Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας. Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας.

Βοήθεια & Επίλυση Προβλημάτων

Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το LG προϊόν σας

[LG TV σύνδεση στο Internet] Δεν μπορώ να συνδεθώ στο Internet

Επίλυση προβλημάτων

Η σύνδεση στο Internet δεν είναι διαθέσιμη με την τηλεόραση;

Εάν το Internet δεν είναι διαθέσιμο με την τηλεόραση, η κατάσταση σύνδεσης δικτύου ή ο δρομολογητής Internet ενδέχεται να μην είναι φυσιολογική.
Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης καλωδίου στην τηλεόραση και το δρομολογητή Internet και ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης δικτύου ακολουθώντας τα βήματα στο μενού ρυθμίσεων τηλεόρασης.

Δοκιμάστε αυτό

Είναι το δίκτυο συνδεδεμένο στην τηλεόραση;

Στο μενού TV Settings, μεταβείτε στην επιλογή [Connection] (Σύνδεση) και ελέγξτε αν η κατάσταση ενσύρματου ή ασύρματου δικτύου είναι [Connected to Internet] (Σύνδεση στο Internet).

➔ Έλεγχος της σύνδεσης δικτύου στην τηλεόραση

1. Αφού ενεργοποιήσετε την τηλεόραση, πατήστε το κουμπί [Settings] στο τηλεχειριστήριο.
Από τις [Γρήγορες ρυθμίσεις], επιλέξτε [Δίκτυο].

επιλέγοντας ένα δίκτυο από τη γρήγορη ρύθμιση που εμφανίζεται πατώντας Ρυθμίσεις στο τηλεχειριστήριο

2. Στην επιλογή [Τυπική], ελέγξτε αν η κατάσταση του στοιχείου [Ενσύρματη σύνδεση (Ethernet)] ή του στοιχείου [Σύνδεση Wi-Fi] είναι [Σύνδεση στο Internet].
Εάν είναι [Not Connected], επαναφέρετε τη σύνδεση δικτύου.

Εικόνα μενού που εμφανίζει την κατάσταση σύνδεσης ενσύρματων και ασύρματων δικτύων

➔ Βήματα για τον έλεγχο της κατάστασης σύνδεσης δικτύου

Πώς να ελέγξετε εάν το Internet δεν είναι διαθέσιμο, παρόλο που η κατάσταση σύνδεσης δικτύου είναι [Συνδεδεμένο στο Internet]

1. Όταν επιλέγετε τη μέθοδο συνδεδεμένου δικτύου, θα εμφανιστεί η οθόνη όπου μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση σύνδεσης δικτύου μέσω βημάτων.

Εικόνα που δείχνει την κατάσταση δικτύου βήμα προς βήμα

2. Τα εικονίδια στην αριστερή πλευρά της οθόνης αντιπροσωπεύουν [TV], [Gateway], [DNS] και [Internet].
Εάν όλα τα στάδια δεν έχουν προβλήματα, όλα τα εικονίδια συνδέονται μέσω μιας πράσινης γραμμής.
Ελέγξτε εάν υπάρχει ένα σημάδι [X] μεταξύ οποιωνδήποτε εικονιδίων σταδίου στο Κατάσταση σύνδεσης δικτύου οθόνη.

3. Αν υπάρχει ένδειξη [X] μεταξύ [TV] και [Gateway], ελέγξτε τη σύνδεση καλωδίου μεταξύ της τηλεόρασης και του δρομολογητή σας.
Εάν δεν υπάρχουν προβλήματα, επανεκκινήστε το καλωδιακό μόντεμ και, στη συνέχεια, το δρομολογητή με την καθορισμένη σειρά και αρχικοποιήστε τα.
Μετά την αρχικοποίηση, απενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας, ενεργοποιήστε την ξανά και συνδέστε την ξανά στο δίκτυο.

Εικόνα που δείχνει την κατάσταση δικτύου βήμα προς βήμα

4. Εάν δεν υπάρχει πρόβλημα με το [TV], αλλά υπάρχει ένα σημάδι [X] μεταξύ [Gateway] και [DNS] ή [Internet], αποσυνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας
του δρομολογητή Internet και του καλωδιακού μόντεμ, περιμένετε 10 δευτερόλεπτα ή περισσότερο και, στη συνέχεια, συνδέστε τα ξανά.
Πατήστε το κουμπί [Reset] (Επαναφορά) στο δρομολογητή και το καλωδιακό μόντεμ σας για να τα αρχικοποιήσετε.
Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την υπηρεσία παροχής Internet (ISP).

Εικόνα που δείχνει την κατάσταση δικτύου βήμα προς βήμα

Αυτός ο οδηγός δημιουργήθηκε για όλα τα μοντέλα, επομένως οι εικόνες ή το περιεχόμενο ενδέχεται να διαφέρουν από το προϊόν σας.

*Απαιτούμενη ερώτηση