Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

כיצד ניתן להשתמש ב- Universal Control ב- Magic Remote?

  • אחרים
  • אחרים
  • תפעול
  • מסכי טלויזיה
  • עדכון אחרון 08/12/2018

 

כיצד ניתן להשתמש ב- Universal Control ב- Magic Remote?
 Universal control בקרה אוניברסלית

ניתן לשלוט בהתקנים כגון ממיר, נגן Blu-Ray או קולנוע ביתי המחוברים לטלוויזיה באמצעות  Remote Magic.

 

How to set up Universal Control settings כיצד להגדיר את הגדרות הבקרה האוניברסלית


ב Magic remote עבור אל > בית חכם > היישומים שלי ובחר ב- בקרה/שליטה אוניברסלית

היכנס להגדרות תחת בקרה אוניברסלית ובחר במכשיר חיצוני אותו תרצה להגדיר

בחר קלט מרוכב כשמכשיר מחובר ובחר ספק שירות או יצרן.

בדוק את השלט הרחוק כדי לראות אם הוא פועל כהלכה והשלם את הגדרות הבקרה האוניברסלית.

 

How to set up Universal Control settings  כיצד להשתמש בהתקנים חיצוניים עם Remote Magic

 

לחץ על כפתורים 1,2 ו- 3 ב- Magic remote להצגת שלט רחוק על המסך

 בחר את ההתקן החיצוני הנכון המחובר לטלוויזיה.

כאשר הוא משתנה לשלט רחוק עבור התקנים חיצוניים, באפשרותך להשתמש בו כדי לשלוט בהתקנים חיצוניים.

 

magic remote to control set top box, blue-ray player and home theater

 

 

 

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500