Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

Bluetooth כיצד לחבר לטלוויזיה שלי אזניות

  • אחרים
  • אחרים
  • התקנה
  • מסכי טלויזיה
  • עדכון אחרון 08/05/2018

 

  

כיצד ניתן לחבר אוזניית Bluetooth לטלוויזיה?
 
IMG_225028.pngבעיה: אני רוצה לחבר אוזניות Bluetooth לטלוויזיה שלי
 
IMG_225036.png
ודא שהטלוויזיה תומכת ב- Bluetooth 
 
שלא כמו טלפונים ניידים, טלוויזיות אינן מצוידות בדרך כלל בתכונה חיבורBluetooth .
(אם הטלוויזיה שלך כוללת [Bluetooth] בתפריט, היא תומכת בהתקני Bluetooth) 
 
 
בדוק שקע חיבור ואם שקע החיבור מזווג עם האוזנייה
 
כאשר דונגל מחובר לשקע האוזניות בחלק האחורי של הטלוויזיה, אותות שמע סטריאופוניים יועברו לדיבורית האישית.
 
 
IMG_225047.png כיצד לחבר מכשיר Bluetooth 
 
גש לתפריט Bluetooth > אישור > בחר בהפעל (ON) בשלט הטלוויזיה.
הודעת "מתחבר דרךBluetooth" תופיע על המסך
 
הגדר את מספר ה PIN של ה- Bluetooth
היכנס לתפריט >Bluetooth> אישור > עיין במדריך למשתמש כדי להזין את מספר ה- PIN.
(ניתן להזין מספר מרבי של 10 ספרות).
 
 
IMG_225056.png כיצד לחבר אוזניות Bluetooth
 
עבור אל [תפריט]  [Bluetooth] [אוזניית Bluetooth ] [אישור] בשלט רחוק. לחץ על הלחצן חיפוש מכשיר (ירוק)
 
כאשר מתבצע החיפוש, תוצג רשימה של התקני Bluetooth. בחר התקן ולחץ על אישור.
הזן מספר PIN עבור אוזניות Bluetooth. (הזן את מספר ה-PIN של ה-Bluetooth שהוזן על המוצר)
 
בעת חיבור הדיבורית האישית, ודא שהאוזניה מופעלת. החיבור יופסק כאשר המכשיר כבוי.
 
כאשר ברצונך להשתמש בדיבוריתBluetooth שוב, עבור אל [תפריט]  [Bluetooth]  [אוזניית Bluetooth] ובחר את התקן ה- Bluetooth הרשום.
 bluetooth headset
אם נעשה שימוש בשקע חיבור עם יציאת שמע 3.5 מ"מ, ניתן לחבר אותו להתקני שמע כגון נגן MP3 וטלוויזיות.
 

 dongle

 

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500