Βοήθεια & Επίλυση Προβλημάτων

Θέμα

  • Περιεχόμενα εγγράφου
    Επίλυση προβλημάτων
    [Θόρυβος τηλεόρασης LG] Αντιμετωπίζω θορύβους
    Δοκιμάστε αυτό--------------Σύνδεση κεραίαςΕάν το σύμπτωμα παρουσιάζεται μόνο σε ένα συγκεκριμένο κανάλι, μπορεί να είναιένα ζήτημα σήματος εκπομπής. Σε αυτήν την περίπτωση, συνιστάται να ζητήσετε απότον πάροχο κεραίας/καλωδιακής τηλεόρασης...
Δείτε περισσότερα