Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

הטלוויזיה פועלת אך אין אור

  • אחרים
  • אחרים
  • פתרון תקלות
  • מסכי טלויזיה
  • עדכון אחרון 11/22/2018

 

הטלוויזיה פועלת אך אין אור

 

סימפטום

למרות שהפעלת את הטלוויזיה, אינך רואה אור.

למרות שכיבית את הטלוויזיה עם השלט הרחוק, אין אור הנותן אינדיקציה כלשהי.

מיקום מחוון ההפעלה עשוי להשתנות בהתאם לדגם, ולוגו LG או נורית LED אדומה מופיעים באמצע או בפינה התחתונה הימנית של המסך.

 

 

 

 

איך לתקן

טלוויזיה לא חכמה

אם חיבור כבל החשמל והספק AC תקין, בדוק את ההגדרות כמפורט להלן.

יכול להיות שלא מתאפשר בחלק מהדגמים.

תפריט > הגדרות > אפשרויות > מחוון הפעלה > נורת סטנד ביי

 

 

 


 

טלוויזיה חכמה שנים 2012-2013

בית או Smart > הגדרות > אפשרויות >נורת לוגו LG > הפעלה

 

 

 

 

 

 

 

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500