Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

PIN שכחתי מספר

  • אחרים
  • אחרים
  • תפעול
  • מסכי טלויזיה
  • עדכון אחרון 11/22/2018

 

 PIN  שכחתי מספר

 

סימפטום

באפשרותך להגדיר מספר פין כדי לנעול ערוצים / יישומים, ולשנות את המספר, אם יש צורך.

מספר הזיהוי הראשוני הוא "0000", והמשתמש יכול לשנות מספר זה.

 

• אם שכחת את מספר הזיהוי האישי, ניתן לאפס אותו רק על ידי פנייה לשירות הלקוחות. לכן, בחר בקפידה ואז קבע מספר PIN.

 

פריטים לבדיקה

לאחר נעילת ערוצים מסוימים וקלט חיצוני, ניתן לבטל את הנעילה על ידי הזנת מספר PIN באופן זמני.

 

כיצד לתקן

לבדוק איך זה בגרסה האנגלית

 

בית או כפתור תפריט > נעילה > הכנס סיסמה > הגדר סיסמה > סיסמה חדשה (פעמיים).

 

טלוויזיות חכמות 2012 – 2015 ו- Netcast

Smart > הגדרות >נעילה >סיסמה > הגדר סיסמה > סיסמה חדשה (פעמיים)

 

 

 

 

 

 

 

 

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500