Λύση εξαερισμού (ERV)

Η λύση αερισμού LG ERV είναι μια αποτελεσματική λύση για καθαρό εσωτερικό αέρα. Χρησιμοποιώντας πολλαπλά βήματα καθαρισμού αέρα, μπορείτε να αναπνέετε υγιέστερο αέρα.
Features
*Η εικονιζόμενη ρύθμιση θερμοκρασίας αποτελεί μόνο παράδειγμα. Η επιθυμητή θερμοκρασία αλλάζει ανάλογα με την προτιμώμενη ρύθμιση του χρήστη.
  • ERV_feature03_20171107_D_1511147448246 ERV_feature03_20171107_M_1511147459483

    CO₂ Έλεγχος συγκέντρωσης

    Με τη χρήση αισθητήρα CO₂, το ERV ελέγχει αυτόματα τη ροή του αέρα εξάτμισης, για να διατηρεί τον εσωτερικό αέρα φρέσκο στην καθορισμένη συγκέντρωση CO₂.
  • ERV_feature04_20171107_D_1511148737626 ERV_feature04_20171107_M_1511148745860

    Σύστημα καθαρισμού αέρα

    Το ERV μπορεί να απομακρύνει διάφορες επιβλαβείς ουσίες, όπως μικροσκοπική σκόνη και ιούς μέσω 3 βημάτων καθαρισμού αέρα. Πρώτον με το βασικό φίλτρο, το οποίο είναι εγκατεστημένο στο μπροστινό και πίσω μέρος του εναλλάκτη θερμότητας, το οποίο φιλτράρει τις επιβλαβείς ουσίες. Ο εναλλάκτης θερμότητας είναι εξοπλισμένος με αντι-ιική επικάλυψη που εμποδίζει την αναπαραγωγή επιβλαβών ιών. Επιπλέον, το φίλτρο υψηλής απόδοσης (F8) που είναι εγκατεστημένο μπροστά από τον εναλλάκτη θερμότητας και το προαιρετικό φίλτρο μπλοκάρει το 80-90% της σκόνης 0,4μm και αφαιρεί τη μικροσκοπική σκόνη.
*Αποτέλεσμα εσωτερικής προσομοίωσης LG.