябва да очакваме, че пазарът ще продължи да расте с до 60 ~ 70%, но най-голямата ни привлекателност днес е фактът, че успяхме да следваме пазара на търсене и предлагане, докато повечето от нашите конкуренти приемат нови поръчки за доставка някъде към Q4 на 2023 г. и след това.

 • Какво е бъдещето на термопомпите?

  1. Докога можем да очакваме държавните субсидии за термопомпи да продължат?
  Няма данни колко дълго ще са налице стимулите. Трябва обаче да се поучим от миналото и да сме наясно, че стимулите могат да бъдат премахнати по всяко време, както в Италия, където бонусът от 110% е отменен.

  2. Ще заинтересува ли европейските потребители „пакет за домашна енергия“, който комбинира термопомпи с ESS и PV?
  Продажбите на комплекти едва започват да набират популярност, главно, защото пътят към пазара все още не е установен и се ръководи главно от инициативи за държавна подкрепа. За LG обаче комбинацията от AWHP и ESS е важна характеристика и ни отличава от утвърдените играчи на пазара и може да помогне за укрепване на нашата позиция в Европа. Със сигурност има търсене от определени играчи на пътя към пазара.

  3. Ако държавните субсидии изчезнат, как това ще се отрази на продажбите на термопомпи?
  Първоначално обемите на термопомпата няма да бъдат засегнати, тъй като няма алтернатива. Ще се появи обаче огромен натиск върху маржовете и себестойността. Трябва да обсъдим нашите възможности и да подготвим план Б занапред.

  4. Как регулациите ще повлияят на избора на европейските потребители по отношение на инициативи за ниски въглеродни емисии?
  Всъщност Европа има за цел да бъде въглеродно неутрална до 2050 г. и за да се случи това, разпоредбите на ЕС се променят, за да премахнат от пазара решенията за отопление, използващи изкопаеми горива. За да се постигне това, те прилагат правила и разпоредби, забраняващи инсталирането на газови котли в нови строителни проекти. Вярвам, че мнозинството от гражданите на ЕС реагират или защото трябва, или защото това има важно финансово въздействие. Като казахме това, виждаме, че по-младите поколения са по-повлияни от екологичните проблеми.

  5. Имайки предвид тенденциите във всяка държава и индустрия, заедно с факта, че разпоредбите за F-газовете все още не са одобрени от Европейския парламент, колко време смятате, че ще продължи използването на R32?

  Нямам кристална топка, за да предскажа какво най-накрая ще бъде решено относно плана за постепенно премахване на F-газовете.
  Предполагам, че ще бъде някъде между настоящия план (2025 г. за моноблокове) и последните предложения за отлагане до 2030 г. Така че може би 2027 г.

  Според мен трябва да продължим с настоящата ни продуктова пътна карта. Ще имаме възможността да пуснем линиите R32 и R290 паралелно и може би да позиционираме R290 пред R32 за момента поради силното и отличително USP. Тялото с R290 ще трябва да съответства на цената на R32 и в средносрочен план да бъде дори по-евтино за пускане на пазара. Но в крайна сметка маркетинговата полза от R290 пред R32 не е в самия газ, а във възприеманите ползи за потребителя.

  6. И накрая, моля, представете някои от вашите прогнози за бъдещето на пазара на термопомпи заедно със стратегията на LG.
  До днес направихме важни, макар и минимални, инвестиции, които помогнаха за постигането на тазгодишния резултат. Инвестициите в научноизследователска и развойна дейност в нова платформа и R290 ноу-хау са важни за бъдещите продажби и развитието на нашите способности, които трябва да бъдат разрешени, за да постигнем целите си в средносрочен план. Трябва да разберем, че в крайна сметка термопомпите са стока и трябва да добавим стойност към тази стока, ако искаме да се конкурираме с утвърдените марки.

Продуктова гама на термопомпи LG

Свържете се с нас

Моля, свържете се с нас за повече информация и ние ще се свържем с вас скоро.