Λύση θέρμανσης (AWHP)

Το LG AWHP είναι ένα εξαιρετικά αποδοτικό σύστημα που επιτρέπει θέρμανση χώρου, δαπέδου, ψύξη και παροχή ζεστού νερού. Όσο περισσότερο το χρησιμοποιείτε, τόσο περισσότερο μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια.

Σύγκριση

0