Λύση εξαερισμού (ERV)

Τα συστήματα αερισμού και εξαερισμού LG ERV είναι μια αποτελεσματική λύση για καθαρό εσωτερικό αέρα. Χρησιμοποιώντας πολλαπλές εναλλαγές και πολλαπλά βήματα καθαρισμού αέρα, μπορείτε να αναπνέετε υγιέστερο αέρα.
*Η εικονιζόμενη ρύθμιση θερμοκρασίας αποτελεί μόνο παράδειγμα. Η επιθυμητή θερμοκρασία αλλάζει ανάλογα με την προτιμώμενη ρύθμιση του χρήστη.
  • ERV_feature03_20171107_D_1511147448246 ERV_feature03_20171107_M_1511147459483

    CO₂ Έλεγχος συγκέντρωσης

    Με τη χρήση αισθητήρα CO₂, το ERV ελέγχει αυτόματα τη ροή του αέρα εξάτμισης, για να διατηρεί τον εσωτερικό αέρα φρέσκο στην καθορισμένη συγκέντρωση CO₂.
  • ERV_feature04_20171107_D_1511148737626 ERV_feature04_20171107_M_1511148745860

    Σύστημα καθαρισμού αέρα

    Το ERV μπορεί να απομακρύνει διάφορες επιβλαβείς ουσίες, όπως μικροσκοπική σκόνη και ιούς μέσω 3 βημάτων καθαρισμού αέρα. Πρώτον με το βασικό φίλτρο, το οποίο είναι εγκατεστημένο στο μπροστινό και πίσω μέρος του εναλλάκτη θερμότητας, το οποίο φιλτράρει τις επιβλαβείς ουσίες. Ο εναλλάκτης θερμότητας είναι εξοπλισμένος με αντι-ιική επικάλυψη που εμποδίζει την αναπαραγωγή επιβλαβών ιών. Επιπλέον, το προαιρετικό φίλτρο υψηλής απόδοσης (F8) που είναι εγκατεστημένο μπροστά από τον εναλλάκτη θερμότητας μπλοκάρει το 80-90% της σκόνης 0,4μm και αφαιρεί τη μικροσκοπική σκόνη.
*Αποτέλεσμα εσωτερικής προσομοίωσης LG.

Κατάλογος & φυλλάδιο & λήψη εγγράφων

Title , Size Table List
Τύπος πόρου Τίτλος Διαστάσεις
Catalogue Multi V 2021_catalogue.pdf File PDF4,825K
Leaflet ERV_Leaflet.pdf File PDF2,928K