Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας. Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας.

Βοήθεια & Επίλυση Προβλημάτων

Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το LG προϊόν σας

[LG οθόνη τηλεόρασης] Τα χρώματα της τηλεόρασης παραμορφώνονται, εμφανίζονται κοκκινωπά ή γίνονται κλίμακα του γκρι όταν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη στον αποκωδικοποιητή.

Επίλυση προβλημάτων

Εάν παρατηρήσετε ότι ολόκληρη η οθόνη εμφανίζεται κοκκινωπή όταν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη στον αποκωδικοποιητή, αυτό μπορεί να οφείλεται σε κακή σύνδεση καλωδίου HDMI.

Κόκκινη οθόνη και ασπρόμαυρη οθόνη

Αιτίες και συμπτώματα

  • Η σύνδεση με τον αποκωδικοποιητή σας είναι κακή.

Δοκιμάστε αυτό

Έχετε ελέγξει το καλώδιο HDMI;

➔ Δοκιμάστε να επανασυνδέσετε το καλώδιο HDMI στον αποκωδικοποιητή.

Επανασύνδεση του καλωδίου HDMI στον αποκωδικοποιητή
Απενεργοποιήστε την τηλεόραση και τον αποκωδικοποιητή, αποσυνδέστε το καλώδιο HDMI στο πίσω μέρος της τηλεόρασης και συνδέστε το ξανά.
Αποσυνδέστε το καλώδιο HDMI και επανασυνδέστε το
Επίσης, αφαιρέστε το καλώδιο HDMI από τον αποκωδικοποιητή και επανασυνδέστε το, εάν είναι εφικτό.
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε καλώδιο HDMI έκδοσης 2.0 ή νεότερης.

Έχετε ελέγξει το καλώδιο HDMI χρησιμοποιώντας τη [Γρήγορη βοήθεια];

➔ Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το [HDMI Check] στην επιλογή [Γρήγορη βοήθεια] στις Ρυθμίσεις τηλεόρασης για να διαγνώσετε την κατάσταση του καλωδίου HDMI.

Η λειτουργία [Γρήγορη βοήθεια] σάς επιτρέπει να ελέγξετε εάν το καλώδιο HDMI είναι ελαττωματικό ή όχι. (Ισχύει μόνο για προϊόντα που κυκλοφόρησαν το 2019 και αργότερα)

Εκτέλεση της [Γρήγορης βοήθειας] στο μενού Ρυθμίσεις
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί [9] στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης για περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο και επιλέξτε → [Check TV Status] → [Check RF/HDMI] → [Start Diagnosis] → [Learn More]
(1) Ελέγξτε τα στοιχεία
Πατήστε το πλήκτρο πρόσβασης 9 για να επιλέξετε την οθόνη λίστας ελέγχου τηλεόρασης
(2) Ελέγξτε την κατάσταση της τηλεόρασης
Επιλέξτε Έλεγχος κατάστασης από Στοιχεία ελέγχου
(3) Ελέγξτε το RF / HDMI
Επιλέξτε check-in rf/hdmi Ελέγξτε την κατάσταση της τηλεόρασης
(4) Έναρξη διάγνωσης
(5) Μάθετε περισσότερα
Επιλέξτε Διάγνωση κατάστασης στον έλεγχο rf/hdmi
Πληροφορίες για τα καλώδια HDMI (ελαττωματικά καλώδια)
Εάν ανακαλυφθούν ανωμαλίες από τη δοκιμή, αντικαταστήστε το καλώδιο HDMI με ένα γνήσιο καλώδιο.
Εάν το πρόβλημα δεν παρουσιαστεί στη δοκιμή εικόνας, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών αποκωδικοποιητή. (π.χ. καλωδιακή τηλεόραση, Skylife, IPTV)

Η οθόνη εμφανίζεται ασπρόμαυρη ακόμα και μετά τον έλεγχο του HDMI

➔ Μεταβείτε στις [Ρυθμίσεις] και ξεκινήστε το [Δοκιμή εικόνας] για να ελέγξετε εάν η εικόνα λειτουργεί κανονικά.

