Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας. Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας.

Βοήθεια & Επίλυση Προβλημάτων

Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το LG προϊόν σας

[Τηλεόραση LG] Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λειτουργία αυτόματου συντονισμού;

Επίλυση προβλημάτων

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία εάν χρησιμοποιείτε ψηφιακή κεραία εσωτερικού/εξωτερικού χώρου, δημόσια κεραία διαμερίσματος ή κεραία παρόχου υπηρεσιών καλωδιακής τηλεόρασης απευθείας συνδεδεμένη στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.
Εκτελέστε αυτήν τη λειτουργία κατά την προετοιμασία της τηλεόρασης, μετά τη μετακίνηση σε νέο μέρος ή όταν τα παρεχόμενα κανάλια άλλαξαν από τον πάροχο υπηρεσιών καλωδιακής τηλεόρασης.
Εάν παρακολουθείτε τηλεόραση συνδέοντάς την σε αποκωδικοποιητή, αλλάξτε την τηλεόραση στην κατάλληλη λειτουργία εξωτερικής εισόδου, ανεξάρτητα από τη λειτουργία αυτόματου συντονισμού.

Δοκιμάστε αυτό

[2022 WebOS22] Χρήση αυτόματου συντονισμού

Πιέστε το κουμπί στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης και επιλέξτε [Όλες οι ρυθμίσεις] → [Γενικά] → [Κανάλια] → [Συντονισμός καναλιών] → [Έναρξη] → [Τέλος]. Πατήστε το κουμπί ρύθμισηστο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης και επιλέξτε [Όλες οι ρυθμίσεις] → [Γενικά] → [Κανάλια] → [Συντονισμός καναλιών] → [Έναρξη] → [Τέλος].

1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και πατήστε το κουμπί [Settings] στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας.
Επιλέξτε [Όλες οι ρυθμίσεις] στο μενού [Ρυθμίσεις].

Αφού πατήσετε τις ρυθμίσεις του τηλεχειριστηρίου, επιλέξτε το μενού Όλες οι ρυθμίσεις

2. Επιλέξτε [Γενικά].

3. Επιλέξτε [Κανάλια].

επιλέγοντας Κανάλια αντί για Γενικά

4. Επιλέξτε [Συντονισμός καναλιού].

επιλογή Συντονισμός καναλιών στα κανάλια

5. Επιλέξτε τη συνδεδεμένη κεραία και πατήστε [Έναρξη].

Επιλογή συντονισμού καναλιού

6. Μόλις ολοκληρωθεί ο συντονισμός καναλιών, επιλέξτε [Τέλος].

Ο συντονισμός καναλιών ολοκληρώθηκε

[2019 WebOS4.5] Χρήση αυτόματου συντονισμού

Πιέστε το κουμπί στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης και επιλέξτε [Όλες οι ρυθμίσεις] → [Κανάλια] → [Συντονισμός καναλιών] → [Αυτόματος συντονισμός] → [Έναρξη] → [Τέλος]. Πατήστε το κουμπί ρύθμισηστο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης και επιλέξτε [Όλες οι ρυθμίσεις] → [Κανάλια] → [Συντονισμός καναλιών] → [Αυτόματος συντονισμός] → [Έναρξη] → [Τέλος].

1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και πατήστε το κουμπί [Settings] στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας.
Επιλέξτε [Όλες οι ρυθμίσεις] στο μενού [Ρυθμίσεις].

Αφού πατήσετε τις ρυθμίσεις του τηλεχειριστηρίου, επιλέξτε το μενού Όλες οι ρυθμίσεις

2. Επιλέξτε [Κανάλια].

3. Επιλέξτε [Συντονισμός καναλιού].

επιλογή συντονισμού καναλιού στα Κανάλια

4. Επιλέξτε [Auto Tuning] (Αυτόματος συντονισμός).

Επιλογή αυτόματου συντονισμού

5. Επιλέξτε [Έναρξη].

Έναρξη συντονισμού καναλιού

6. Μόλις ολοκληρωθεί ο συντονισμός καναλιών, επιλέξτε [Τέλος].

Πλήρης συντονισμός καναλιών
Πώς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματου συντονισμού σε διαφορετικές εκδόσεις WebOS

[2021 WebOS6.0] Πιέστε το κουμπί στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης και επιλέξτε [Όλες οι ρυθμίσεις] → [Γενικά] → [Κανάλια] → [Συντονισμός καναλιών]Πατήστε το κουμπίρύθμισηστο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης και επιλέξτε [Όλες οι ρυθμίσεις] → [Γενικά] → [Κανάλια] → [Συντονισμός καναλιών]

[2020 WebOS5.0] Πιέστε το κουμπί στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης και επιλέξτε [Όλες οι ρυθμίσεις] → [Κανάλια] → [Συντονισμός καναλιών] → [Αυτόματος συντονισμός]Πατήστε το κουμπίρύθμισηστο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης και επιλέξτε [Όλες οι ρυθμίσεις] → [Κανάλια] → [Συντονισμός καναλιών] → [Αυτόματος συντονισμός]

[2018 WebOS4.0] Πιέστε το κουμπί στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης και επιλέξτε [Όλες οι ρυθμίσεις] → [Κανάλια] → [Συντονισμός καναλιών] → [Αυτόματος συντονισμός]. Πατήστε το κουμπίρύθμισηστο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης και επιλέξτε [Όλες οι ρυθμίσεις] → [Κανάλια] → [Συντονισμός καναλιών] → [Αυτόματος συντονισμός].

[2017 WebOS3.5] Πιέστε το κουμπί στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης και επιλέξτε [Όλες οι ρυθμίσεις] → [Κανάλια] → [Συντονισμός καναλιών] → [Αυτόματος συντονισμός]. Πατήστε το κουμπίρύθμισηστο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης και επιλέξτε [Όλες οι ρυθμίσεις] → [Κανάλια] → [Συντονισμός καναλιών] → [Αυτόματος συντονισμός].

Σημείωση
※ Ορισμένα μοντέλα που κυκλοφόρησαν το 2019 ή αργότερα είναι προγραμματισμένα να ξεκινούν τη διαδικασία αυτόματου συντονισμού όταν πατηθεί το κουμπί [Σίγαση] τρεις φορές στη σειρά.
Επιλογή αυτόματου καναλιού πατώντας το πλήκτρο σίγασης στο τηλεχειριστήριο 3 φορές

Αυτός ο οδηγός δημιουργήθηκε για όλα τα μοντέλα, επομένως οι εικόνες ή το περιεχόμενο ενδέχεται να διαφέρουν από το προϊόν σας.

*Απαιτούμενη ερώτηση