Λύση ζεστού νερού (Hydro Kit)

Το LG Hydro Kit παρέχει θέρμανση δαπέδου & παροχή ζεστού νερού, για ένα ζεστό εσωτερικό περιβάλλον, που θα σας κάνει να νιώσετε ακόμα πιο άνετα. Ο συνδυασμός Hydrokit και Multi V μία πολύ αποδοτική ενεργειακά λύση.
  • Εξοικονόμηση ενέργειας μέσω του συστήματος ανάκτησης θερμότητας MULTI V1 Εξοικονόμηση ενέργειας μέσω του συστήματος ανάκτησης θερμότητας MULTI V2

    Εξοικονόμηση ενέργειας μέσω του συστήματος ανάκτησης θερμότητας MULTI V

    Το ενεργειακό κόστος μπορεί να ελαχιστοποιηθεί με την επαναχρησιμοποίηση της απορριπτόμενης θερμότητας από τις εσωτερικές μονάδες.