Βοήθεια & Επίλυση Προβλημάτων

Θέμα

 • Περιεχόμενα εγγράφου
  Επισκευή
  Θέλω να ενεργοποιήσω την αυτόματη ενεργοποίηση της γραμμής ήχου
  Η λειτουργία αυτόματης τροφοδοσίας χρησιμοποιείται για να βεβαιωθείτε ότι ημπάρα ήχου ενεργοποιείται αυτόματα καθώς η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη όταν ητηλεόραση και η γραμμή ήχου είναι αρχικά απενεργοποιημένες ενώ είναι συνδεδεμένοτο οπ...
 • Περιεχόμενα εγγράφου
  Επίλυση προβλημάτων
  [LG Ήχος] Βλέπω διπλά χρώματα στην οθόνη κατά την αναπαραγωγή ενός DVD.
  Δοκιμάστε αυτό--------------Πρέπει να απενεργοποιήσετε την επιλογή Προοδευτική σάρωση.Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Στοπ (Stop) για περισσότερο από 5 δευτερόλεπταενώ βρίσκεστε χωρίς δίσκο.Εάν δεν λειτουργεί, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ...
 • Περιεχόμενα εγγράφου
  Επίλυση προβλημάτων
  [LG Ήχος] Προσπάθησα να χρησιμοποιήσω ένα καθαριστικό κεφαλής.
  Εάν οι ξένες ουσίες είναι μουτζουρωμένες πάνω από την κεφαλή της οθόνης, η οθόνηενδέχεται να μην εμφανίζει σωστά τα πράγματα, οπότε φροντίστε να τα αφαιρέσετεκαι να ελέγξετε την κατάσταση της οθόνης.Εάν υπάρχει είσοδος σήματος θορύβου λόγω ...
 • Περιεχόμενα εγγράφου
  Επίλυση προβλημάτων
  [LG Ήχος] Ορισμένες σκηνές ή ήχοι διακόπτονται ή παραλείπονται κατά την αναπαραγωγή του CD.
  Αιτίες και συμπτώματα--------------------- * Ορισμένες σκηνές ή ήχοι διακόπτονται ή παραλείπονται κατά την αναπαραγωγή του CD. Υπάρχει μια είσοδος σήματος θορύβου λόγω κάμψης ή ξένης ουσίας στο CD.Εάν άλλα CD δεν έχουν κανένα πρόβλημα με αυ...
 • Περιεχόμενα εγγράφου
  Επίλυση προβλημάτων
  Στην οθόνη, λέει [AUTO TRK]
  Η λειτουργία ενεργοποιείται για αυτόματη προσαρμογή της οθόνης.Δεδομένου ότι η κατάσταση της ταινίας δεν είναι καλή, η οθόνη ρυθμίζεται και εντω μεταξύ εμφανίζεται το μήνυμα [AUTO TRK]. Το βίντεο είναι εντάξει, οπότεμεταβείτε σε άλλη κασέτα...
 • Περιεχόμενα εγγράφου
  Επίλυση προβλημάτων
  [LG Ήχος] Η ποιότητα του βίντεο είναι πολύ κακή.
  Αυτό είναι ένα πολύ συνηθισμένο πρόβλημα που εντοπίζεται όταν η ανάλυση εξόδουDVD δεν έχει ρυθμιστεί σωστά.Δοκιμάστε αυτό--------------Στο κύριο σώμα ή στο τηλεχειριστήριο, πατήστε το κουμπί [Resolution] για ναεμφανιστεί η οθόνη.Κάθε φορά π...
Δείτε περισσότερα