Λύση ζεστού νερού (Hydro Kit)

Το LG Hydro Kit παρέχει θέρμανση δαπέδου & παροχή ζεστού νερού, για ένα ζεστό εσωτερικό περιβάλλον, που θα σας κάνει να νιώσετε ακόμα πιο άνετα. Προσφέρει επίσης μια πολύ αποδοτική ενεργειακή λύση όταν χρησιμοποιείται με το MULTI V.

  • Εξοικονόμηση ενέργειας μέσω του συστήματος ανάκτησης θερμότητας MULTI V1 Εξοικονόμηση ενέργειας μέσω του συστήματος ανάκτησης θερμότητας MULTI V2

    Εξοικονόμηση ενέργειας μέσω του συστήματος ανάκτησης θερμότητας MULTI V

    Το ενεργειακό κόστος μπορεί να ελαχιστοποιηθεί με την επαναχρησιμοποίηση της απορριπτόμενης θερμότητας από τις εσωτερικές μονάδες.

Κατάλογος & φυλλάδιο & λήψη εγγράφων

Title , Size Table List
Τύπος πόρου Τίτλος Διαστάσεις
Catalogue Multi V 2021_catalogue.pdf File PDF4,825K
Leaflet Hydro_Kit_Leaflet.pdf File PDF499K