Εκτέλεση του στοιχείου [Picture Test] στο μενού Ρυθμίσεις

webOS 5.0

[2020 WebOS 5.0] Πιέστε το κουμπί στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης και επιλέξτε [Όλες οι ρυθμίσεις] → [Υποστήριξη] → [Πρόσθετες ρυθμίσεις] → [Δοκιμή εικόνας]. [2020 WebOS 5.0] Πατήστε το κουμπί ρύθμισηστο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης και επιλέξτε [Όλες οι ρυθμίσεις] → [Υποστήριξη] → [Πρόσθετες ρυθμίσεις] → [Δοκιμή εικόνας].
Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και πατήστε το κουμπί [Settings] στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας.
Επιλέξτε [Όλες οι ρυθμίσεις] στο μενού [Ρυθμίσεις].
Αφού πατήσετε τις ρυθμίσεις του τηλεχειριστηρίου, επιλέξτε το μενού Όλες οι ρυθμίσεις
(1) Επιλέξτε [Υποστήριξη] και, στη συνέχεια, (2) [Πρόσθετες ρυθμίσεις].
Επιλέξτε πρόσθετες ρυθμίσεις στην υποστήριξη πελατών
Επιλέξτε [ Πρόσθετες ρυθμίσεις ] και, στη συνέχεια, (3) [ Δοκιμή εικόνας ] μενού.
Επιλέξτε Πρόσθετες ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, μενού Δοκιμή εικόνας
Εκτελέστε το στοιχείο [Picture Test] για να ελέγξετε την κατάσταση της οθόνης.
Εκτελέστε το στοιχείο [Picture Test] για να ελέγξετε την κατάσταση της οθόνης.

[Πριν από το 2019] WebOS

[WebOS 2019 ή πριν] Πιέστε το κουμπί στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης και επιλέξτε [All Settings] (Όλες οι ρυθμίσεις) → [Picture] (Εικόνα) → [Picture Test] (Δοκιμή εικόνας). [WebOS 2019 ή πριν] Πατήστε το κουμπί ρύθμισηστο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης και επιλέξτε [Όλες οι ρυθμίσεις] → [Εικόνα] → [Δοκιμή εικόνας].
Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και πατήστε το κουμπί [Settings] στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας.
Επιλέξτε [Όλες οι ρυθμίσεις] στο μενού [Ρυθμίσεις].
Αφού πατήσετε τις ρυθμίσεις του τηλεχειριστηρίου, επιλέξτε το μενού Όλες οι ρυθμίσεις
(1) Επιλέξτε [Εικόνα] και, στη συνέχεια, (2) [Δοκιμή εικόνας].
Επιλέξτε Εικόνα και, στη συνέχεια, Δοκιμή εικόνας]
Εκτελέστε το στοιχείο [Picture Test] για να ελέγξετε την κατάσταση της οθόνης.
Εκτελέστε δοκιμή εικόνας για να ελέγξετε την κατάσταση της οθόνης.

Εάν η εικόνα στη δοκιμαστική οθόνη φαίνεται εντάξει, υποδεικνύει ότι το πρόβλημα έγκειται στο σήμα εκπομπής και όχι στην ίδια την τηλεόραση.
Εάν το πρόβλημα δεν παρουσιαστεί στη δοκιμή εικόνας, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών αποκωδικοποιητή. (π.χ. καλωδιακή τηλεόραση, Skylife, IPTV)
Εάν το πρόβλημα παραμένει στη δοκιμή εικόνας, επικοινωνήστε με το LG Electronics Service Center.

Σημείωση

[Προϊόντα που κυκλοφόρησαν το 2020 ή αργότερα] WebOS 5.0 ή νεότερη έκδοση

Υπάρχει μια λειτουργία [Προσβασιμότητα] στην τηλεόρασή σας που μπορεί να ενεργοποιήσει την ασπρόμαυρη οθόνη κατά τη λειτουργία της τηλεόρασης.
Αν η επιλογή [Κλίμακα του γκρι] είναι ενεργοποιημένη στην επιλογή [Προσβασιμότητα] στις Ρυθμίσεις τηλεόρασης, απενεργοποιήστε την.
Πιέστε το κουμπί στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης και επιλέξτε [Προσβασιμότητα] → [Κλίμακα του γκρι] → [Όχι]. Πατήστε το κουμπί ρύθμισηστο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης και επιλέξτε [Προσβασιμότητα] → [Κλίμακα του γκρι] → [Όχι].
Οθόνη επιλογής/απενεργοποίησης στην Access

Αυτός ο οδηγός δημιουργήθηκε για όλα τα μοντέλα, επομένως οι εικόνες ή το περιεχόμενο ενδέχεται να διαφέρουν από το προϊόν σας.

*Απαιτούμενη ερώτηση