Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

עיכוב בהפעלת הטלוויזיה

  • אחרים
  • אחרים
  • פתרון תקלות
  • מסכי טלויזיה
  • עדכון אחרון 08/12/2018

 

עיכוב בהפעלת הטלוויזיה

 

 

 

 

עבור מוצרי OLED, LED, LCD, PDP, לוקח זמן להציג תמונה. 

 

 

 

כיצד לתקן

 

בדוק אם הלוגו של LG מופיע על המסך בעת הפעלתו.

 

אם אתה משתמש בממיר, בדוק אם הוא מופעל.

 

• עבור דגמים מסוימים של OLED ודגמים אחרים, הלוגו של LG אינו מופיע על המסך.

 

 

עבור הסימפטומים הבאים, הבעיה צריכה להיבדק על ידי מהנדס שירות:

 

1. מנורה עומדת מהבהבת במשך יותר מ 30 שניות. או שהטלוויזיה נכבית שוב לאחר הבהוב  או צליל חוזר של "קליק –קלאק" מהחלק האחורי של המוצר.

 

2. מערכת הקול פועלת היטב, אך לא מופיעה תמונה על המסך, ותפריט ההגדרות אינו מופיע גם לאחר לחיצה על לחצן התפריט בשלט הרחוק.

 

[הערות]

 

PDP.LCD, LED TV: בתוך 10 שניות.

 

LCD טלוויזיה אלחוטית: 17 שניות ~ 20 שניות. (עד שמתחברת אלחוטית)

OLED TV: בתוך כ 15 שניות.

 

 

 

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500