Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

אין מסך שידור

  • אחרים
  • אחרים
  • פתרון תקלות
  • מסכי טלויזיה
  • עדכון אחרון 08/19/2018

 

אין מסך שידור

 

סימפטום

הגדרת כוונון אוטומטי

טלוויזיה לא חכמה

 

 כיצד לתקן

כיצד להגדיר כוונון אוטומטי

תפריט הגדרת ההליך / התאמה עשוי להשתנות בהתאם לדגם.

 

 

 

תפריט ערוץ כוונון אוטומטי

 

 

טלוויזיה חכמה לפני '13

תפריט הגדרות ערוץ כוונון אוטומטי התחלה

 


 

 

 

 

 

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500