Τύπος THERMA V R410A IWT  

Ο τύπος THERMA V R410A IWT (Ενσωματωμένη δεξαμενή νερού) συνδυάζει εσωτερική μονάδα και δεξαμενή νερού, επιτρέποντας απλή και εύκολη εγκατάσταση. Αυτή η μονάδα μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε μέρος της επιλογής σας.
Features
* Η παραπάνω θερμοκρασία είναι ένα παράδειγμα. Η πραγματική θερμοκρασία λειτουργίας μπορεί να διαμορφωθεί και να ρυθμιστεί σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη.