מצא מידע מועיל על מוצר LG שלך דרך ספריית העזרה שלנו. מצא מידע מועיל על מוצר LG שלך דרך ספריית העזרה שלנו.

עזרה בספריה

מצא מידע מועיל על מוצר LG שלך

כיצד ניתן לעדכן את תוכנת הטלוויזיה שלי?

פתרון תקלות

 

 

כיצד ניתן לעדכן את תוכנת הטלוויזיה שלי?

 

בעיה

 כיצד אוכל לעדכן את תוכנת הטלוויזיה שלי?

 

פתרון בעיות

לחץ על סמל ההגדרות בפינה השמאלית העליונה ועבור אל 'מתקדם'

 

 


Click Settings icon on top right   and go to Advanced.

לחץ על אודות הטלוויזיה תחת כללי

 


Click About the TV under General.

 


 

לחץ על עדכן גרסת תוכנה ואפשר עדכונים אוטומטיים

 

 

Click update software version    and allow automatic updates.

*שאלה מתבקשת