Τύπος THERMA V R410A IWT  

Ο τύπος THERMA V R410A IWT (Ενσωματωμένη δεξαμενή νερού) συνδυάζει εσωτερική μονάδα και δεξαμενή νερού, επιτρέποντας απλή και εύκολη εγκατάσταση. Αυτή η μονάδα μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε μέρος της επιλογής σας.
Χαρακτηριστικά
Χαρακτηριστικά Αίτημα αγοράς
* Η παραπάνω θερμοκρασία είναι ένα παράδειγμα. Η πραγματική θερμοκρασία λειτουργίας μπορεί να διαμορφωθεί και να ρυθμιστεί σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη.

Κατάλογος & φυλλάδιο & λήψη εγγράφων

Title , Size Table List
Τύπος πόρου Τίτλος Διαστάσεις
Leaflet Therma V_Greek leaflet_2021.pdf File PDF957K
Leaflet Therma_V_R410_IWT_Split_Leaflet.pdf File PDF10,986K